Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
Categorie: Omrop Fryslân
14-05-2017

Thewis Hobma ljept fier op earste wedstriid fan it seizoen

Thewis Hobma hat sneon op de earste fierljepwedstriid fan it seizoen yn It Heidenskip in topprestaasje delset. Syn winnende sprong wie mar leafst 20,55 meter. Twadde waard Ysbrand Galama (19.65 meter) en tredde Nard Brandsma mei 19.60 meter. © foto Martin de Jong

Lees meer >>