Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Lid. De heer T. Dijk
Voorzitter
Groustins 14
9251 PT  Burgum
tel. 0511-464736
mob. 06-53915058

Lid. De heer T. van Gosliga
Secretaris
Prinses Irenestraat 4
9251 GZ Burgum
tel. 0511-402987
mob. 06-30683765

Lid. De heer B. van Akker
Penningmeester
Mostermûne 5
9265 LK Suwâld
tel.0511 432300
mob. 06 83298490

Lid. De heer H.J. Schievink
Public Relations / Marketing & Communicatie
Toonstrastraa 7
9257 CR Burgum
tel. 0511-842545
mob. 06-41860298
   

Lid. De heer Th. Scherjon
technische zaken (TC)
De Skipfeart 13
9251 JW  Burgum
tel. 0511-462285


Lid. De heer T. Hobma
ljeppersvereniging (LV)
Marnehiem 21
8862 RA Harlingen
tel. 06-83996539

Lid. De heer N. Koetsier
Jeugdzaken (JZ)
Oostersingel 4A
8921 GA Leeuwarden
tel. 06-8359276