Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

"Eens in een nacht, in 't diepe duister, sluipt er een man uit Alkmaar naar buiten. Hij heeft een polsstok bij zich om over de sloten te kunnen springen, want hij moet door de donkere weilanden, dwars door de vijandelijke linies heen, en dan… naar de Prins!"

Dit fragment komt uit het boek over Willem van der Meij. Deze man had een boodschap verborgen in de holte van zijn polsstok en glipte tussen de Spaanse linies voor Alkmaar door. Op de terugweg werd hij echter ontdekt. Deze gebeurtenis vond plaats in het jaar 1575, toen was het al een bekend gebruiksvoorwerp voor mensen die de velden introkken.

Fierljeppen is een hele oude traditie van de Friezen. Het werd al gedaan in het jaar 1500 toen er nog niet veel wegen maar wel veel sloten waren. De mensen moesten toen om van weiland naar weiland te komen over deze sloten springen. Maar sommige sloten waren te breed om er over te springen en moesten ze hier een stok bij gebruiken, een polsstok.

Hoe oud de polsstok precies is weten we niet. Vroeger werden ook deze stokken gebruikt als duwstok voor de vissers, om de boten voort te duwen.