Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
Categorie: Omrop Fryslân
28-05-2017

Nard Brandsma fierwei de bêste ljepper yn Winsum

Nard Brandsma wie sneontejûn mei sprongen fan 20.66 en 20.90 meter fierwei de bêste ljepper yn Winsum. Yn de tredde wedstriid fan it seizoen naam er ek de liederstrui oer fan Thewis Hobma. Hobma waard twadde mei 19.01 en Sytse Bokma tredde mei 18.68.

Lees meer