Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
16-07-2012 

Hollanders winnen verregende Tweekamp

JAARSVELD – Friesland verloorzaterdag in Jaarsveld de Tweekamp. Het jaarlijkse fierljepevenement werd met 3.33 meter inHollands voordeel beslecht.

lees meer >>
16-07-2012 

Wetterbled: Interview Niels Koetsier

Passie voor water

Je werkt bij een waterschap. Maar wat heb je zelf met water? Junior projectleider Niels Koetsier vertelt over zijn passie : fierljeppen.

Lees meer
Passie voor water

Je werkt bij een waterschap. Maar wat heb je zelf met water? Junior projectleider Niels Koetsier vertelt over zijn passie : fierljeppen.Sluiten
16-07-2012 

Ljepperij Burgum nu op maandag

BURGUM - De elfde fierljepwedstrijd van dit seizoen is in het water gevallen.

De vele regen zorgde er woensdagavond voor dat het zandbed van de accommodatie in Burgum te nat en zodoende te gevaarlijk voor de ljeppers werd.

Lees meer

BURGUM - De elfde fierljepwedstrijd van dit seizoen is in het water gevallen.

De vele regen zorgde er woensdagavond voor dat het zandbed van de accommodatie in Burgum te nat en zodoende te gevaarlijk voor de ljeppers werd.

Daardoor werd de wedstrijd na twee voorrondesprongen al afgelast. Maandag wordt alsnog gepoogd de eerste ljepperij in Burgum te verspringen.

Voor aanvang van de wedstrijd was er nog een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan de in februari overleden Eelke Scherjon.

Voorzitter Hans Helmholt herdacht de bij de afdeling Burgum zeer actieve Scherjon, die op 56-jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte overleed.

Helmholt kondigde aan dat er een jaarlijkse wedstrijd naar de klompenmaker uit Noardburgum vernoemd zal worden.

Sluiten
11-07-2012 

Wedstrijd Burgum AFGELAST

BURGUM - De 1e klasse wedstrijd op woensdag 11 juli is vanwege een te nat zandbed door te veel regen voorafgaand en tijdens de wedstrijdafgelast.

De wedstrijd wordt ingehaald op maandag16 juli om 19:00 uur.

02-07-2012 

Bart Helmholt kan weer opbouwen

BUITENPOST – Met het verbeteren van het schansrecord (20.30
meter) won Bart Helmholt zaterdagavond de achtste fierljepwedstrijd van het seizoen.
lees meer >>

Blessure maakt van Leyenaar weer fierljepster
Tot de finale reikteAnna Jet Leyenaar niet, maar deterugkeer van de Sneekse in deeerste klasse is een verrijkingvoor de fierljepsport.

lees meer >>

Samenvatting BoppeslachOmrop Fryslân >>

28-06-2012 

Helmholt: alles weer onder controle

‘Herintreder’ Oane Galama verrast met tweede plaats bij senioren

WINSUM – Na zes natsprongenop rij in de laatste twee wedstrijden heeft Bart Helmholt zichzelf

hervonden. Hij won woensdagavond in Winsum met 20.20 meter.

lees meer>>
28-06-2012 

Presentatie NFB delegatie

Westhem, 26 juni 2012

Afgelopen dinsdagavond vond er de presentatie plaats van de delegatie fierljeppers die nederland volgende week gaan vertegenwoordigen bij de Tafisa wereldspelen in Siauliai Litouwen.
Lees meer

Westhem,  26 juni 2012

Afgelopen dinsdagavond vond er de presentatie plaats van de delegatie fierljeppers die nederland volgende week gaan vertegenwoordigen  bij de Tafisa wereldspelen in Siauliai Litouwen.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden (co)-sponsoren, pers en andere genodigden verwelkomd in de prachtige en unieke ambiance van de hoofdsponsor de Pollepleats.
Het programma bestond uit een korte introductie van ''De Sprong naar Siauliai'' door NFB voorzitter en tevens Teamcaptain : Pieter Bult, waarna een promotiefilmpje werd getoond over de spelen en de regio Siauliai.

Hierna vond het officiële gedeelte plaats, de ondertekening van de contracten met de hoofdsponsor,  waarna de complete delegatie aan de aanwezigen werd voorgesteld.

Het fotomoment vond buiten plaats voor de nieuwe demokar van het FLB.

Sluiten
21-06-2012 

Gat tusken top en rest grutter wurden

IT HEIDENSKIP – Het fierljepseizoen kent vooral bij de senioreneen vlak begin. Oorzaak is de uitholling van het deelnemersveld.

lees meer >>
21-06-2012 

Nard Brandsma pakt eerste dagtitel

Ontbreken Hobma en Helmholt in finale doet niets af aan zege Heidenskipster

IT HEIDENSKIP –Voor het eerst inzijn ljepperscarrière won Nard

Brandsma een dagtitel bij de senioren. Hij sprong op zijn thuisschans 19.70 meter.

lees meer >>

19-06-2012 

Diverse artikelen Red Bull Fierste Ljepper event op NUsport

18-06-2012 

Fierljeppers reiken bijna boven Spanjaardsgat

BREDA – De Friese traditionele sport fierljeppen landde zaterdag voor het eerst in Breda. Tientallen deelnemers poogden vanaf een speciaal opgezette steiger aan het Spanjaardsgat verder dan ooit te springen.

lees meer >>
11-06-2012 

Koningin gaat naar fierljeppen

Koningin Beatrixgaat op vrijdag 6 juli opstreekbezoek inZuidwest Fryslân (Zuidwesthoek). Bij het bezoekstaan vier thema’s centraal: gemeentelijke herindelingen in de Zuidwesthoek, het Friese Merenproject, duurzame plattelandsontwikkeling en de problematiek van de kleine woonkernen.
Lees meer

Koningin Beatrix gaat op vrijdag 6 juli op streekbezoek in Zuidwest Fryslân (Zuidwesthoek).  Bij het bezoek staan vier thema’s centraal:  gemeentelijke herindelingen in de Zuidwesthoek, het Friese Merenproject, duurzame plattelandsontwikkeling en de problematiek van de kleine woonkernen.
 
De commissaris van de koningin en de burgemeester van Súdwest-Fryslân ontvangen de koningin in Heeg. Daar wordt gesproken over de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân die op 1 januari 2011 is ontstaan door samenvoeging van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De nieuwe gemeente bestaat uit 82.000 inwoners die woonachtig zijn in 69 woonkernen.

Ook wordt gesproken over de nieuwe herindelingsgemeente De Friese Meren. Deze moet door samenvoeging van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân op 1 januari 2014 gereed zijn. Dze nieuwe gemeente telt straks 52.000 inwoners en 53 woonkernen. De burgemeester van  Gaasterlân-Sleat sluit bij dit onderdeel aan.

De kningin spreekt met bewoners, ondernemers, overheden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties over de effecten van de herindelingen in de dagelijkse praktijk. Na het gesprek gaat de kningin aan boord van de salonboot Gaasterland voor een vaartocht naar Balk over hetSlotermeer.
 
Tijdens de vaartocht krijgt de koningin uitleg over Het Friese Merenproject dat tot doel heeft de werkgelegenheid in de toeristische sector te stimuleren. Leden van het projectteam en ondernemers informeren de koningin onder meer over nieuwe, aan water gerelateerde toeristische projecten, verbetering van de watersportinfrastructuur en een gastvrijheidprogramma om het verblijf van toeristen aan de wal te stimuleren.

 Aan het einde van de vaartocht wordt Beatrix in Balk begroet door zeilboten van het project jeugdzeilen en skûtsjes. De Schutterij van Sloten geeft een eresaluut.
 
In Oudemirdum wordt gesproken over duurzame plattelandsontwikkeling. Het provinciale initiatief Plattelânsprojekten heeft tot doel regionale plattelandsprojecten te stimuleren en faciliteren. Het gaat met name om projecten die bijdragen aan een duurzame plattelandsontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid op het platteland.

De omgeving van Gaasterlân-Sleat kenmerkt zich enerzijds door (beschermde) natuur in het Nationale Landschap Zuidwest Fryslân en anderzijds door de aanwezigheid van de agrarische sector. Toepassing van nieuwe technologieën in deze sector leiden tot een betere balans tussen natuurbeheer en de agrarische sector. De koningin bezoekt ‘s middags de boerderij van de familie Westra in Oudemirdum.

Hier wonen en werken twee generaties samen in het boerenbedrijf. Innovaties, duurzaamheid en klassieke veeteelt worden met elkaar gecombineerd. Zo heeft de boerderij diverse duurzame energie installaties. Daarnaast heeft de boerderij een eigen waterzuiveringsinstallatie waarmee het afvalwater op het terrein wordt gezuiverd. De koningin spreekt met beide families over innovatieve bedrijfsvoering en krijgt een rondleiding over het agrarisch bedrijf.

In Koudum bezoekt Beatrix het multifunctioneel centrum ‘De Swel’. Hierin zijn een school voor voortgezet onderwijs, bibliotheek, centrum voor jeugd- en jongerenwerk, een muziekschool en de lokale omroep Radio Súdwest-Fryslân ondergebracht. De koningin spreekt tijdens een rondleiding onder meer met inwoners van Koudum en gebruikers over het belang van het centrum.

In het dorp It Heidenskip bezoekt de koningin tenslotte een schans voor polsstokverspringen, fierljeppen, voor een demonstratie van deze typisch Friese buitensport. © GPD; Bron: RVD

Sluiten
10-06-2012 

Aanmelden Red Bull supporters-area

Beste FLB-ers,

Mochten jullie voornemens zijn om a.s. zaterdag, 16 juni 2012, af te reizen naar het Red Bull Event te Breda dan bestaat de mogelijkheid om met max. 20 personen gebruik te maken van de supporters-area. Daarnaast mag elke deelnemer ook drie begeleiders uitnodigen.

Lees meer

Beste FLB-ers, 

 

Mochten jullie voornemens zijn om a.s. zaterdag, 16 juni 2012, af te reizen naar het Red Bull Event te Breda dan bestaat de mogelijkheid om met max. 20 personen gebruik te maken van de supporters-area. Daarnaast mag elke deelnemer ook drie begeleiders uitnodigen.

Omdat de supporters-area zich bevindt op het terrein van de KMA moet vooraf opgave worden gedaan zodat de toegang kan worden verzekerd.

Willen belangstellenden, die zich niet aanmelden als begeleider van de deelnemers zich zo spoedig bij mij aanmelden. Ik zorg dan voor de accreditatie via Red Bull.

 

Vriendelijke groeten,

Hans Helmholt (namens voorbereidingscommissie Red Bull Event)

Sluiten
09-06-2012 

UPDATE!! 1e Klasse wedstrijd Winsum voortijdig afgelast

Vanwege de aanhoudende hardewind en periodes van regen heeft de TCin overleg, met de afdeling Winsum, besloten de geplande 1e klasse wedstrijd van zaterdagmiddag 14:30 voortijdig af te lassen.

De wedstrijden worden op onderstaande data ingehaald.

· Woensdag 27 juni 19.00 uur 1e klas

· Vrijdag 29 juni 19.00 uur 2e klas

· Maandag 02 juli 19.00 uur 3e klas

08-06-2012 

Wedstrijd Winsum 2e klasse AFGELAST

Winsum- De 2e klasse wedstrijd op vrijdagavond 8 juni in Winsum is vanwege de te harde wind al na een aantal sprongen afgelast. Deze wedstrijd wordt ingehaald op zaterdagmiddag 9 juni om 12:00 uur.

Lees meer

Winsum - De 2e klasse wedstrijd op vrijdagavond 8 juni in Winsum is vanwege de te harde wind al na een aantal sprongen afgelast. Deze wedstrijd wordt ingehaald op zaterdagmiddag 9 juni om 12:00 uur.

Sluiten
04-06-2012 

Hobma blij met leiderstrui

GRIJPSKERK – Zijn winnende sprong deed fierljepper Thewis Hobma deugd, de verovering van de leiderstrui verschafte hem het grootste genoegen.

lees meer >>
30-05-2012 

Straffe wind krijgt Helmholt er niet onder

JOURE - Een straffe wind leek zaterdagspelbreker te worden tijdensde fierljepwedstrijd in Joure,tot Bart Helmholt zich aandiende.

Lees meer >>
29-05-2012 

Ljepperij blijkt loterij, met het winnende lot voor Helmholt

Joure - Wedstrijden waarin je blij moet zijn met winst en de rest maar snel moet vergeten; ook in het fierljeppen heb je ze. Bijvoorbeeld zaterdag in Joure. Veel soeps was het namelijk allemaal niet in een door harde wind geterroriseerde ljepperij in Joure. In wat veel weg had van een loterij, bleek Bart Helmholt over de winnende nummers te beschikken: 19.43.

lees meer >>

28-05-2012 

FLB nu ook op Facebook!

Sinds kort is het FLB ook op facebook te vinden.

lees meer >>