Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
Categorie: Leeuwarder Courant
06-06-2017

Toppers blij met het weer

BURGUM Na enkele wedstrijden kan in de fierljep-topklasse voorzichtig een tussenbalans worden opgemaakt. Nard Brandsma en Marrit van der Wal delen de lakens uit.
Lees meer