Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

... fierljeppen iets anders dan slootjespringen is?

©foto Martin de Jong

Het verschil met slootjespringen zit in verschillende dingen. De houten polsstok die gebruikt word bij slootjespringen is korter (4 meter) en je springt met beide benen naast de pols. De carbon fierljeppols is veel langer (8 tot 11 meter). Je zet de pols eerst goed neer, hij moet goed droog zijn, dan een aanloop, vast pakken, beide benen eromheen en –tijdens de zweef- zo hoog mogelijk klimmen om vervolgens er aan de overkant met een ondersprong eruit te springen.

... de pols ook als wapen gebruikt werd?

Rond het jaar 1500 gebruikten de Friezen polsen die ook gebruikt werden om te vechten. Het was een soort speer, waar onderaan een houtblok kon worden bevestigd, om over de sloten te springen.

... fierljeppen een aantal vreemde woorden kent?

Wetterslinie: Als de laars of klomp diep door het water gaat tijdens het springen

Famkessprong: Springen met aan beide kanten van de pols een been, deze sprong werd ook wel krússprong genoemd

Boerenplomp: Sprong met een aanloop. Wanneer de pols tijdens de aanloop te ver van de walkant wordt geplaatst, loopt het verkeerd af. De springer komt dan níet over het dode punt maar komt meestal wél in het water terecht.