Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
07-09-2017 

Verrassende ideeën omtrent Pollepleats Nationale Competitie/nacompetitie

door: Hans Helmholt

Afgelopen voorjaar schreef ik de notitie:
Nationale Competitie als opmaat naar Nederlands Kampioenschap.

In opdracht van het NFB-bestuur hebben Andre Faaij en ik presentaties gegeven over de ideeën en scenario s.

Lees meer
door: Hans Helmholt

Afgelopen voorjaar schreef ik de notitie:
Nationale Competitie als opmaat naar Nederlands Kampioenschap.

In opdracht van het NFB-bestuur hebben Andre Faaij en ik presentaties gegeven over de ideeën en scenario s. Naar aanleiding van de input bij deze presentaties in Polsbroekerdam en IJlst werd besloten om met een viertal actieve fierljepperspolsstokverspringers de puntjes op de i te zetten.
Erwin Timmerarends, Freark Kramer, Jan Teade Nauta en Jaco de Groot stelden zich hiervoor beschikbaar.

Al snel bleek dat de gepresenteerde scenario s op veel instemming konden rekenen. Met de nieuwe inbreng van de fierljeppers blijkt het concept nog verder te vereenvoudigen.

Er wordt een nacompetitie voorgesteld na het HK/FK van vier wedstrijden in meerdere categorieën voor alle 1e en 2e klas fierljeppers/polsstokverspringers.

De Champions league
Vier wedstrijden voor de beste 16 senioren, respectievelijk 8 junioren, dames, jongens en meisjes van de in elkaar geschoven klassementen PBH en FLB. De Pollepleats Nationale Competitie als Champions league. De Championsleague wordt afwisselend in de beide districten gesprongen.

De Eredivisie
Vier wedstrijden voor de overige 1e klassers aangevuld met de top uit de 2e klas, zeg maar eredivisie. Deze competitie vindt plaats in het eigen district.

De Utljepper
Vier wedstrijden voor de overige 2e klassers met een bijzonder karakter. Als voorbeeld De Utljepper in Friesland. Deze competitie vindt plaats in het eigen district.

Elke deelnemer heeft per wedstrijd vier sprongen. Per wedstrijd neemt hij/zij de beste afstanden mee naar een eindklassement van vier afstanden. Iedereen heeft daarmee dus 16 sprongen om zijn klassement aan te scherpen. Bijzonder is dus dat je meerdere afstanden uit één wedstrijd mee kunt nemen naar je klassement.

Het eindresultaat zal zijn dat de fierljeppers/polsstokverspringers uit deze competities die op dat moment het beste in vorm zijn zich kunnen plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap.

Hoe langer wij dit idee bespraken hoe enthousiaster we werden. Wij willen daarom alle betrokkenen vragen om over dit scenario na te denken en te bediscussiëren met je sportvrienden.

Binnenkort komen wij met een enquête waarbij een keuze kan worden gemaakt uit meerdere voorstellen. Belangrijke onderwerpen daarin zijn de wijze van kwalificatie voor het NK, aanwijsplekken, casu quo wildcards en eventuele blessureregeling.

Ook bestuurlijk zullen nog een aantal knopen moeten worden doorgehakt. Het besluit om het NK-2018 en voor de toekomst met een week uit te stellen naar de 1e zaterdag van september is al genomen. In 2018 is dat toevallig op zaterdag 1 september. Eerdere evaluaties van de Pollepleats Nationale Competitie hebben uitgewezen dat er een sterke voorkeur uitgaat naar een nacompetitie i.p.v. tussen de reguliere competities door. De wedstrijdagenda s van PBH en FLB bieden daar ook nauwelijks ruimte voor. Door voor een week meer ruimte te kiezen tussen het HK/FK en het NK ontstaat een prachtige gelegenheid voor een mooie nacompetitie als opmaat naar het NK. Het probleem met de vroeg invallende duisternis op doordeweekse avonden is daarmee ook getackeld.

Wij hopen op een constructieve bijdrage van de fierljeppers/polsstokspringers en de besturen om binnenkort een definitief besluit te kunnen nemen. Voor de agendavergaderingen verwachten wij geen grote problemen omdat wij een groot commitment voelen voor de voorstellen waarop de nacompetitie vorm is gegeven.

Namens de voorbereidingscommissie,
Hans Helmholt, coördinator Nationale Competitie.

Sluiten
06-06-2016 

Fierljeppers nog in onzekerheid over deelname World Games in Jakarta 2016!

Al in het voorjaar van 2015 ontving de Nederlandse Fierljep Bond via de overkoepelende organisatie TAFISA en het organisatiecomité een officiële uitnodiging om met een delegatie fierljeppers namens Nederland deel te nemen aan de 6 e TAFISA World Sport for All Games in Djakarta te Indonesië van 6-12 oktober 2016.
Lees meer
Al in het voorjaar van 2015 ontving de Nederlandse Fierljep Bond via de overkoepelende organisatie TAFISA en het organisatiecomité een officiële uitnodiging om met een delegatie fierljeppers namens Nederland deel te nemen aan de 6 e TAFISA World Sport for All Games in Djakarta te Indonesië van 6-12 oktober 2016.

Het organisatiecomité verwacht meer dan 12.000 sporters en officials uit meer dan 110 verschillende landen en creëert met Sport for All een ontmoetingsplek voor sportieve en culturele uitwisseling tussen verschillende culturen. Er worden wedstrijden en evenementen in verschillende takken van traditionele sporten en activiteiten gehouden en er zijn ook diverse demonstratiesporten waaronder het fierljeppen.

Dit fantastische evenement heeft als thema meegekregen “Unity in Diversity” waarvan de volgende onderdelen op het programma staan:

 • Opening and Closing Ceremony
 • Traditional Sport en Games Festival
 • International Youth Extreme Sports Games
 • Sport for All&Fitness Festival, Competitions and Contests
 • International Food and Culinary Festival
 • International Arts and Handcraft Bazaar
 • International Folkore Music Night
 • International Cultural Performance Night
 • Fitness, Healt and Sports for All Expo
 • World Walking Day
 • International Ethno Carnival
 • The Global Forum on “Active Cities”


Helaas heeft de organisatie een half jaar geleden van de regering te horen gekregen dat men het evenement moest verplaatsen naar een ander district in Jakarta waardoor alle zeilen moesten worden bijgezet om het evenement wat van 6-12 oktober gaat plaatsvinden letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden.

Dat is ook een van de redenen geweest dat wij nog steeds geen definitief uitsluitsel hebben over het realiseren van een fierljepaccommodatie volgens Pieter Bult delegatieleider namens de Nederlandse Fierljep Bond.
Een belangrijke zo niet de belangrijkste voorwaarde om met een delegatie fierljeppers af te reizen.

Afgelopen week had Pieter Bult samen met Peter Barendse bestuurslid en de Nederlandse vertegenwoordiger van TAFISA alsmede medewerker van het kenniscentrum Sport gelukkig een plezierig onderhoud met Semuel Samson diplomaat en tevens vertegenwoordiger van het organisatiecomité in Jakarta die een tussenstop had in Nederland.

De tijd gaat dringen maar in de loop van deze maand krijgen we uiteindelijk duidelijkheid over het wel of niet deelnemen aldus Pieter Bult en misschien zullen we eerst nog advies moeten geven en kwartier moeten maken in Jakarta. Ook krijgen de traditionele sporten steeds meer aandacht waar de Europese Unie ook steeds meer belang aan hecht.

Mocht er al een fierljepteam gaan dan kunnen we tevens promotie maken voor de1 e Europese Sport for All Games die in de 1 e week van augustus 2018 in Friesland in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 zullen plaatsvinden.

Inlichtingen

Nadere informatie kunt u verkrijgen via:
Dhr. Pieter Bult, delegatieleider namens NFB
Tel: 06-22421242 Twitter:@fierljepbond

www.nederlandsefierljepbond.nl

Op de foto: Semuel Samson en Pieter Bult

Sluiten
01-05-2015 

Fierljeppers naar Djakarta in 2016!

De Nederlandse Fierljep Bond heeft kortgeleden via de overkoepelende organisatie TAFISA een officiële uitnodiging ontvangen om met een delegatie fierljeppers namens Nederland deel te nemen aan de 6e TAFISA World Sport for All Games in Djakarta, Indonesië van 7-14 oktober 2016.
Lees meer

De Nederlandse Fierljep Bond heeft kortgeleden via de overkoepelende organisatie TAFISA een officiële uitnodiging ontvangen om met een delegatie fierljeppers namens Nederland deel te nemen aan de 6e TAFISA World Sport for All Games in Djakarta, Indonesië van 7-14 oktober 2016.

Het organisatiecomité verwacht meer dan 10.000 sporters uit meer dan 100 verschillende landen en creëert met Sport for All een ontmoetingsplek voor sportieve en culturele uitwisseling tussen verschillende culturen. Er worden wedstrijden in verschillende takken van traditionele sporten gehouden en er zijn ook demonstratiesporten waaronder het fierljeppen.

Dit is de 4e uitnodiging (de eerste was in 1992 te Bonn Duitsland) en na Busan, Zuid-Korea (2008), Siauliai, Litouwen (2012) en de derde op rij volgens Pieter Bult delegatieleider in 2008 en 2012 en tevens de voorzitter van de Nederlandse Fierljep Bond.

Met instemming van het bestuur van de NFB op 28 april jl. zal een commissie de mogelijkheden tot definitieve deelname onderzoeken zoals o.a. de promotie- en sponsormogelijkheden.

We moeten ons de komende tijd goed beraden of we aan dit geweldige evenement met een fierljepdelegatie zullen deelnemen aangezien dit veel geld, tijd en energie gaat kosten. Maar het is weer een unieke gelegenheid om onze fierljepsport op wereldschaal nog bekender te maken.

Inlichtingen

Nadere informatie kunt u verkrijgen via:

Dhr. Pieter Bult, voorzitter NFB

06-22421242

www.nederlandsefierljepbond.nl
Sluiten
11-10-2014 

Veel Fierljeppen in de media de komende weken

Beste mensen,

We krijgen de komende dagen en weken een ware fierljepcampagne in de media. Het is goed om te zien dat tv-ploegen uit onder andere Oostenrijk, Noorwegen, Japan en Engeland me via de site weten te vinden. En we hadden nog een paar leuke projecten met het Jeugdjournaal, Zappsport, een commercial voor ASR-verzekeringen en Nickelodeon. Met dank aan alle vrijwilligers en springers die hieraan hebben meegeholpen.

Wat gaan we zien? Ik zet het even op een rijtje.

Lees meer

Beste mensen,

We krijgen de komende dagen en weken een ware fierljepcampagne in de media. Het is goed om te zien dat tv-ploegen uit onder andere Oostenrijk, Noorwegen, Japan en Engeland me via de site weten te vinden. En we hadden nog een paar leuke projecten met het Jeugdjournaal, Zappsport, een commercial voor ASR-verzekeringen en Nickelodeon. Met dank aan alle vrijwilligers en springers die hieraan hebben meegeholpen.

Wat gaan we zien? Ik zet het even op een rijtje.

Fierljepbattle Zappsport:
- morgenochtend, zaterdag 11 oktober om 8.55 uur op Nederland 3 de fierljepbattle van Zappsport. Met coaches Ron Boszhard en Naomi van As. Maar vooral met trainers Rian Baas en Joanne vd Geer. Opgenomen in Polsbroekerdam met een school uit Oudewater. Heroiek en drama in een middag!

Andere Spelen campagne van ASR-verzekeringen
ASR-verzekeringen wil als verzekeraar niet meer alleen reclame voor zichzelf maken, maar ook gewoon maatschappelijk goede dingen doen. Bijvoorbeeld kinderen stimuleren om te sporten en dan niet gelijk voetbal of tennis, maar 'andere sporten', waarmee ze ook op fierljeppen/polsstokspringen kwamen. Het is een bijzonder intensief project geweest (en het loopt nog), maar ook heel mooi geworden.

- de site is al te bezichtigen, maar wordt dit weekend nog verder afgemaakt. Dan zijn ook de filmpjes te zien vanaf zondag. www.anderespelen.nl
- de tv reclame is vanaf zondag te zien op Ned 1, 2 en 3 en SBS. Ik heb afgelopen maandag de voorvertoning gehad en werkelijk prachtige beelden van frisbeeen, kaatsen en natuurlijk polsstokspringen. Ook opgenomen in Polsbroekerdam met hoofdrollen voor Fabienne Overbeek en Joriene Baas.
- we zijn al druk bezig met het organiseren van het evenement in het weekend van 8, 9 november in de Jaarbeurshal in Utrecht. Bericht volgt nog. We hebben daar ook nog instructeurs en demo springers nodig!

Andere Spelen op Nickelodeon
- Andy en Davy de Wit helpen de radeloze presentatrice met uitleg over polsstokverspringen. Te zien op Nickelodeon op maandag 20 oktober en daarna nog vele malen in de herhaling. Opgenomen in Linschoten met ook Margriet Kamphof.

Met vriendelijke groet,

Douwe Boersma
Nederlandse Fierljep Bond (NFB)
PR en Marketing

Sluiten
15-06-2014 

Pollepleats Nationale Competitie Uitslagen Jaarsveld, 14 juni 2014