Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
Categorie: Leeuwarder Courant
14-05-2017

Jongetje Nard Brandsma is beer van een kerel geworden

Bart Helmholt en Oane Galama ontbreken vanavond in It Heidenskip bij de opening van het fierljepseizoen. De uithangborden van de sport zijn gestopt. Alle ogen zijn gericht op Nard Brandsma. Hij wordt, ongewild, de nieuwe ambassadeur van de sport.

Lees meer >>