Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Lid. De heer J. Jansma
Voorzitter
Skâns 8
8831 XS  Winsum
tel. 0517-342409
mob. 06-50807438

Lid. De heer T van Gosliga
Secretaris
Prinses Irenestraat 4
9251 GZ Burgum
tel. 0511-402987
mob. 06-30683765

Lid. De heer B. van Akker
Penningmeester
Mostermûne 5
9265 LK Suwâld
tel.0511 432300
mob. 06 83298490

Lid. De heer H.J. Schievink
Public Relations / Marketing & Communicatie
Toonstrastraa 7
9257 CR Burgum
tel. 0511-842545
mob. 06-41860298
   

Lid. De heer Th. Scherjon
technische zaken (TC)
De Skipfeart 13
9251 JW  Burgum
tel. 0511-462285


Lid. De heer T. Hobma
ljeppersvereniging (LV)
Marnehiem 21
8862 RA Harlingen
tel. 06-83996539

Lid. De heer N. Koetsier
Jeugdzaken (JZ)
Oostersingel 4A
8921 GA Leeuwarden
tel. 06-8359276