Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Earepenning Tytsjerksteradiel foar Bart Helmholt

Ald-fierljepper Bart Helmholt hat sneon de earepenning fan de gemeente Tytsjerksteradiel krige. Op it Keningsljeppen yn Burgum waard de wedstriid efkes stillein en waard de ferhearde Helmholt nei foaren roppen troch loko-boargemaster Houkje Rijpstra.

Lees meer

Nard Brandsma kening fan Burgum mei nij pr fan 21.09 meter

By it keningsljeppen yn Burgum hat Nard Brandsma foar it earst oer de 21 meter ljept. Brandsma kaam yn syn seisde sprong ta 21.09, in nij persoanlik rekôr, en pakte sa de titel kening fan Burgum. Dêrmei is de Warkumer de tredde Fries nei Bart Helmholt en Oane Galama dy't de magyske grins fan 21 meter foarby ljept.

Lees meer

Jonge Wietse Nauta ljept topklasse-ôfstân yn Bûtenpost

Fierljepper Wietse Nauta wie woansdei de sportive útsûndering op in fierders matige ynhelwedstriid yn Bûtenpost. Nauta komt út yn de klasse jonges. Dêr wûn er mei in nij PR fan 18.47 meter. Dy ôfstân hie him brûns opsmiten by de topklassers.

Lees meer

02-07-2017 

Datum inhaalwedstrijd 1e klasse BURGUM bekend

BURGUM - De 1e klasse wedstrijd in Burgum, die zowel op 28 als 29 juni niet kon doorgaan vanwege de regen, wordt ingehaald op maandagavond 10 juli om 19:00 uur. Voor dinsdag- 11 en woensdagavond 12 juli staan de inhaalwedstrijden van Buitenpost op de wedstrijdagenda.

 
28-06-2017 

Wedstrijd Burgum AFGELAST

BURGUM - De 1e klasse wedstrijd in Burgum gaat vanavond niet door, vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt AFGELAST en verschoven naar donderdagavond 29 juni om 19:00 uur.

24-06-2017 

Wedstrijden Buitenpost afgelast

BUITENPOST - De 1e klasse wedstrijd in Buitenpost op zaterdag 24 juni 2017 is halverwege de wedstrijd vanwege regen afgelast. De wedstrijd wordt ingehaald op woensdagavond 12 juli. De 2e klasse wedstrijd werd al voortijdig afgelast, deze wordt ingehaald op dinsdagavond 11 juli.

 

Age Hulder rekent af met drie jaar ‘oanmodderjen’

IT HEIDENSKIP Age Hulder (23) uit Burgum overwoog wel eens te kappen met fierljeppen. Na zijn overwinning in It Heidenskip denkt hij daar anders over.
Lees meer

GERRIT KLOOSTERMAN

IT HEIDENSKIP Age Hulder (23) uit Burgum overwoog wel eens te kappen met fierljeppen. Na zijn overwinning in It Heidenskip denkt hij daar anders over.

Het was zaterdagavond de eerste overwinning voor Hulder in de topklasse met een sprong van 19,85 meter. Dat hij eindelijk eens de beste was, bracht hem in een bijna euforische stemming. ,,Dit jout my in hiel soad fertrouwen’’, zei Hulder, die dit seizoen in Burgum en IJlst twee keer de op een na beste sprong afleverde. Het was drie seizoenen ‘oanmodderjen’, zoals Hulder het zelf omschreef. Hij werd achtervolgd door blessureleed. Inherent daaraan was ook dat er een zeker motivatiegebrek ontstond.,,Ik ha der ek wolris oer tocht om der mar mei op te hâlden.’’ Maar de liefde voor de fierljepsport deed hem dan toch weer anders besluiten.

Age Hulder, die in de jongenscategorie een topper was, zat te wachten op dat ene moment van bevestiging van zijn kwaliteiten, dat hij eens de beste mocht zijn in de topklasse. Dat moment kwam zaterdagavond. ,,Ik ha hjir en dêr wat keuzes makke, ik ha mysels wat minder druk oplein en einliks begjint it no te rinnen’’, zei Hulder, die momenteel bezig is aan een project voor de rijksuniversiteit dat onderzoek doet naar de populatie van grutto’s. Grutto’s worden gevangen, geringd en alle gegevens van de bedreigde vogel worden genoteerd en opgeslagen. Hulder beheert het gebied tussen Makkum en Workum. Het veldstation van de veelal jonge onderzoekers staat in It Heidenskip. En uitgerekend op die schans was het raak, al kwam hij niet in de buurt van zijn pr (20,41 meter). Maar dat was even van ondergeschikt belang.
Hulders derde sprong bleek de winnende. In de finale kwam Ysbrand Galema tot op twee centimeter en  ook Sytse Bokma kwam met 19,80 meter dicht in de buurt, maar ze beten zich stuk op Hulders afstand. Hulder: ,,Se kamen hiel tichtby. Somtiden hast ek wolris in gelokje noadich.’’ Hulder ging in de finale twee keer nat. ,,By de earste sprong moast ik te gau en wie myn ynsprong net goed. By de twadde wist ik dat ik it helle hie en koe ik wol wat risiko nimme. Dy sprong wie technysk perfekt, mar ik kaam krekt net oer it deade punt hinne. Mar ek dat wie foar my in befêstiging dat it no wol goed sit.’’

Sluiten

Sytse Bokma wint afgetekend en zorgt voor primeur

WINSUM Vorig seizoen was alles wennen voor Sytse Bokma. Als junior won hij bijna alles, in zijn eerste jaar bij de topklassers niets. Zaterdag was er weer de ontwapenende lach van victorie.
Lees meer

WINSUM Vorig seizoen was alles wennen voor Sytse Bokma. Als junior won hij bijna alles, in zijn eerste jaar bij de topklassers niets. Zaterdag was er weer de ontwapenende lach van victorie.

Sytse Bokma werd door Nard Brandsma al als een gevaarlijke outsider voor dit fierljepseizoen beschouwd. Brandsma wist dat zijn clubgenoot van It Heidenskip een goede wintertraining had gedraaid. Het voorjaar was zoals voor iedere ljepper bagger. De kou weerhield de atleten van het maken van veel oefensprongen. ,,En ik bin in ljepper dy’t ritme noadich hat’’, zei Sytse Bokma. ,,It gie de earste wiken gewoan noch net lekker. Mar no sit ik op in soad sprongen en dat sjochst fuort oan myn prestaasjes.’’ Hij bedoelde zijn derde voorrondesprong op de schansen in Winsum. De aanloop, insprong, het klimmen en de uitsprong waren van een zeer goed niveau. Want als alles kloptis de springer van de fierljepfamilie uit Hylpen een stylist. Het leverde hem een knappe afstand van 20,59 meter op, slechts 8 centimeter onder zijn vorig seizoen ook al in Winsum gesprongen persoonlijk record.


Bokma won daarmee afgetekend de vijfde wedstrijd van het seizoen. Bokma: ,,Ditjout wol in hiel goed gefoel. Foarich jier wie it hiel bot wennen oan it springen tusken al dy grutte mannen. Mar no bin ik ek ien fan dy mannen yn de topklasse en dan moatst ek gewoan fier springe.’’ Hij hield Ysbrand Galama op grote afstand achter zich. De Heidenskipper sprong een acceptabele 19,24 en werd daarmee tweede. Ze hadden niets te duchten van klassementsleider Nard Brandsma. De Workumer kwam niet verder dan een drieluik van mislukte sprongen. Zelfs in zijn derde voorrondesprong was hij niet zo gewiekst om op safe de finale veilig te stellen. Daarvoor was een sprong van 17,41 al voldoende geweest. ,,Ferskriklik balen fansels, want ik hie de stok ek noch in stikje werom nommen’’, zei Brandsma. ,,Mar it gie net goed ynde oanrinendankinik it ferjitte.


Freark Kramer pakt bij junioren dagtitel met sprong van 18,87


As dy oanrin net goed is wurdt myn sprong ek neat.’’ En dus moest Brandsma lijdzaam toezien hoe de tweedejaars senior Sytse Bokma de wedstrijd wat betreft de topklassers redde met een prima afstand. Voor Bokma de bevestiging dat er rekening met hem gehouden dient te worden. Zeker ook met betrekking tot het Fries kampioenschap, traditiegetrouw op de tweede zaterdag van augustus op de schansen waar hij naar zijn pr en zijn eerste seniorendagtitel sprong. ,,It FK is wol in grut doel.’’ 


Dat doel mag Freark Kramer zich ook alvast opleggen, net als zijn kompaan Rutger Piersma. Beiden sprongen twee weken geleden in Winsum hun pr van respectievelijk 19,45 en 19,71 en waren ook zaterdag weer ijzersterk in de juniorengroep. Nu waren de rollen omgedraaid. Kramer pakte met 18,87 de titel. Hij zag zijn clubgenoten Marrit van der Wal met 15,48 bij de vrouwen en Sigrid Bokma (14,41) in de meisjescategorie winnen. Alleen bij de jongens ging de dagzege niet naar een lid van Fierljepforiening It Heidenskip. Thuisspringer Jarich Wijnstra pakte daar met 16,74 de winst.

Sluiten

Toppers blij met het weer

BURGUM Na enkele wedstrijden kan in de fierljep-topklasse voorzichtig een tussenbalans worden opgemaakt. Nard Brandsma en Marrit van der Wal delen de lakens uit.
Lees meer

Brandsma wint ‘met twee vingers in neus’

Driemaal is scheepsrecht voor Nard Brandsma. In de derde ljepperij van het seizoen pakte hij zijn eerste overwinning.
De ouverture in Buitenpost moest hij aan Thewis Hobma laten en de tweede fierljepwedstrijd in It Heidenskip aan Ysbrand Galama.
Lees meer
EDWIN FISCHER

WINSUM Driemaal is scheepsrecht voor Nard Brandsma. In de derde ljepperij van het seizoen pakte hij zijn eerste overwinning.
De ouverture in Buitenpost moest hij aan Thewis Hobma laten en de tweede fierljepwedstrijd in It Heidenskip aan Ysbrand Galama.

De 27- jarige Workumer sprong zelf heel behoorlijk, maar de twee routiniers presteerden net iets beter. ,,It sit der yn, mar moat der efkes útkomme’’, was het rustige commentaar van Brandsma beide keren. Zaterdag maakte hij zijn favorietenrol wel waar.
Dat gebeurde onder bijna ideale omstandigheden – slechts de ondergaande zon speelde de ljeppers parten – op het terrein van Sint Japik. Brandsma opende met een heel makkelijk gesprongen 19,86, ljepte daarna overmoedige geworden ‘buiten de sector’ en noteerde daarop 20,66. ,,Eins wie it mei twa fingers yn ’e noas’’, bekende Brandsma. ,,Dat jout noch it bêste gefoel. Dat it hast gjin muoite kostte om heech yn de 20 meter te springen. Dat ha ik yn ’e finale ek nochris sjen litten.’’ In die finale sprong de klassementskampioen van 2016 met speels gemak naar 20,90 meter. Daarmee bleef hij niet alleen nummer twee Thewis Hobma (19,01) ver voor. Ook noteerde hij de verste afstand in het Friese kamp, maar nog niet de beste seizoenprestatie. Die had Hollander Erwin Timmerarends die middag in Jaarsveld gesprongen: 20,96. ,,Fansels motivearret dat en hâldst yn ’e gaten wat se yn Hollân dogge’’, zei Brandsma, die ook maar al te goed wist dat de Friese juniorengroep nauwlettend gevolgd moetworden. ,,Meiinheal eachha ik sjoen dat dy mannen ek hiel goed dwaande binne. Se komme pas oer twa jier nei de senioaren, mar ik wol net meimeitsje dat se my no al útlaitsje omdat se fierder springe.’’ Brandsma doelde vooral op Rutger Piersma en Freark Kramer, die met respectievelijk 19,71 en 19,45 hun persoonlijke records op knappe wijze aanscherpten.
Sluiten

Nard Brandsma fierwei de bêste ljepper yn Winsum

Nard Brandsma wie sneontejûn mei sprongen fan 20.66 en 20.90 meter fierwei de bêste ljepper yn Winsum. Yn de tredde wedstriid fan it seizoen naam er ek de liederstrui oer fan Thewis Hobma. Hobma waard twadde mei 19.01 en Sytse Bokma tredde mei 18.68.

Lees meer

28-05-2017 

Het spoor bijster!

Zelf de vrijwilligers raken weleens het spoor bijster! Bij het teruggooien van de pols raakte hij zijn evenwicht kwijt, met gevolg een nat pak!

Ysbrand Galama wint yn Bûtenpost net tsjinsteande misgreep

Fierljepper Ysbrand Galama hat sneontejûn yn Bûtenpost de twadde topklassewedstriid fan it seizoen wûn. En dat die er nettsjinsteande in misgreep doe't syn pols stilstie. Galama syn winnende ljep wie 19.69 meter, mar hy hie oer de 20 meter komme kinnen as dy misgreep der net west hie. Nard Brandsma waard mei 19.60 meter twadde by de senioaren en Sytse Bokma tredde mei in sprong fan 19.41 meter.

Lees meer

Glans aan seizoensouverture

IT HEIDENSKIP Een verrassing was een te groot woord, maar onverwacht was de zege van Thewis Hobma wel. Hij won zaterdag met 20,55 meter de ouverture van het fierljepseizoen.

Lees meer >>

Thewis Hobma ljept fier op earste wedstriid fan it seizoen

Thewis Hobma hat sneon op de earste fierljepwedstriid fan it seizoen yn It Heidenskip in topprestaasje delset. Syn winnende sprong wie mar leafst 20,55 meter. Twadde waard Ysbrand Galama (19.65 meter) en tredde Nard Brandsma mei 19.60 meter. © foto Martin de Jong

Lees meer >>

Jongetje Nard Brandsma is beer van een kerel geworden

Bart Helmholt en Oane Galama ontbreken vanavond in It Heidenskip bij de opening van het fierljepseizoen. De uithangborden van de sport zijn gestopt. Alle ogen zijn gericht op Nard Brandsma. Hij wordt, ongewild, de nieuwe ambassadeur van de sport.

Lees meer >>
06-05-2017 

Start fierljepseizoen 2017

HEERENVEEN – A.s. zaterdag 13 mei gaat fierljepseizoen officieel van start in It Heidenskip met ’s middags om 14:00 uur een 2e klasse wedstrijd en ’s avonds om 19:00 uur een 1e klasse wedstrijd.
Lees meer

HEERENVEEN – A.s. zaterdag 13 mei gaat fierljepseizoen officieel van start in It Heidenskip met ’s middags om 14:00 uur een 2e klasse wedstrijd en ’s avonds om 19:00 uur een 1e klasse wedstrijd.Afgelopen vrijdag nam de jeugd hierop alvast een voorschot, want in navolging van het succes van vorig jaar heeft het Frysk Ljeppers Boun (FLB) wederom een Jeugd-dag georganiseerd.

Ruim 70 jeugdleden van alle zeven afdelingen van het FLB hadden zich hiervoor aangemeld. Onder begeleiding van topljeppers als o.a. Bart Helmholt en Marrit van der Wal vond het ochtendprogramma plaats in de turnhal van Sportstad Heerenveen. In de turnhal was een parcours uitgezet gerelateerd aan fierljeppen. De jeugd kon zo in groepen oefenen op ondermeer de balk, de brug, uiteraard de trampoline, etc. op insprong en uitsprong en vele andere facetten van het fierljeppen. De turnhal leent zich daar prima voor. Na een gezamenlijke lunch werd het middagprogramma voortgezet op de nieuwe fierljepaccommodatie op het buitensportpark van Sportstad Heerenveen.

Wederom onder professionele begeleiding, aanlopen, klimmen en uitspringen, maar dan met zand en uiteindelijk ook water, want… als afsluiter van de middag mocht er ook nog écht geljept worden vanaf de fierljepschans en dat leverde soms nog een nat pak op ook. Het FLB kan tevreden terugzien op wederom een zeer succesvolle jeugd-dag. Bijgaand een sfeerimpressie van de Jeugd-dag met foto’s gemaakt door Martin de Jong

Sluiten
19-03-2017 

Jeugd-Dag 2017

Heb jij je al opgegeven voor jeugd-dag 2017? Meld je snel aan! 

Wanneer: 28 april, Waar: Sportstad Heerenveen.

Marit en Bart yn’e prizen

Marrit van der Wal, Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Marrit Leenstra, Tristan Bangma, Pieter Weening, Marit Bouwmeester, Sanne Wevers, Liesette Bruinsma, Bart Helmholt, Alyda Norbruis en Suzanne Schulting. It binne de nammen fan de sporters dy't woansdeitejûn yn it Abe Lenstra Stadion eare waarden op it Sportgala Fryslân.
Lees meer

Marrit van der Wal, Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Marrit Leenstra, Tristan Bangma, Pieter Weening, Marit Bouwmeester, Sanne Wevers, Liesette Bruinsma, Bart Helmholt, Alyda Norbruis en Suzanne Schulting. It binne de nammen fan de sporters dy't woansdeitejûn yn it Abe Lenstra Stadion eare waarden op it Sportgala Fryslân.

Fryske Sporter

Yn de kategory Fryske Sporter fan it Jier gie de titel nei Marrit van der Wal. De fierljepster sprong ôfrûne jier in nij Frysk en Nederlânsk rekôr: 17.58 meter. Ek waard se Frysk kampioen. Marrit naam it op tsjin skûtsjesiler Douwe Visser (De Sneker Pan) en keatser Daniël Iseger.

Oeuvrepriis

De Oeuvrepriis waard wûn troch Bart Helmholt. De fierljepper waard yn syn karriêre mar leafst sân kear Frysk en Nederlânsk kampioen en ljepte foarich jier in nij Nederlânsk rekôr: 21.64 meter. De priis wurdt takend troch de provinsje Fryslân op foardracht fan 'e faksjuery. By de oare kategoryen mocht it Fryske publyk har stim útbringe.

I
Sluiten
05-09-2016 

Wijziging wedstrijdagenda 2016 Pollepleats Nationale Competitie

Het aanvangstijdstip van de 3e wedstrijd in de Pollepleats Nationale Competie 2016 is gewijzigd. De wedstrijd in Vlist gaat van start om 18:00 uur in plaats van de eerder vermelde 18:30 uur. De laatste wedstrijd in deze competitie vindt plaats a.s. zaterdag 10 september a.s. vanaf 14:30 uur in Burgum aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats. De tussenstand in het klassement is als volgt: http://www.pbholland.com/stats.php?bestand=nw_ombouw/klassement_nc_2016.php