Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Voor alle vragen, op/aanmerkingen met betrekking tot deze website, kunt u zich richten aan onze internetredactie. 

Dhr. H J Schievink

afd. Marketing & Communicatie / Public relations
Toonstrastraat 7
9251 CR Burgum
tel: 06-41860298

U kunt ook gebruik maken van ons algemeen contactformulier.