Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Bij fierljeppen is het de bedoeling om, met een minimaal acht meter lange  polsstok, zover mogelijk over een waterbassin te springen. Een waterbassin is een speciaal aangelegde sloot met een strandje en aanloopsteigers. Een ljepper is degene die springt.


Techniek

Belangrijk bij de techniek van het fierljeppen is lenigheid, kracht en reactievermogen.
Eerst moet je de polsstok plaatsen, dan komt de aanloop, de afzet, het klimmen in de polsstok, de afsprong en de landing in het zandbed.

Het plaatsen van de polsstok is een van de belangrijkste voorbereidingen voordat je kan springen. Het hangt namelijk af van de aanloopsnelheid van de ljepper hoe de pols precies moet staan, dit verschilt dus per persoon.


De lengte van de aanloop ligt ongeveer tussen de 20 en 25 meter, dit hangt ook van de persoon die springt af. De lengte van de aanloop is vooraf door training precies uitgemeten.

Na de aanloop zet je af met een been met beide armen vooruit naar de polsstok, waarbij de benen aan weerszijden van de polsstok door zwaaien. Je lichaam moet dan zo dicht mogelijk bij de polsstok zijn.

Belangrijk is nu dat de polsstok over het dode punt gaat want anders eindig je in het water. Het dode punt is als de polsstok op zijn hoogste punt komt. Het beste is als de polsstok langzaam over dit dode punt gaat, dan heeft de ljepper genoeg tijd om naar boven te klimmen.

Als de ljepper naar boven is geklommen tijdens de overzwaai komt de afsprong in het zandbed. Dit kan natuurlijk ook allemaal fout gaan. Een aantal sprongen belanden in het water.