Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Oane Galama strijdt ook voor ‘eigen beker’

IT HEIDENSKIP Het was woensdag It Heidenskip-dag. Op de schansen van It Fierljepdoarp wist in alle vijf categorieën een ljepper van de eigen vereniging te winnen.
Lees meer
IT HEIDENSKIP Het was woensdag It Heidenskip-dag. Op de schansen van It Fierljepdoarp wist in alle vijf categorieën een ljepper van de eigen vereniging te winnen. Oane Galama deed dat bij de senioren.

De zaterdag in Winsum Fries kampioen geworden Wiuwerter plaatste zich met de hakken over de sloot voor de finale, maar daarin stelde hij met een afstand van 20,25 orde op zaken. Sytse Bokma werd tweede (20,08) voor Age Hulder, die met19,69 de verste sprong van de voorrondes had gemaakt. Galama had wel moeite gehad om de knop na zijn euforische zaterdag weer om te zetten. ,,Dêr hie ik moandei wol in lekkere training foar nedich’’, bekende de Fries kampioen. Vooral een prachtige zondagse huldiging in zijn woonplaats Wiuwert had indruk gemaakt. ,,It foarich jier hiene se net op in Fryske titel rekkene, mar no ha se dat al dien. En it wie perfekt, sa’n huldiging docht dy beseffen datst wat spesjaals prestearst hast.’’ Galama had ook deze wedstrijd op zijn thuisschans omcirkeld. Het was immers de ljepperij waar de Galama-wisselbeker vergeven werd. Het door vader Galama beschikbaar gestelde kleinood was de afgelopen twee jaar ook al een prooi voor Oane Galama. Een derde zege op rij zou immers een definitief bezit worden. En daar wilde hij voor strijden. Met succes. Galama zag in de andere categorieën allemaal clubgenoten excelleren. Hessel Haanstra (met een pr van 17,41), Marrit van der Wal (vrouwen met15,58), meisjeskampioenSigrid Bokma (14,58) en de ook al met een pr van 19,29 verrassende junior Rutger Piersma pakten de dagtitels. Zaterdag wordt de FLB-competitie in Grijpskerk afgesloten.
Sluiten

Jaco de Groot weer de sterkste Hollander

Net als vorig jaar sleepte Jaco de Groot het Hollands kampioenschap,de evenknie van de strijd om de Friese titels, binnen.
Lees meer

LINSCHOTEN

Net als vorig jaar sleepte Jaco de Groot het Hollands kampioenschap,de evenknie van de strijd om de Friese titels, binnen.Met een prima afstand van 20,77 meter bleef de Woerdenaar Rian Baas (19,84) en Maik Backx (19,63)op de schansen van Linschoten ruim voor. Dymphie van Rooien behield eveneens haar Hollandse titel. De topspringster uit Harmelen won met een prachtige sprong van 17,11 het vrouwentoernooi. Ook in de junioren- en jongensklasse wonnen de topfavorieten de titels. Ricardo Faaij werd juniorenkampioen meteen fraaie 18,79 en Reinier Overbeek pakte de jongenstitel met 17,82.

Sluiten

Zege Brandsma zonder glans

Nard Brandsma stak er zaterdag met kop en schouders bovenuit in IJlst, door als enige over de 20 meter te ljeppen.
Lees meer
NIELS VAN MARLE
 
IJLST Nard Brandsma stak er zaterdag met kop en schouders bovenuit in IJlst, door als enige over de 20 meter te ljeppen. Het was druk langs de baan in IJlst, waar naast de trouwe fierljepfans ook veel (Duitse) toeristen een kijkje kwamen nemen. De nieuwkomers zullen ongetwijfeld een mooie avond hebben gehad, maar voor de kenners was het een magere avond, met weinig spektakel en heel veel natsprongen.

 ,,It nivo wie ferskriklik wikselfallich”, besefte ook Thewis Hobma, die zelf in zijn tweede sprong 18.50 meter neerzette en daarmee – ook nog eens zonder de finale te springen – derde werd, achter Brandsma en Oane Galama. ,,Nard wie fantastysk, Oane giet ‘alles of niet’ yn syn lêste wiken en Bart wie te wurch.” De Nederlands recordhouder kwam niet verder dan 12.41 meter. Zelf was Hobma wel tevreden, na tweeëneenhalve week niet springen door een liesblessure. Daar kwam woensdag ook nog de geboorte van zoontje Abe Jan tussendoor. ,,Ik hie dêrtroch in bytsje in frjemd ritme. Myn oare soantsje is eltse dei om seis oere wekker en fannacht wie ik tusken tsien en twa oere noch dwaande mei de lytse poppe.” En de pijn in zijn lies is ook nog eens niet helemaal verdwenen.

De twee extra sprongen liet hij daarom bewust schieten. ,,Ik koe tiisdei noch net iens sprinte. Dat gong no wol aardich, maar yn ’e lêste sprong wie it al wer tricky mei myn ljisk.” De Harlinger had echter geen zin om nog langer te moeten toekijken, zeker niet nu de mooiste weken van het seizoen (NFM, FK en NK) er aan zitten te komen. ,,Ik hie fiersten tefolle enerzjy. Thús yn ’e klimpeal Thewis Hobma: ‘It wurdt tiid dat ik wer ris oer de 21 meter gean’ hengste, dat soart dingen.’’ Tijdens de NFM in it Heidenskip, zaterdag, hoopt Hobma weer wat beter te zijn. Ook omdat hij nog duidelijke doelen heeft gesteld voor zichzelf.

,,It wurdt tiid dat ik wer ris oer de 21 meter gean. Dat is alwer in pear jier lyn.”

Brandsma had goede hoop die grens in IJlst ook te passeren, maar dat slaagde net niet. Met 20.84 meter kwam hij dicht in de buurt van zijn p.r. van 20.98, waarna hij in de finale risico nam om nóg verder te komen. Het leverde niks op, behalve dan de dagzege, zijn zesde van het seizoen. ,,Ik gong foar in gestrekte útsprong, mar dat mislearre. As ik dat net ynlevere hie, dan hie ik oer de 21 gien.” Onderweg naar de overkant voelde de Heidenskipster dat het er in zat. ,,Fielst de pols hingjen en dat jout ekstra motivaasje om troch te rammen. Oft ik dan al genietsje fan myn sprong? Nee, dat komt pas yn it sânbêd hear. Ast earder genietest, is de fokus fuort en wurdt it neat.” Brandsma weet dat hij een kanshebber is voor de NFM op zijn thuisschans, maar als favoriet ziet hij zichzelf niet. ,,Bart en Oane wiene no net briljant, mar op sa’n dei kinne se altiten noch mear, krekt as Jacco de Groot fansels.” Vrijdagavond volgt er eerst nog een generale repetitie in Buitenpost. Niet ideaal volgens Brandsma, maar ook geen groot obstakel. ,,Der kin altyd wat barre. Dan soe ik hjir ek net springe moatte as ik bang bin blesseare te reitsjen.” 
Sluiten

Sprong in het diepe

Het Friese fierljeppen verliest binnenkort een topper en het Friese vrouwenkaatsen een achterinse die zichzelf subtopper noemt. Oane Galama en zijn vrouw Renske Terwisscha van Scheltinga kiezen voor een nieuw bestaan in NieuwZeeland.

Lees meer>>

Trainingsbaan is ljepper Oane Galama goed gezind

WINSUM Even dacht de jonge Sytse Bokma gisteren de fierljepwedstrijd van Winsum te winnen, maar dat stond Oane Galama uiteindelijk niet toe.
Lees meer
WINSUM Even dacht de jonge Sytse Bokma gisteren de fierljepwedstrijd van Winsum te winnen, maar dat stond Oane Galama uiteindelijk niet toe. Bokma had zich als vijfde voor de finale geplaatst en schitterde in dat eindspel door een persoonlijk record te springen: 20,67 meter.

Galama, woonachtig in Wieuwert en daardoor bekend met de schans in Winsum, ging daar nog overheen: 20,78 meter. Nard Brandsma noteerde de derde sprong van de dag: 19,65 meter. Bij de senioren A onderscheidde Niels Koetsier zich van de rest. De Leeuwarder kwam tot 17,41 meter. Burgumer Age Hulder werd tweede met een sprong van 17,03. Jarich Wynstra (Tzum) - hij kroonde zich afgelopen weekeinde al tot prins bij het Keningsljeppen in Burgum, won in de categorie jongens-topklasse met een sprong van liefst 17,72 meter.

Bij de junioren leek Bobby Zwaagmande winnaar vande dag te worden (18,20 meter in de voorronde), maar Freark Kramer (It Heidenskip) ging de inwoner van IJlst nog voorbij in de finale: 18,49 meter. Bij de vrouwen was Marrit van der Wal ongenaakbaar. De ljepster uit It Heidenskip zegde zelfs af voor de finale nadat ze in de voorronde tot16,35 meter was gekomen. Hiske Galama (Groningen) werd tweede met 14,66 meter, Akke Talsma (Brantgum) derde in 14,63 meter. Bij de meisjes sloeg Sigrid Bokma (Hindeloopen) toe: 14,78 meter. De tweede sprong van de dag was van Fardau van Akker (Suwâld): 14,41.
Sluiten

Met kracht en souplesse naar record

Gaat de 18-metergrens dit seizoen nog overschreden worden? De vraag stellen lijkt hem, sinds zaterdag, beantwoorden. Marrit van der Wal zette het nationaal fierljeprecord al op 17,58.
Lees meer

EDWIN FISCHER
 
Wie woensdagavond niets te doenheeft, kan overwegen naar Winsum af te reizen. Daar vindt immers de dertiende FLB-fierljepcompetitiewedstrijd van het seizoen plaats. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de kans levensgroot is dat Marrit van der Wal haar zaterdag in Burgum gevestigde Nederlands record gaat verbeteren. Van der Wal heeft namelijk iets met 16 juli en ook met de wedstrijd die erna komt. In 2011 sprong ze als twaalfjarige op 16 juli ook in Burgum een persoonlijk record van 12,29 meter. De daaropvolgende ljepperij verbeterde ze zichzelf en sprong 12,32. Drie jaar later, in 2014, was het weer raak op 16 juli. In Winsum kwam ze tot 15,50 meter. Dat persoonlijk recordwerd drie dagenlater ruimschoots verbeterd tot 15,83. Als de geschiedenis van een record springen op 16 juli en dat vervolgens in de wedstrijd erop verbeteren zich herhaalt, zal Van der Wal woensdagavond wederom voor een sensatie zorgen. Want zo mocht de sprong van zaterdagavond in Burgum wel betiteld worden. Uit het niets kwam het record. In meerdere opzichten. In de meisjes topklasse, jongens topklasse en de Senioren-A was het publiek amper vermaakt met mooie sprongen.

Die trend leek zich ook bij de mannen topklassers, junioren en vrouwen voort te zetten. Totdat Marrit van der Wal haar eerste voorrondesprong uitvoerde. De inwoonster van It Heidenskip leverde een perfecte uitvoering van een fierljepsprong af. Met haar kracht en souplesse was de aanloop en insprong optimaal, het klimmen straalde macht over de polsstok uit en de uitsprong en landing waren maximaal. ,,Nei twa slaggen tocht ik ‘dit moat him wêze’. It fielde sa goed, al hie ik doe’t ik útsprongen hie net op in nasjonaal rekord rekkene’’, bekende Van der Wal. Dat het ver was, was duidelijk. Maar zo ver, daar keek iedereen toch van op. Het scorebord gaf 17,60 aan, een verbetering van het record van Dymphie van Rooijen met 10 centimeter. Zoals de regels melden moet een record echter nagemeten worden. Dat leverde Van der Wal een negatieve marge van 2 centimeter op, zodat het nieuwe nationale vrouwenrecord op 17 meter 58 werd vastgesteld. Van der Wal kon er niet mee zitten. Haar persoonlijk record staat wel op 17,60 en de sprong was voor haar de bevestiging dat het nog veel verder kan. ,,Dit rekord ha ik mei in pols fan 12 meter sprongen. Dêrnei ha‘k mei in maksimale polsstok (13,25 meter, red.) sprongen. Kinst begripe dat as ik dy ek útklimme kin, ik noch folle fierder kom.’’ Als er een ljepster in staat is om die grote polsstok te beheersen, dan is het Van der Wal wel.

Marrit van der Wal begint prijzenseizoen met verste sprong ooit


De 18 meter bedwingen is een kwestie van tijd. Het zal een race tussen Van der Wal en haar Hollandse opponente Van Rooijen worden. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden, wordt de komende tijd duidelijk. Vooral de NFM over twee weken in It Heidenskip en het NK eind augustus in Grijpskerk worden directe krachtmetingen. De mooie fierljepweken zijn dus aanstaande. Om de eerste aansprekende prijs werd zaterdag gesprongen. Het Keningsljeppen, waarin elke springer drie voorronde sprongen heeft om zich te plaatsen voor de finale die op nul begint met nogmaals drie sprongen, is traditioneel de opening van het ‘prijzenseizoen’. Van der Wal mocht zich voor de derde keer tot Keninginne laten kronen. ,,Moai,mar it rekord seitfansels folle mear. Keninginne wêze is leuk, mar it nasjonaal rekord is echt top.’’ Bij de mannen kreeg Nard Brandsma de krans. In een zeer matige wedstrijd was de Workumer de minst falende ljepper. De winnende afstand van de nieuwe Kening was uiteindelijk 19,66. Hij zag Jarich Wijstra uit Tzum de titel van Prins veroveren.

Sluiten

Kenners: ljeprecord(s) nog jaren in handen van Helmholt

BUITENPOST Na de fabuleuze verbetering van het Nederlands record (21,64) won Bart Helmholt zaterdag ook de tiende FLB-ljepperij. In Buitenpost volstond een magere 20,15.
Lees meer
EDWIN FISCHER

BUITENPOST Na de fabuleuze verbetering van het Nederlands record (21,64) won Bart Helmholt zaterdag ook de tiende FLB-ljepperij. In Buitenpost volstond een magere 20,15.

Op de schansen van Joure wordt dit seizoen geen FLB-wedstrijd meer gesprongen. Die club is op sterven na dood en dus werden de drie ljepperijen die daar dit jaar gehouden zouden worden, verdeeld over enkele andere schansen. Zaterdag had Buitenpost het extraatje. De ljeppers trokken zich niets van de verandering van de locatie aan. De meesten sprongen Joure-waardige (lees: magere) afstanden. Slechts een enkeling haalde zijn of haar reguliere niveau en er viel zowaar een verdwaald persoonlijk record te noteren.Geheel in Joure-stijl.Aan de andere kant, het was ook ‘the game after’. Het was de wedstrijd na woensdag in It Heidenksip. Waar Bart Helmholt weer eens historie schreef. Waar de Burgumer zichzelf en de hele fierljepwereld versteld deed staan met een prachtige verbetering van het Nederlands (lees: mondiaal) record. Hij bracht de topafstand op 21,64.

Drie dagen na dato is een blik op de toekomst relevant. Wie slaagt er, buiten de recordljepper zelf, ooit in om verder dan Helmholt te komen? Hoe lang zal het record blijven staan dat Helmholt uiteindlijk neerzet? Helmholt zelf zegt serieus dat ook dat zijn enige doel is. ,,As it no dizze 21,64 is of in noch fierdere sprong, ik wol it sa skerp sette dat myn rekord minstens sa lang stiet as it rekord fan Aart de With.’’ Op 24 augustus 1991 sprong die legendarische polsstokverspringer uit Benschop op het NK in Linschoten een nationaal record van 19,40 meter. Pas in 2006, vijftien jaar na dato en met een carbon polsstok in plaats van de aluminium waarmee De With spong, wist Bart Helmholt in uitgerekend weer Linschoten die 19,40 uit de boeken te springen: 19,48. Carbon en aluminium zijn niet vergelijkbaar, De With en Helmholt wel. Beiden zijn helden in hun sport. Meesters van de techniek, fantastische (wedstrijd)mentaliteit en bovenal bovenmatig getalenteerd voor de complexe fierljepsport.

De drijfveer van Helmholt om een Nederlands record achter te laten dat minstens zo lang gaat staan als dat van De With, wordt daarmee verklaard. Sjoerd Huitema, sinds 1987 al aan het FLB-wedstrijdsecretariaat verbonden, kon een lachje niet onderdrukken. ,,Bart is noch net oan syn maks.’’ De 22-metergrens gaat geslecht worden, voorspelt Huitema. ,,It kin absolút fierder as de 21,64 en ik tink dat Bart wol oer de 22 meter springe kin. Sjoch nei de sprong fan woansdei en wat Bart der sels oer seit. En ik tink net dat der yn jierren ien wêze sil dy’t fierder komme kin’’, aldus Huitema. Misschien kan Nard Brandsma, de dit seizoen zo sterk springende teamgenoot van Helmholt, ooit verder komen. Huitema: ,,Alle toppers ha harren pr sprongen yn de jierren dat se tritich jier of âlder wienen. Dus Nard syn toptiid komt ek noch.’’ Een andere reden waarom Helmholt ooit voorbij gesprongen zou kunnen worden, kan een verandering en dus verbetering van het materiaal zijn.

Theun Scherjon denkt dat er pas over een jaar of tien weer vernieuwd materiaal zal komen. De ‘uitvinder’ van de carbonpolsstok is stiekem alweer aan het prakkiseren. ,,Der is wol materiaal dêr’tik mei eksperimentearje wol. Mar it is of te djoer of noch net foar hannen. Mar mei dizze polsstok en dizze rigels fan in maksimale polslengte fan 13,25 meter, sil it rekord fan Bart, dizze of in noch fierdere, troch net ien ferbettere wurde’’, denkt Scherjon. Helmholt hoort het met graagte aan. Hij weet dat hij zijn eigen concurrentis en is erop gebrand zichzelf te verslaan. ,,22 meter bliuwt wol in motifator.’’
Sluiten

Puzzelaar Bart Helmholt verbetert eigen fierljeprecord

IT HEIDENSKIP Precies twee jaar en een dag stond het nationaal fierljeprecord op 21,55 meter. Bart Helmholt verbeterde dat gisteravond in It Heidenskip met 9 centimeter. Bart Helmholt bekende het grif. Hij had het huis gisteravond niet verlaten met het gevoel zijn eigen, alweer twee jaar staande Nederlands record te gaan verbeteren.
Lees meer

EDWIN FISCHER

IT HEIDENSKIP Precies twee jaar en een dag stond het nationaal fierljeprecord op 21,55 meter. Bart Helmholt verbeterde dat gisteravond in It Heidenskip met 9 centimeter. Bart Helmholt bekende het grif. Hij had het huis gisteravond niet verlaten met het gevoel zijn eigen, alweer twee jaar staande Nederlands record te gaan verbeteren.

Daarvoor was zijn seizoen tot dusver te wisselvallig, was hij veel meer een puzzelaar dan een fierljepper. Het liep immers bij vlagen goed dit seizoen. Uiteraard had de Burgumer al vier keer de 21 metergrens geslecht, maar net zo vaak kon hij terugkijkenop eenmisluktewedstrijd. Maar opeens vielen de puzzelstukjes in It Heidenskip, waar Helmholt ook het schansrecord met 21,21 meter al in handen had, in elkaar.

Daar leek het in de voorronde nog niet op. Met 19,03 plaatste Helmholt zich nipt als vierde voor de finale, maar in de eerste sprong in die eindstrijd klopte opeens alles. ,,It wie earst sykjennei hoe fier ik de stok fuortsette koe. Foarige wike hie ik him op 11,20 stean, mar doe gong ik ek net lekker oer. Dus ha ik him no gewoan wer fier fuortsetten: op 11,80’’, aldus Helmholt. Ging het tijdens zijn derde sprong van de avond nog helemaal mis en leverde hij een scheefsprong af, het was wel de bevestiging dat de stok goed stond. ,,Gewoan in ‘cleane’ sprong meitsje en it giet fier’’, hield hij zichzelf in de eerste finalesprong voor. De ervaring deed de rest.

Dat het ver was, wist Helmholt meteen. ,,Mar in nasjonaal rekord hie ik net op rekkene en sa fielde it ek net.’’ Toch kwam er 21,64 op het scorebord te staan. Met dank aan een verbeterde uitsprong. ,,Dêr ha ik de lêste trainings op traind. De fuotten heger skoppe en de hân mei folle druk op de top fan ’e pols. Dan krijst de ‘zwiep’ fan de stok maksimaal mei.’’ Helmholt keek nog even tien jaar terug.In 2006, het eerste seizoen dat de aluminium polsstok was verruild voor de carbonpolsstok, bracht Helmholt het Nederlands record - dat met 19,40 in handen was van de legendarische Aart de With - op 19,48. ‘In nasjonaal rekord hie ik net op rekkene en sa fielde it ek net’ In tien jaar tijd bracht Helmholt dat record precies 2,16 verder. ,,De stok stiet mar in meter fierder as eartiids. It ferskil sit him yn myn eigen power en yn de stok. Dy is in stik stugger. Dat betsjut datst mear profitearje kinst fan de bûging fan de stok. En dat fielt machtich’’, zei de recordspringer met een brede lach.

Ook Ysbrand Galama was een blij man. Hij leek lang op weg naar een dagzege. Totdat Helmholt zijn Nederlands record sprong. ,,Tsjin in nasjonaal rekord kinst noait op’’, was het berustende commentaar van de kleurrijke Heidenskipper. Hij kon zelfs blij zijn met het record. ,,It wurdt op myn thússkans sprongen. Dochst der safolle foar om itfoar inoar te meitsjen en dan is it in erkenning as der in rekord sprongen wurdt.’’ Persoonlijk was Galama ook blij. Tot gisteravond liep het seizoen nog niet. ,,Hjoed hie ik foar it earst it gefoel dat ik foar de oerwinning meidwaan koe. Ik hie tsjin mysels sein dat ik gewoan knalle moast. Net mear twifelje, springe. Dat hat in moaie 20,28 oplevere. Der bin ik tige wiis mei, ek al ha ik net wûn.’’ 

Sluiten

Ontbreken van teamtactiek nekt Friezen in tweekamp

POLSBROEKERDAM En dat is drie. Voor het derde jaar op rij verloor het ooit zo oppermachtige Fryslân de fierljep-tweekamp van Holland.
Lees meer
EDWIN FISCHER

POLSBROEKERDAM | En dat is drie. Voor het derde jaar op rij verloor het ooit zo oppermachtige Fryslân de fierljep-tweekamp van Holland. Hoe winnen ‘we’ weer? Nadat Fryslân vorig jaar in Burgum nog nipt met een verschil van 2,09 meter van de Hollandse polsstokverspringers verloor, was de marge zaterdag in een winderig Polsbroekerdam weer op het niveau van de nederlaag van 2014. Toen was het verschil op de schansen van Linschoten 6,42 meter. Het gat was nu zelfs nog iets groter dantoen; 7,02meter. DeHollandse springers wisten het eindtotaal op 395,37 te zetten. Het Friese fierljepteam kwam uit op 388,35 meter.

Zoals bij elke nederlaag waren er meerdere redenen aan te voeren waarom de Friese ljeppers er weer niet in slaagden om de wisseltrofee te veroveren. Het grootste verlies werd geleden in de jongenscategorie. Het verschil in die leeftijdsgroep was 5,42 in Hollands voordeel. ,,It is in stik ûnerfarenheid fan ús jonkjes. Se ha hjir noch nea sprongen en elkenien wit datst hjir echt oan de skâns wenne moatst’’, zei Pieter Haanstra. Hij, naast Rients van der Wal coach van het Friese team, nam zo de Friese jongens in bescherming. Haanstra voegde daar wel eerlijk aan toe dat gebrek aan kwaliteit ook een voorname oorzaak was van de kloof bij de jongens.

Dat kon hij niet zeggen over de meisjesgroep. Ook daarin was Holland met een verschil van 1,81 meter sterker, maar had de nederlaag, net als bij de jongens, niet zo groot hoeven te zijn. De coaches mochten zichzelf ook afvragen of de juiste tactiek gekozen was, als er tenminste een teamtactiek besproken was. Een mooie speech van Haanstra in de vanuit Joure vertrokken bus met zo goed als de hele Friese ploeg aan boord, had slechts als boodschap ,,helje it bêste ut jimsels’’. Dathad tot gevolg dat elk individu puur zijn of haar eigen wedstrijd sprong. Er werd amper aanhetteamresultaat gedacht. De ljeppers werden geacht risico’s nemen. Met andere woorden: proberen de verste afstand in eigen categorie te overtreffen. Dat resulteerde in te veel mislukte sprongen en dus minder kans op aansprekende afstanden voor het klassement.

 ,,Dat dogge de Hollanners dus al’’, constateerde Bart Helmholt, die achter Jaco de Groot (20,65) uiteindelijk tweede werd. ,,Se sette de pols de earste twa sprongen behoarlik op safe en gokke dan pas. Mar dan ha se wol in moaie ofstân foar harren teamklassemint delsetten.’’ Dat was overigens ook de tactiek van Helmholt. Zijn coach Arend Hofstee had de opdracht gegeven om eerst 19,50 te springen, om daarna de stok op scherp te zetten. In zijn tweede sprong voldeed Helmholt aan die opdracht, maar hij slaagde er in zijn twee laatste pogingen niet in die uitschieter te produceren. ,,De omstannichheden wiene troch de wyn echt swier’’, aldus Helmholt.

Te veel ljeppers uit het Friese kamp slaagden er niet in om een behoorlijke klassementsafstand te produceren. Een afstand neerzetten en vervolgens streven naar een uitschieter: dat had de opdracht aan alle Fries atleten moeten zijn en is de manier om volgend jaar de tweekamp-beker in Friesland te houden. Dat Freark Kramer voor het Friese hoogtepunt zorgde, was overigens niet dankzij en bepaalde tactiek. Maar zijn prestatie was er niet minder om. De tweedejaars junior bracht zijn persoonlijk record op 19,03 en deed dat in zijn allereerste sprong. ,,Gewoan de pols sette en net neitinke. Dat wurketit bêste’’, aldus de ljepper uit It Heidenskip, die daarmee won in de juniorengroep. De Friese ljeppers halen woensdag de afgelaste wedstrijd van vorige week in It Heidenskip in.
Sluiten

Helmholt wint met gescheurde lens

IJLST Bart Helmholt heeft zijn tweede dagtitel van het seizoen te pakken. In IJlst won de Burgumer met een seizoensrecord van 21,15. Het was alweer zijn vierde 21-metersprong.
Lees meer

EDWIN FISCHER |

IJLST Bart Helmholt heeft zijn tweede dagtitel van het seizoen te pakken. In IJlst won de Burgumer met een seizoensrecord van 21,15. Het was alweer zijn vierde 21-metersprong. Bart Helmholt typeerde zijn seizoen tot nog toe in een helder zinnetje. ,,It is oan of út.’’ Vrij vertaald, het is alles of niets. Zaterdagavond was het in IJlst voor de tweede keer dit seizoen alles. Al twijfelde Helmholt voor aanvang nog wat voor avond het zou worden. Het zicht hinderde hem op weg naar IJlst enigszins. In een van zijn contactlenzen zat een scheurtje. ,,Mar sûnder linzen is it hielendal neat. Dan sjocht dizze man by dit waar niks.’’ Donker en bewolkt weer is voor de ljepper al niet optimaal en helemaal niet met een half oog.

Het was dan ook geen wonder dat Helmholt juist in de finale excelleerde. De donkere wolken die tijdens de voorronde nog boven IJlst hingen waren weggetrokken en de blauwe lucht zorgde voor veel meer helderheid. Ook voor het zicht van Helmholt. ,,De oanrin wie al goed, mar de ynsprong noch net. Yn de earste finalerûnde wie ek dy hiel goed en dan kin ik fier’’, gaf hij als verklaring voor zijn snelle 21,15. Het was dit seizoen, na 21,03, 21,07 en 21,08, alweer zijn vierde sprong over die magische grens. Helmholt: ,,It is sa dat elts foutsje dat ik meitsje ôfstraft wurdt. Mar as it kloppet dan spring ik hiel maklik. Allinnich skande dat dizze net foar it klassemint telt.’’

Helmholt ontnam met zijn verre finalesprong Thewis Hobmade dagwinst.DeHarlinger was met een mooie 20,34 als beste de eindstrijd ingegaan. ,,Fansels hie ik graach wer ris in deititel pakt, mar ik bin tige bliid mei dizze wedstriid’’, aldus Hobma. Vorig seizoen kende de topklasser een zeer frustrerend seizoen. Hobma: ,,Ik wie hielendal it plesier yn it ljeppen kwyt. Ik ha doe tsjin mysels oanpraat om dat wer werom te finen.’’ Daarvoor besloot de 32-jarige routinier om de insprong aan te passen. Voorheen vloog hij naar de pols om met volle kracht en met twee doorzwaaiende benen zich op te trekken en te beginnen met klimmen. ,,No spring ik mei ien knibbel neist de stok. Kinst dan fuort mei klimmen begjinne. Mar it duorret in skoft foardatst it hielendal behearskest.’’ Op de training liep het de afgelopen weken al, maar tot frustratie van Hobma kwam het er in de wedstrijd steeds niet uit. ,,Dêrom bin ik no ek sa bliid mei dizze ôfstân, al hie it eins fierder moatten. Ik seach tefolle omheech, wêrtroch de útsprong net op it goeie momint kaam’’, zei Hobma zelfkritisch. MetHobmaterug aan het front wordt de topklasse in elk geval weer wat spannender.

Nard Brandsma en Bart Helmholt waren tot nog toe de smaakmakers. Daar kwam woensdag Hannes Scherjon nog bij, maar die blesseerde zich in Burgum bij zijn winnende sprong dusdanig dat zijn seizoen er hoogst waarschijnlijk op zit. Met de nog naar topvorm zoekende broers Oane en Ysbrand Galama en debutant Sytse Bokma als overige topklassers op behoorlijke afstand, was de aansluiting van Hobma ook noodzaak. Omdat de Galama’s zeker die topvorm gaan vinden en ook Bokma de gewenning voorbij komt, zal het seizoen nog een prettig vervolg krijgen.

Sluiten

Pijnlijke winst voor Hannes Scherjon

BURGUM | Met een fraai persoonlijk record van 20,27 meter vierde Hannes Scherjon zijn rentree in de topklasse met de zege. Een verdraaide enkel kan wel eens einde carrière zijn.
Lees meer
EDWIN FISCHER

BURGUM | Met een fraai persoonlijk record van 20,27 meter vierde Hannes Scherjon zijn rentree in de topklasse met de zege. Een verdraaide enkel kan wel eens einde carrière zijn. Het leek allemaal zo mooi. Hannes Scherjon begon het seizoen in de senioren eerste klasse. Met vier finales in zes wedstrijden toonde de Noardburgumer aan weer helemaal terug te zijn. De terugkeer in de topklasse, tussen de groten van het Friese fierljeppen, was meer dan verdiend.

Uitgerekend op zijn thuisschansen in Burgum mocht de klompenmaker zijn hernieuwde opwachting in de Friese fierljep-eredivisie maken. Scherjon opende knap met 19,47 en was toen al zeker van finale. Dat hij daarin niet als beste van start ging, was omdat de dit seizoen zeer constant springende Nard Brandsma 20,03 ljepte. Dat was niet genoeg voor de zege. Scherjon zat in zijn eerste finalesprong al heel dreigend in de polsstok, maar ging te ver uit koers. In zijn tweede poging klopte alles wel. Behalve de uitsprong. Scherjon wilde zijn befaamde vliegende uitsprong maken, maar gebrek aan ritme van deze wijze van uitspringen zorgde voor een te vroege vlucht.

Hij zweefde niet maar kwam hard uit de lucht vallen. Bij de landing greep Scherjon naar zijn enkel. Niks euforie over een pr van 20,27, geen blijdschap vanwege de eerste dagzege in vele jaren. Maar frustratie, pijn, woede en onmacht. ,,Dit is it einde fan it seizoen, mar ik tink hielendal fan it ljeppen’’, was de begrijpelijk negatieve primaire reactie van de aimabele fierljepper. Met een blauw wordende en opzwellende enkel onder de koude kraan deed Scherjon zijn relaas. ,,It leit oan net fit wêze. Ik wurkje de hiele dei keihurd en freegje folle fan myn lichem. Dat hat my no opbrutsen. Ik koe it krekt net korrizjeare.’’ De blessure - die wellicht de komende dagen blijkt mee te vallen en Scherjon doet besluiten om toch met zijn geliefde sport verder te gaan - was een forse smet op de zevende ljepperij van het seizoen.

Een wedstrijd waarin Sigrid Bokma voor een absoluut hoogtepunt had gezorgd. De veertienjarige springster van de meisjescategorie sprong naar een prachtig Fries - en naar alle waarschijnlijkheid ook Nederlands - record. Zij noteerde maar liefst een afstand van 16,10 meter. Het leverde haar de bewonderende blikken van grote broer en topklasser Sytse op. Die bekende schoorvoetend dat hij op veertienjarige leeftijd een persoonlijk record van maar 16,03 had staan. ,,It is hiel knap wat Sigrid hjir sjen lit’’, zei broer Sytse. ,,Mar folgjend seizoen sil se wol wat fierder moatte om my dan ek wer foar te bliuwen. Want dan moat se fierder as 17,70. Dat wie doe myn fierste ôfstân. In poepetoer.’’ Zelf gelooft Sigrid daar ook niet in. ,,Al sizze myn trainers dat ik dit seizoen al 17 meter helje kin. Sels leau ik dat noch net. Ik hie it doelomdit jier 15,50 te springen en dat ha ik no al helle. Miskien moat ikno dochs dy 17 meter mar as nij doel stelle, mar it klinkt wol hiel fier hear.’’
Sluiten

Helmholt leert van zijn logboekje

GRIJPSKERK Vier weken was Bart Helmholt van slag. Vier weken, naar eigen zeggen, maximaal gefrustreerd. Zaterdag was de lach er weer door twee 21-metersprongen.
Lees meer

EDWIN FISCHER

GRIJPSKERK
Vier weken was Bart Helmholt van slag. Vier weken, naar eigen zeggen, maximaal gefrustreerd. Zaterdag was de lach er weer door twee 21-metersprongen.

Het wedstrijdseizoen begon voor fierljepper Bart Helmholt op 21 mei. Op de eigen schansen in Burgum won de afgetrainde en superfitte politieman met een prachtige afstand van 21,08 meter. Het zelfvertrouwen spatte destijds van zijn tevreden gezicht. Na een beroerd en feitelijk mislukt seizoen vorig jaar, zonder een grote titel of record, moet 2016 het jaar van de revanche worden. Want nog een seizoen van frustratie wilde de Burgumer niet meemaken. Hard trainen, op de juiste momenten rust pakken en veel sprongen in de directe voorbereiding op dit nieuwe seizoen maken.

De ingrediënten die er voor zorgden dat Helmholt meteen in Burgum de bevestiging kreeg die hij zocht: nog niet te oud, te versleten en dus niet afgeschreven. Hoe frustrerend was het dat de wedstrijden daarna die prachtige eerste zege geen vervolg kreeg. ,,It gong yniens net mear. Mar ik koe it hieltiid net ferklearje, wist net wêrom’t it net gong. Ik rekke maksimaalfrustreard’’, bekende Helmholt zaterdag in Grijpskerk. Tot afgelopen dinsdag het antwoord werd gevonden. Een technisch verhaal. Maar de oplossing zat hem in het zetten van de polsstok. Het logboekje dat Helmholt voor zichzelf bijhoudt van elke training, werd grondig bestudeerd en gaf uitsluitsel. ,,Ik ha de stok wer fierder op ’e hân set. Tritich sintimeter fierder. Omdat ik nei dy winst yn Burgum sa’n boost krigen ha dat ik no krekt wat hurder oanrin. Dan komst dus krekt wat oars yn ’e pols. Dy moast wat fierder fuort setten wurde.’’

Ik wol dochs oait in klassemint fan allegear 21 metersprongen ha’ 

Die ontdekking, van dat net iets harder aan komen lopen, bleek de oplossing. Donderdag tijdens de training wist Helmholt zeker dat het probleem getackled was en zaterdag kwam de bevestiging. In de voorronde sprong hij in karakteristieke stijl naar 21,03 en hij kwam in de finale zelfs nog vier centimeter verder. ,,Al wie dat in sprong dy’t folle fierder moatten hie. Mar dat wie it gebrek oan ritme, erfaring fanboppeynde pols sitte.Ik ha it sels ferkloate.’’ Erg vond Helmholt dat niet. Hij was immers meer dan tevreden dat het lek boven was, de winst gepakt werd en hij alweer een tweede 21- metersprong voor het klassement gesprongen had. ,,Ik wol dochs oait in klassemint fan allegear 21 metersprongen ha’’, zei hij, om lachend te bekennen dat hij al gekekenhad welke aankomende wedstrijden geschikt zijn om de andere vijf noodzakelijke 21-metersprongen te realiseren.

Dat Helmholt weer gaat domineren, mocht het lek inderdaad boven zijn, is zeker niet gezegd. Nard Brandsma zette zijn hoge constante prestatielijn namelijk ook in Grijpskerk door. De Workumer leek eindelijk ook de magische grens van 21 meter te doorbreken, maar bleef steken op 20,98. ,,It frustreart net hear, dat it wer krekt net wie. Itis gewoan wachtsjen en it sil net lang mear duorje’’, klonk het zelfverzekerd. Dat bevestigde Reset-teamgenoot Helmholt. ,,Nard hat safolle fertrouwen. Hy wit no fan himsels dat hy hiel goed springe kin, hat gjin twifels mear sa as hy dat altyd hân hat. Hy is mentaal safolle groeid dizze winter.’’ 

Sluiten

Brandsma blinkt weer uit

WINSUM | Volgens de Van Dale betekent hegemonie ‘overwicht, overheersing’. Nard Brandsma wil er niets van weten, maar de feiten liegen niet.
Lees meer

EDWIN FISCHER

WINSUM Volgens de Van Dale betekent hegemonie ‘overwicht, overheersing’. Nard Brandsma wil er niets van weten, maar de feiten liegen niet. Nard Brandsma traint al een paar seizoenen met Bart Helmholt. Een motivator pur sang, een trainingsbeest ook. Wie de torso van Brandsma aanschouwt en vergelijkt met een paar jaar geleden, ziet dat de iele en slungelachtige jongen is veranderd in een man met het lijf van een Griekse strijder.

Met een beetje dank aan Bart Helmholt dus. Maar Brandsma keek ook goed naar de grootste kracht van Helmholt, naar de mentale overheersing. Workumer Brandsma won zaterdag in Winsum namelijk ‘op zijn Helmholts’. Wat datinhoudt? Presteren op het juiste moment. De zege die een ander al veilig in zijn sporttas had opgeborgen er toch nog uitvissen en alsnog mee naar huis nemen. Liefst in de allerlaatste sprong in een wedstrijd.

Exact op die wijze won Nard Brandsma de vijfde ljepperij van dit seizoen. Op het fraaie sportpark Sint Japik ging de Workumer na een vlakke voorronde met 19,94 als beste de finale in. Hannes Scherjon liet daarin zien dat hij weer helemaalterug is in de top van het Friese fierljeppen. De Noardburgumer sprong met speels gemak naar 20,15 - slechts een centimeter onder zijn zeven jaar geleden gesprongen persoonlijk record - en leek na seizoenen zonder hoofdprijs de dagzege te pakken. Sytse Bokma kwam met 20,04 nog heel dichtbij, maar de andere finalisten beten zich allemaal stuk op de afstand van Scherjon. Op Nard Brandsma na. ,,It grutte ferskil mei oare seizoenen is dat de basis no folle heger leit’’, verklaarde Brandsma direct nadat hij in de allerlaatste finalesprong op ogenschijnlijk eenvoudige wijze met 20,70 meter zijn vierde dagtitel van dit prille seizoen opeiste. ,,Troch dy folle hegere basis wit ik no dat ik in ôfstân fan 20,15 samar ferbetterje kin.

As ik alles goed doch, win ik gewoan. Dan spring ik by wize fan sprekken ‘op safe’ dizze wedstriid’’, beschreef Brandsma de zege. Hegemonie vond de beste Friese ljepper van dit moment een te groot woord, maar feitelijk bepaalt Brandsma alles thans in fierljepland. Met vier zeges in vijf wedstrijden - alleen Bart Helmholt was met een overwinning in Burgum Brandsma een keer de baas - is hij immers overheersend. ,,Sa fielt it noch net’’, zei hij - onterecht - bescheiden. Wat Brandsma bij de senioren doet, doetWietse Nautanogmeer bij de topklasse jongens. De IJlster is tot nog toe ongenaakbaar en won ook in Winsum, nu met een afstand van 17,05. Broer Jan Teade hield Freark Kramer bij de junioren van de winst af. Hij verbeterde in de finale met 18,34 de 17,74 van Kramer en pakte de dagzege. Marrit van der Wal (15,98) en Sigrid Bokma (15,01) wonnen respectievelijk de vrouwen- en meisjescategorie.

Nieuw record Dymphie van Rooijen

Het Nederlands fierljeprecord bij de vrouwen was met 17,15 al in handen van Dymphie van Rooijen. Zaterdag sprong de polsstokverspringster uit Harmelen een nieuw nationaal record. In Zegveld, waar de negende wedstrijd van de polsstokbond Holland gesprongen werd, zette ’s lands beste fierljepster 17,50 op het scorebord. Daarmee lijkt het een kwestie van tijd voordat het Hollandse talent de magische grens van 18 meter gaat bedwingen.

Sluiten

Brandsma pakt derde zege met recordsprong

BUITENPOST Nard Brandsma heeft gisteravond zijn derde overwinning in het nog prille fierljepseizoen geboekt. Hij deed dat met een persoonlijk record.
Lees meer
BUITENPOST Nard Brandsma heeft gisteravond zijn derde overwinning in het nog prille fierljepseizoen geboekt. Hij deed dat met een persoonlijk record.

Met drie uit vier kent Brandsma een vliegende start. Bovendien komt de ljepper uit It Heidenskip steeds dichter bij de grens van 21 meter. Gisteravond verbeterde hij zichzelf door 20,97 meter te springen. Die prestatie was een van de schaarse hoogtepunten in Buitenpost. De sprong volgde in de voorronde kort na de 20,48 meter van Oane Galama. Het publiek ging er hierna even voor zitten, maar mooier werd het niet. Alle toppers beten zich stuk op de afstand van Brandsma.

In de finale slaagden Brandsma en Galama er zef ook niet in hun sprongen te verbeteren. Sytse Bokma werd derde met een afstand van 17,71. Overigens telde de finale slechts drie ljeppers. De beide ‘aanvullers’ Bas Tolboom en Jelte Hitzert deden niet mee; Tolboom meldde zich af met een blessure, terwijl Hitzert al naar huis was.

Ook bij de dames werd niet geweldig gesprongen. Hiske Galama sprong in de voorronde het verst (14,57), zij het minder ver dan de kampioene Sigrid Bokma bij de meisjes tot 16 jaar: 14,70. In de finale sprong Galama alsnog een afstand van 15,42. De zege bij de jongens ging naar Wietse Nauta (16,24) uit IJlst. Bij de junioren zette Simon Willem Hoeksma uit Ee zijn pr op 18,43. Het was niet genoeg voor de overwinning. Die ging naar Freark Kramer uit It Heidenskip (18,69 meter).

Sluiten

Brandsma troeft Bokma af

Nard Brandsma en Bart Helmholt sloegen de handen letterlijk ineen. ,,Trije-nul’’, zei Brandsma. Hij pakte namens Team Reset de derde zege in de derde ljepperij.
Lees meer
Nard Brandsma en Bart Helmholt sloegen de handen letterlijk ineen. ,,Trije-nul’’, zei Brandsma. Hij pakte namens Team Reset de derde zege in de derde ljepperij.

EDWIN FISCHER

Na drie fierljepwedstrijden kan niet anders dan geconcludeerd worden dat het seizoen 2016 top gaat worden. Zeker in de seniorengroep. Vier topklassers haalden de finale met een 20-metersprong. Hannes Scherjon was de beste in de A-klasse. Hij completeerde de finalegroep met een afstand van 19,28 meter.

Vorig seizoen was geen enkele finale beter bezet dan deze eindstrijd. ,,Dit is in finale wêryn ik eins net ûntbrekke wol’’, bromde Bart Helmholt. Vorige week won hij nog met overmacht de wedstrijd in Burgum. Helmholt zette met 21,08 meter de toon voor dit seizoen. Zaterdag kwam hij niet verder dan 18,45 en miste de strijd om de dagtitel.

Sytse Bokma stapte als beste de finale binnen. De debuterende senior, die bij de junioren een klasse apart was, zag in zijn tweede voorrondesprong het digitale scorebord 20,53 aangeven. ,,Machtig moai. Hjir ha ik dochs hiel lang oer dreamd.’’ Bokma refereerde aan de magische grens van 20 meter. Vorig seizoen was hij er vaak zo dicht bij, maar hij bleef steken op 19,99. Bokma verwees naar de druk van vorig seizoen, van het moeten winnen en het willen overschrijden van die zo aansprekende grens. Nu, als nieuwbakken senior, verbeterde hij zichzelf dus op zijn thuisschans. Met 20,53 als pr tel je mee in het Friese fierljeppen. ,,Ik ha no sjen litten dat ik ek by de senioaren winne kin’’, aldus de springer uit Hindeloopen.

Winnen deed hij nog niet. Nard Brandsma ging als vierde met 20.22 de finale in en sprong daarin in zijn eerste poging 10 centimeter over de afstand van Bokma heen. Daardoor kon hij uiteindelijk met Reset-teamgenoot Helmholt de 3-0 vieren. ,,Trije wedstriden hân en trije kear in sege foar Reset’’, refereerde hij aan zijn eerdere winst in de eerste wedstrijd en de titel voor Helmholt in de tweede seizoensljepperij. Die drie zeges ten spijt zal winnen dit seizoen voor niemand een vanzelfsprekendheidje worden. Bokma bevestigde met zijn prestatie die conclusie, evenals Oane Galama (derde met 20,36 meter) en Thewis Hobma (vierde met 20,32).

Niet alleen in de seniorengroep bij de mannen lijkt het een prachtjaar te gaan worden, ook in de andere categorieën is er sprake van een brede top. Bij de junioren is Freark Kramer tot nog toe sterk. Hij won met een pr van 18,96 meter, maar Rutger Piersma volgde hem op de voet met 18,84, zijn beste afstand ooit. Ook bij de vrouwen lijkt het seizoen spannender te worden dan afgelopen jaren. Marrit van der Wal steekt er wel bovenuit – zij won zaterdag ook eenvoudig met een prima afstand van 16,26 – maar met de teruggekeerde Hiske Galama en Klaske Nauta in de achtervolging is er meer strijd dan voorheen. Voeg daarbij een mooie jongens- en meisjescategorie en de conclusie is gerechtvaardigd dat er dit seizoen allerlei records gaan sneuvelen.


Sluiten

Veelvraat is terug in Bart Helmholt

BURGUM 2015 was voor Bart Helmholt een sportief jaar dat hij het liefst uit de boeken wil schrappen. Hij bakte er hoegenaamd niks van. Dit jaar moet alles doen vergeten.

lees meer>>

Klaske Nauta redt de Friese eer

Vijf jaar na zijn grootste fierljeptriomf ging Jaco de Groot op herhaling in Vlist. De Woerdenaar troefde op het NK alle Friezen af.
Lees meer

Vijf jaar na zijn grootste fierljeptriomf ging Jaco de Groot op herhaling in Vlist. De Woerdenaar troefde op het NK alle Friezen af.

EDWIN FISCHER


Jaco de Groot denkt niet in superlatieven, laat staan dat hij zich overdreven uit na een belangrijke zege. Natuurlijkwas de polsstokverspringer superblij, maar om nu te spreken van een droom die uitkomt, dat ging hem veel te ver. Hij pakte op de in een idyllisch landschap gesitueerde schansen van Vlist voor de tweede keer in zijn seniorenbestaan de Nederlandse titel. Commentator Wim Roskam repte over de mooiste titel, omdat hij eindelijk op de eigen Hollandse grond toesloeg. Op 28 augustus 2010 won hij in Buitenpost. De winnaar lachte er maar wat om. ,,Het is gewoon mooi om nationaal kampioen te worden”, zei hij. ,,Het is zeker genieten voor al dat eigen publiek, maar deze titel is niks specialer dan de eerste in 2010.’’ Wellicht had dat alles te maken met de afstand waarmee hij won. De Groot ging met 20,25 meter als beste de finale in, maar had niet gedacht dat die getallen genoeg waren voor de titel.

Jaco de Groot pakt na vijf jaar weer Nederlandse titel bij de mannen

En dat was ook het gevoel van de vier andere finalisten. Thewis Hobma (tweede met 20,10), Bart Helmholt (19,96), Oane Galama (19,88) en Thomas Helmholt (19,26) beten zich er op stuk. De laatste was nog het meest tevreden. De jongste Helmholt beleefde zijn laatste wedstrijd. Hij stopt er mee en nam derhalve in stijl afscheid. Reden: ,,Wat ik deryn stopje, krij ik net werom.’’ Ofwel: hij traint de hele winter keihard, is de hele zomer dag in dag uit met fierljeppen bezig, maar wint te weinig. ,,Wolst dysels beleane en dat bart fierstente min”, aldus Thomas Helmholt. ,,No is it genôch, ik sjoch myn maten fan alles dwaan yn de simmer. Dat wol ik no ek wolris.’’ De fierljepwereld gaat het spektakel van Thomas Helmholt missen. Hij was altijd atleet die geweldig in de stok zat, maar zelden een verre afstand neerzette. Zaterdag steeg hij, op de voor Friese ljeppers lastige steigerschansen in Vlist, boven zichzelf uit.

Dat kon ook van Thewis Hobma gezegd worden. Althans, voor wat betreft dit seizoen. Hobma sprong geen verre afstanden, maar was in Vlist wel de Friese deelnemer die de meeste aanspraak mocht maken op de titel. De Groot stak daar dus een stokje voor. De mannen maakten er geen beste finale van. De spanning was er eigenlijk alleen bij de deelnemers zelf, zo bleek. Het publiek zat er bij en keek er naar. Letterlijk.

De toeschouwers kwamen tijdens de finale pas in beweging toen de vrouwen op de barte verschenen. De vrouwelijke finalisten zorgden er voor dat het publiek toch kon juichen, dat er toch emoties loskwamen. Met dank aan metnameKlaske Nauta en Hiske Galama. De laatste ging met 15,41 als tweede de finale in, maar leek in haar slotsprong de titel voor zich op te eisen. Met een fraaie afstand van 15,97 nam ze de leiding over van Klaske Nauta. Diewas in de voorronde als beste geeindigd (15,77). In de allerlaatste sprong pakte de ljepster uit IJlst echter op spectaculairewijze haar eerste nationale titel. Nauta knalde over het balletje in het zandbed (indicatieteken van de verste afstand tot dan toe) en zag 16,31 op het scorebord verschijnen. ,,Winne mei in persoanlik rekord, in skânsrekord en in kampioenskipsrekord”, zei ze breed lachend met een verkoelende goudgele rakker en de glimmende beker in beide handen. ,,Moaier kin net, dit wurdt dronken wurde hjoed.’’ Ze was na dit NK de enige in het Friesekamp die uit euforie mocht drinken.

Sluiten

LC: Junioren kansloos tegen Timmerarends

VLIST De Friese junioren-ljeppers waren kansloos tegen Erwin Timmerarends. Sytse Bokma, vooraf gezienals kansrijk, wasnietinstaat partij te bieden.
Lees meer
VLIST De Friese junioren-ljeppers waren kansloos tegen Erwin Timmerarends. Sytse Bokma, vooraf gezienals kansrijk, wasnietinstaat partij te bieden.

Timmerarends bleek een klasse apart bij het NK, al was de winnende afstand die hij noteerde met 19,79 nog een kleine meter onder het Nederlands record (20,70) dat de Woerdenaar enkele weken geleden neerzette. Bobby Zwaagman uitIJlst werd op gepaste afstand tweede (18,29). Fries kampioen Sytse Bokma, die als favoriet aan het NK begon, werd slechts derde. De ljepper uit Hindeloopen kwam tot 18,29 en had vrede met de nederlaag. ,,Erwin hat mear as fertsjinne de titel pakt. Hy wie better en ik ha eins maksimaal sprongen op dizze skâns.’’ Ook bij de jongens ging de titel naar een springer uit het Hollandse kamp. Gerwin Kastelein uit Zegveld sloeg in de finale toe. Jarich Wijnstra uit Tzum leek kampioen te worden met een sprong van 16,89, maar de thuisspringer kwam in de laatste sprong tot 17,17 en kaapte de titel voor de neus van de Friese opponenten weg.
Sluiten