Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Bart Helmholt wint foar sânde kear it NK fierljeppen

Bart Helmholt is sneon foar de sânde kear Nederlânsk kampioen fierljeppen wurden. Yn Grypstsjerk wie de ljepper út Burgum de bêste mei in sprong fan 20.41 meter.

Lees meer>>

Oane Galama wint ljepperij yn Grypstsjerk

Oane Galama hat sneon it fierljeppen yn Grypstsjerk wûn mei in sprong fan 20.67 meter. Twad waard Nard Brandsma mei 20.57. Brandsma waard winner fan it fierljepklassemint. Syn bêste sân sprongen fan dit seizoen, oer 20 wedstriden, komt op in totaal fan 143.25 meter.

Lees meer >>

18-08-2016 

Uitnodiging trainingsavond NK Grijpskerk

Alle deelnemers en reserves zijn op donderdag 25 augustus van 18.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom om te komen trainen voor het Nederlands Kampioenschap.

Voor vragen en/of opmerkingen kan je contact opnemen met Niels Koetsier via 06-835 92 876.

Oane Galama strijdt ook voor ‘eigen beker’

IT HEIDENSKIP Het was woensdag It Heidenskip-dag. Op de schansen van It Fierljepdoarp wist in alle vijf categorieën een ljepper van de eigen vereniging te winnen.
Lees meer
IT HEIDENSKIP Het was woensdag It Heidenskip-dag. Op de schansen van It Fierljepdoarp wist in alle vijf categorieën een ljepper van de eigen vereniging te winnen. Oane Galama deed dat bij de senioren.

De zaterdag in Winsum Fries kampioen geworden Wiuwerter plaatste zich met de hakken over de sloot voor de finale, maar daarin stelde hij met een afstand van 20,25 orde op zaken. Sytse Bokma werd tweede (20,08) voor Age Hulder, die met19,69 de verste sprong van de voorrondes had gemaakt. Galama had wel moeite gehad om de knop na zijn euforische zaterdag weer om te zetten. ,,Dêr hie ik moandei wol in lekkere training foar nedich’’, bekende de Fries kampioen. Vooral een prachtige zondagse huldiging in zijn woonplaats Wiuwert had indruk gemaakt. ,,It foarich jier hiene se net op in Fryske titel rekkene, mar no ha se dat al dien. En it wie perfekt, sa’n huldiging docht dy beseffen datst wat spesjaals prestearst hast.’’ Galama had ook deze wedstrijd op zijn thuisschans omcirkeld. Het was immers de ljepperij waar de Galama-wisselbeker vergeven werd. Het door vader Galama beschikbaar gestelde kleinood was de afgelopen twee jaar ook al een prooi voor Oane Galama. Een derde zege op rij zou immers een definitief bezit worden. En daar wilde hij voor strijden. Met succes. Galama zag in de andere categorieën allemaal clubgenoten excelleren. Hessel Haanstra (met een pr van 17,41), Marrit van der Wal (vrouwen met15,58), meisjeskampioenSigrid Bokma (14,58) en de ook al met een pr van 19,29 verrassende junior Rutger Piersma pakten de dagtitels. Zaterdag wordt de FLB-competitie in Grijpskerk afgesloten.
Sluiten

Jaco de Groot weer de sterkste Hollander

Net als vorig jaar sleepte Jaco de Groot het Hollands kampioenschap,de evenknie van de strijd om de Friese titels, binnen.
Lees meer

LINSCHOTEN

Net als vorig jaar sleepte Jaco de Groot het Hollands kampioenschap,de evenknie van de strijd om de Friese titels, binnen.Met een prima afstand van 20,77 meter bleef de Woerdenaar Rian Baas (19,84) en Maik Backx (19,63)op de schansen van Linschoten ruim voor. Dymphie van Rooien behield eveneens haar Hollandse titel. De topspringster uit Harmelen won met een prachtige sprong van 17,11 het vrouwentoernooi. Ook in de junioren- en jongensklasse wonnen de topfavorieten de titels. Ricardo Faaij werd juniorenkampioen meteen fraaie 18,79 en Reinier Overbeek pakte de jongenstitel met 17,82.

Sluiten
11-08-2016 

2e klasse wedstrijd IJlst AFGELAST

Lees meer

IJlst - Vanwege de regen is de 2e klasse wedstrijd in IJlst op 11 augustus afgelast. De wedstrijd wordt ingehaald op dinsdag 23 augustus om 18:30 uur.

Sluiten

Familiegeluk maakt fysieke pech Hobma goed

Daar was-ie weer, zaterdag in IJlst: fierljepper Thewis Hobma. Terug van een paar wedstrijden weggeweest. Een tijd waarin hij vader werd, voor de tweede keer.
Lees meer
Gerard Bos

Daar was-ie weer, zaterdag in IJlst: fierljepper Thewis Hobma. Terug van een paar wedstrijden weggeweest. Een tijd waarin hij vader werd, voor de tweede keer. Met de geboorte van zoon Abe had de afwezigheid van de topspringer uit Harlingen echter niets te maken, met een liesblessure des te meer. De rentree op de schansen van zijn club IJlst was zozo voor Hobma, die pech heeft dat de liesklachten zich zo kort voor de grote wedstrijden in augustus aandienen. Het prille familiegeluk maakt echter alles goed. Ach en wee, daar stond Hobma na afloop. Hij had wel de finale gehaald, maar meldde zich daar voor af. Toch die lies. Alweer. Of, anders gezegd: nog steeds. ,,De klachen zijn nog niet voorbij”, schudde Hobma het hoofd. ,,Maar goed, je moet wel weer eens een wedstrijd springen om te voelen hoe het is. Ik heb het met rust geprobeerd en ook met oefeningen. Maar ik wilde in IJlst, toch mijn thuisschans, even lekker springen. Voelen hoe het is. En of hét er nog is.” ‘Het’ was in dit geval vrijelijk interpretabel, tweeledig ook. Te weten ‘het’ als in vorm én ‘het’ als in de liesklachten en de mate waarin die nog aanwezig zijn. Dat Hobma met 18.50 meter de finale haalde, was sportief gezien een goed teken.

Dat hij nog steeds last heeft van de liesblessure is dat niet. Of het FK fierljeppen van 13 augustus in gevaar is, zal moeten blijken. Waar een spagaat voor iemand met liesklachten fysiek gezien al lastig zou zijn, is het dat figuurlijk in dit geval ook. Want: rust nemen tot het FK om zo fit mogelijk aan de start te verschijnen, maar zonder wedstrijdritme? Of toch maar doorgaan met springen en kijken hoe dat uitpakt? Dat laatste dus. ,,Ik wil het proberen. Of dat een risico is? Dan moet ik met mijn ervaring maar zorgen dat ik op tijd stop tijdens een wedstrijd. Ik moet mijn grenzen kennen in dat geval.” Dat kon hij bij de wedstrijd in It Heidenskip enkele weken geleden niet, erkende Hobma. Daar wilde hij per se nog wat laten zien na de voorronde. Gevolg: liesblessure. Met een minzaam lachje: ,,Daar heb ik van geleerd.” Alsof tijdig fit zijn voor het FK al niet moeilijk genoeg wordt, is kans maken op de overwinning ook nog een heikel punt.

Wie namelijk Nard Brandsma op oppermachtige wijze zaterdag zag winnen (20,84 meter) weet dat de Heidenskipster een topfavoriet is. Net als Nederlands recordhouder en meervoudig Fries kampioen Bart Helmholt - in IJlst niet in de finale - en titelverdediger Oane Galama, om maar eens drie voorbeelden te noemen. Waarbij die laatste óók nog eens aan misschien wel zijn laatste FK ooit begint. De 31-jarige Galama emigreert na het seizoen met partner Renske Terwisscha van Scheltinga naar Nieuw- Zeeland. Het stel aast er op een werkvisum voor maar liefst drie jaar. Pechvogel Hobma zal zijn best doen in augustus fit te zijn, maar wakker ligt hij niet van zijn liesblessure en de mogelijke gevolgen voor NFM, FK en NK de komende tijd. Wakker ligt hij namelijk al - in goede zin van het woord - van de geboorte van zijn tweede zoon. Want tegenover de fysieke pech, staat het prille familiegeluk genaamd Abe.

Extra tijd ,,Dat relativeert alles”, glimlachte Hobma. ,,Afgelopen woensdag geboren, dus door de rust rondom fierljeppen had ik ineens extra tijd en dat is hartstikke mooi.” Wie weet komt het met de lies alsnog goed. En anders is er in ieder geval Abe. Over ‘goed’ gesproken: dat waren thuisspringers Thirza Boschma bij de meisjes (14,03 nieuw pr, tweede achter Sigrid Bokma, 14.47)) en Wietse Nauta bij de jongens (17,93, net geen pr) zeker. Ook Bobby Zwaagman (junioren) deed het in IJlst in eigen achtertuin goed. Bij de vrouwen profiteerde Akke Talsma van de afwezigheid van topfavoriete Marrit van der Wal. De ljepster uit Brantgum won met een afstand van 14,86 meter.

Sluiten

Zege Brandsma zonder glans

Nard Brandsma stak er zaterdag met kop en schouders bovenuit in IJlst, door als enige over de 20 meter te ljeppen.
Lees meer
NIELS VAN MARLE
 
IJLST Nard Brandsma stak er zaterdag met kop en schouders bovenuit in IJlst, door als enige over de 20 meter te ljeppen. Het was druk langs de baan in IJlst, waar naast de trouwe fierljepfans ook veel (Duitse) toeristen een kijkje kwamen nemen. De nieuwkomers zullen ongetwijfeld een mooie avond hebben gehad, maar voor de kenners was het een magere avond, met weinig spektakel en heel veel natsprongen.

 ,,It nivo wie ferskriklik wikselfallich”, besefte ook Thewis Hobma, die zelf in zijn tweede sprong 18.50 meter neerzette en daarmee – ook nog eens zonder de finale te springen – derde werd, achter Brandsma en Oane Galama. ,,Nard wie fantastysk, Oane giet ‘alles of niet’ yn syn lêste wiken en Bart wie te wurch.” De Nederlands recordhouder kwam niet verder dan 12.41 meter. Zelf was Hobma wel tevreden, na tweeëneenhalve week niet springen door een liesblessure. Daar kwam woensdag ook nog de geboorte van zoontje Abe Jan tussendoor. ,,Ik hie dêrtroch in bytsje in frjemd ritme. Myn oare soantsje is eltse dei om seis oere wekker en fannacht wie ik tusken tsien en twa oere noch dwaande mei de lytse poppe.” En de pijn in zijn lies is ook nog eens niet helemaal verdwenen.

De twee extra sprongen liet hij daarom bewust schieten. ,,Ik koe tiisdei noch net iens sprinte. Dat gong no wol aardich, maar yn ’e lêste sprong wie it al wer tricky mei myn ljisk.” De Harlinger had echter geen zin om nog langer te moeten toekijken, zeker niet nu de mooiste weken van het seizoen (NFM, FK en NK) er aan zitten te komen. ,,Ik hie fiersten tefolle enerzjy. Thús yn ’e klimpeal Thewis Hobma: ‘It wurdt tiid dat ik wer ris oer de 21 meter gean’ hengste, dat soart dingen.’’ Tijdens de NFM in it Heidenskip, zaterdag, hoopt Hobma weer wat beter te zijn. Ook omdat hij nog duidelijke doelen heeft gesteld voor zichzelf.

,,It wurdt tiid dat ik wer ris oer de 21 meter gean. Dat is alwer in pear jier lyn.”

Brandsma had goede hoop die grens in IJlst ook te passeren, maar dat slaagde net niet. Met 20.84 meter kwam hij dicht in de buurt van zijn p.r. van 20.98, waarna hij in de finale risico nam om nóg verder te komen. Het leverde niks op, behalve dan de dagzege, zijn zesde van het seizoen. ,,Ik gong foar in gestrekte útsprong, mar dat mislearre. As ik dat net ynlevere hie, dan hie ik oer de 21 gien.” Onderweg naar de overkant voelde de Heidenskipster dat het er in zat. ,,Fielst de pols hingjen en dat jout ekstra motivaasje om troch te rammen. Oft ik dan al genietsje fan myn sprong? Nee, dat komt pas yn it sânbêd hear. Ast earder genietest, is de fokus fuort en wurdt it neat.” Brandsma weet dat hij een kanshebber is voor de NFM op zijn thuisschans, maar als favoriet ziet hij zichzelf niet. ,,Bart en Oane wiene no net briljant, mar op sa’n dei kinne se altiten noch mear, krekt as Jacco de Groot fansels.” Vrijdagavond volgt er eerst nog een generale repetitie in Buitenpost. Niet ideaal volgens Brandsma, maar ook geen groot obstakel. ,,Der kin altyd wat barre. Dan soe ik hjir ek net springe moatte as ik bang bin blesseare te reitsjen.” 
Sluiten

Fierljepper Nard Brandsma oppermachtich yn Drylts

Nard Brandsma wie sneontejûn de grutte man fan it fierljeppen yn Drylts. Hy ljepte as iennige topklasser twa kear oer de tweintich meter: 20.57 en 20.84.
Lees meer

Nard Brandsma wie sneontejûn de grutte man fan it fierljeppen yn Drylts. Hy ljepte as iennige topklasser twa kear oer de tweintich meter: 20.57 en 20.84. Yn de twa finalesprongen besocht de lieder fan it klassemint foar it earst oer de 21 meter te ljeppen, mar dat slagge net.
Foar it oare wie it in suterige ljepperij. Boppedat hiene in tal ljeppers in frij wykein nommen. Akke Talsma wûn mei 14.86 by de froulju en Bobby Zwaagman mei 17.98 by de junioaren. Wietse Nauta wie de bêste by de jonges mei 17.93, Sigrid Bokma wûn by de famkes mei 14.47.

By de topklassers waard Oane Galama twadde mei 19.28. Tirza Boschma krige de hannen opelkoar troch by de famkes op har thúsbarte twa kear in pr te ljeppen. Har fierste ôfstân is no 14.05. Ek Sander Elsinga wie bliid mei syn pr fan 16.16 by de jonges.

Sluiten

Sprong in het diepe

Het Friese fierljeppen verliest binnenkort een topper en het Friese vrouwenkaatsen een achterinse die zichzelf subtopper noemt. Oane Galama en zijn vrouw Renske Terwisscha van Scheltinga kiezen voor een nieuw bestaan in NieuwZeeland.

Lees meer>>

Galama laat Bokma nog even wachten

Bijna had Sytse Bokma gisteravond in Winsum een eerste fierljepzege achter zijn naam staan bij de senioren. De ljepper uit Hindeloopen blies in de finale nieuw leven in een saaie wedstrijd met een schitterend persoonlijk record van 20,67 meter, maar werd toch nog de loef afgestoken door Oane Galama (20,78).
Lees meer

Ernst Slagter

Winsum | Bijna had Sytse Bokma gisteravond in Winsum een eerste fierljepzege achter zijn naam staan bij de senioren. De ljepper uit Hindeloopen blies in de finale nieuw leven in een saaie wedstrijd met een schitterend persoonlijk record van 20,67 meter, maar werd toch nog de loef afgestoken door Oane Galama (20,78). De winnende Wiuwerter - clubgenoot van Bokma bij en in It Heidenskip - boekte daarmee zijn tweede dagoverwinning van het seizoen. Galama stelde vervolgens dat Bokma’s tijd nog wel zou komen. ,,Hij moet nog maar even met beide benen op de grond blijven. Dan blijft -ie gretig”, klonk het met een vette knipoog. Want eigenlijk had ook Galama de dit seizoen zo sterk voor de dag komende Bokma de zege wel gegund. Die was op zijn beurt dan alweer dolgelukkig met zijn nieuwe pr, waarbij vooral zijn fraaie uitsprong de handen van de toeschouwers in Winsum op elkaar kreeg. ,,Maar van tevoren had ik helemaal niet het idee dat ik hier een nieuw pr zou springen”, zei Bokma, die eind mei in It Heidenskip 20,53 als beste afstand had genoteerd. ,,Ik had hoofdpijn van de zon en ben voor de wedstrijd maar even bij de EHBO geweest voor paracetamol.” Grijnzend: ,,Dat was trouwens het enige pilletje wat ik daar kreeg. Dus ik deed het op eigen kracht” Ook in de juniorenklasse vierde It Heidenskip een succesje. Freark Kramer pakte namelijk de overwinning met 18,49 meter, waarmee hij Bobby Zwaagman (18,20) voorbleef. Jarich Wijnstra uit Tzumwonbij de jongens met 17,72. Marrit van der Wal gaf haar Nederlands record bij het Keningsljeppen in Burgum van zaterdag een mooi vervolg in Winsum met haar tiende dagzege (16,35). Bij de meisjes won Sigrid Bokma weer eens met 14,78.


Senioren:
1. Oane Galama (Wiuwert) 20,78, 2. Sytse Bokma (Hindeloopen) 20,67, 3. Nard Brandsma (It Heidenskip)19,65, 4. Bart Helmholt (Burgum) 19,34, 5. Ysbrand Galama (It Heidenskip) 18,89.

Junioren:
1. Freark Kra- mer (It Heidenskip) 18,49, 2. Bobby Zwaag- man (IJlst) 18,20, 3. Jan Teade Nauta (IJlst) 17,33.
 
Jongens:
1. Jarich Wijnstra (Tzum) 17,72, 2. Wietse Nauta (IJlst) 16,91, 3. Abe Luuk Stedehouder (IJlst) 16,14.

Vrouwen:
1. Marrit van der Wal (It Heidenskip) 16,35, 2. Hiske Galama (Groningen) 14,66, 3. Akke Talsma (Brantgum) 14,63.
 
Meisjes:
1. Sigrid Bokma (Hindeloopen) 14,78, 2. Fardau van Akker (Suwâld) 14,41, 3. Mare Dijkstra (Molkwerum) 12,64.

Sluiten

Trainingsbaan is ljepper Oane Galama goed gezind

WINSUM Even dacht de jonge Sytse Bokma gisteren de fierljepwedstrijd van Winsum te winnen, maar dat stond Oane Galama uiteindelijk niet toe.
Lees meer
WINSUM Even dacht de jonge Sytse Bokma gisteren de fierljepwedstrijd van Winsum te winnen, maar dat stond Oane Galama uiteindelijk niet toe. Bokma had zich als vijfde voor de finale geplaatst en schitterde in dat eindspel door een persoonlijk record te springen: 20,67 meter.

Galama, woonachtig in Wieuwert en daardoor bekend met de schans in Winsum, ging daar nog overheen: 20,78 meter. Nard Brandsma noteerde de derde sprong van de dag: 19,65 meter. Bij de senioren A onderscheidde Niels Koetsier zich van de rest. De Leeuwarder kwam tot 17,41 meter. Burgumer Age Hulder werd tweede met een sprong van 17,03. Jarich Wynstra (Tzum) - hij kroonde zich afgelopen weekeinde al tot prins bij het Keningsljeppen in Burgum, won in de categorie jongens-topklasse met een sprong van liefst 17,72 meter.

Bij de junioren leek Bobby Zwaagmande winnaar vande dag te worden (18,20 meter in de voorronde), maar Freark Kramer (It Heidenskip) ging de inwoner van IJlst nog voorbij in de finale: 18,49 meter. Bij de vrouwen was Marrit van der Wal ongenaakbaar. De ljepster uit It Heidenskip zegde zelfs af voor de finale nadat ze in de voorronde tot16,35 meter was gekomen. Hiske Galama (Groningen) werd tweede met 14,66 meter, Akke Talsma (Brantgum) derde in 14,63 meter. Bij de meisjes sloeg Sigrid Bokma (Hindeloopen) toe: 14,78 meter. De tweede sprong van de dag was van Fardau van Akker (Suwâld): 14,41.
Sluiten
18-07-2016 

‘Keningin’ Van der Wal terug op haar troon

Burgum | Niet de ooit ongenaakbare Bart Helmholt, klassementsleider Nard Brandsma of de in goede vorm verkerende Oane Galema, maar topvrouw Marrit van der Wal stal zaterdagavond tijdens het Keningsljeppen in Burgum de show.
Lees meer
Lars Goerres

Burgum | Niet de ooit ongenaakbare Bart Helmholt, klassementsleider Nard Brandsma of de in goede vorm verkerende Oane Galema, maar topvrouw Marrit van der Wal stal zaterdagavond tijdens het Keningsljeppen in Burgum de show. Met een fonkelnieuw Nederlands record kreeg de Heidenskipse de handen van het publiek op elkaar. Ze zit weer stevig op haar fierljeptroon. En dat was alweer even geleden. Natuurlijk, Van der Wal gaat met negen dagzeges ruimschoots aan de leiding in het klassement van de Fryske Ljeppers Boun (FLB). Maar dat Nederlandse record was de 17-jarige ljepster, die vorig jaar juni als eerste vrouw over de zeventien meter sprong, al even kwijt. Met een afstand van 17.58 meter (eerste meting 17.60) pakte ze terug wat van haar was. En dat telt. ,,Ik had helemaal niet gedacht dat dit vandaag mogelijk was”, glunderde de winnares, die zich in 2014 en 2015 ook al tot ‘Keningin’ van Burgum liet kronen. ,,Dit is een hele moeilijke wedstrijd om te winnen. Zeker omdat je in de finale weer op nul begint (gesprongen afstanden uit voorronde vervallen, red.).

Ik zat hier zó lang tegenaan te hikken, ben heel blij dat ik mijn record terug heb.” Nog voor de speaker van dienst Van der Wals nu al indrukwekkende palmares had kunnen opsommen, was het al raak wat de recordsprong betreft.Al bij de eerste poging sprong ze verder dan ooit. De topafstand (17.50) van Dymphie van Rooijen verdween daarmee uit de geschiedenisboeken. Ook haar tweede sprong (16.31) mocht er zijn. In de finaleronde - waarin in plaats van de gebruikelijke twee, drie keer werd gesprongen - bleef het bij twee vijftien metersprongen en een natsprong. Achttien meter Van der Wal kon zich er niet druk om maken. Het was immers genoeg voor de dagoverwinning. ,,En daar ging het om. Het was voor mij een superavond, met eigenlijk alleen maar goede sprongen. Die recordsprong was natuurlijk geweldig, maar ik wil meer. Misschien zit een achttien metersprong er ooit wel in. Je moet doelen blijven stellen.” Dat doet ook Nard Brandsma. De 26-jarige Heidenskipster wil maar al te graag eens de magische grens van

Misschien zit een sprong van achttien meter er ooit wel in. Je moet echt doelen blijven stellen


21 meter slechten. In Burgum deed hij enkele moedige pogingen, maar wéér lukte het niet. ,,Heel jammer”, luidde na afloop de conclusie. ,,Je moet risico nemen, wil je ver springen. Natte en verre sprongen zitten nu eenmaal erg dicht bij elkaar.” Dat bleek zaterdag tijdens het Keningsljeppen, dat als ouverture voor de befaamde Gouden Rige geldt, eens te meer. Maar liefst vier keer (tweemaalinde voorronde,tweemaalinde finale) belandde Brandsma in het water, alvorens bij zijn laatste sprong toch nog tot 19.66 meter reikte. ,,Ik zat steeds goed in de polsstok, maar kwam telkens net niet over het dode punt heen. Lukt datwel, dan spring je ver. Nu win ik met een matige sprong. Maar ach, de titel is binnen. Daar gaat het om.”

Met zijn 19.66-sprong stootte Brandsma Oane Galema in extremis nog van zijn troon. De Wiuwerter was de enige topklasser die in de finaleronde drie keer droog over kwam en mocht na zijn eerdere overwinning in Grijpskerk met 19.26 meter even ruiken aan zijn tweede zege in vier dagen tijd. ,,Het had zomaar gekund”, klonk het ietwat teleurgesteld. ,,Niemand sprong vandaag goed. Ik kwam er zelf ook nooit lekker in, maar had op toch de hoop dat het wel eens genoeg kon zijn.” Dat was het niet. En dus pakte Brandsma zijn vijfde dagzege van dit fierljepseizoen, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met de dit jaar ‘herboren’ Bart Helmholt, die in zijn ‘eigen’ Burgum tevreden moest zijn met de derde plek. De zesvoudig Nederlands kampioen deed wat hij kon, maar kwam niet verder dan 19.19 in de voorronde en 19.22 in de finale. En zo kon het dat Brandsma zijn leidende positie in de ROC Friese Poort-topklasse niet in gevaar zag komen, al had hij dankzij zijn constante optredens dit seizoen (al zeven twintig meter-sprongen) niet veel aan zijn winnende afstand in Burgum. ,,Je wilt altijd zo ver mogelijk springen, maar dat zat er net niet in, ondanks de goede omstandigheden. Toch ben ik hier heel blij mee. Over tien jaar weet namelijk niemand meer wat de afstand was waarmee ik hier nu win.” Het fierljepseizoen 2016 is tot nu toe het beste uit Brandsma’s loopbaan. Twee jaar geleden was hij al eens Nederlands kampioen, maar het eindklassement van de topklasse won hij nog nooit. ,,Daar moet nu maar eens verandering in komen”, zei de klassementsleider lachend. ,,Het gaat gewoon hartstikke lekker dit jaar. En alle belangrijke wedstrijden komen er nog aan. Wie weet wat er nog in het vat zit.”
Sluiten

Met kracht en souplesse naar record

Gaat de 18-metergrens dit seizoen nog overschreden worden? De vraag stellen lijkt hem, sinds zaterdag, beantwoorden. Marrit van der Wal zette het nationaal fierljeprecord al op 17,58.
Lees meer

EDWIN FISCHER
 
Wie woensdagavond niets te doenheeft, kan overwegen naar Winsum af te reizen. Daar vindt immers de dertiende FLB-fierljepcompetitiewedstrijd van het seizoen plaats. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de kans levensgroot is dat Marrit van der Wal haar zaterdag in Burgum gevestigde Nederlands record gaat verbeteren. Van der Wal heeft namelijk iets met 16 juli en ook met de wedstrijd die erna komt. In 2011 sprong ze als twaalfjarige op 16 juli ook in Burgum een persoonlijk record van 12,29 meter. De daaropvolgende ljepperij verbeterde ze zichzelf en sprong 12,32. Drie jaar later, in 2014, was het weer raak op 16 juli. In Winsum kwam ze tot 15,50 meter. Dat persoonlijk recordwerd drie dagenlater ruimschoots verbeterd tot 15,83. Als de geschiedenis van een record springen op 16 juli en dat vervolgens in de wedstrijd erop verbeteren zich herhaalt, zal Van der Wal woensdagavond wederom voor een sensatie zorgen. Want zo mocht de sprong van zaterdagavond in Burgum wel betiteld worden. Uit het niets kwam het record. In meerdere opzichten. In de meisjes topklasse, jongens topklasse en de Senioren-A was het publiek amper vermaakt met mooie sprongen.

Die trend leek zich ook bij de mannen topklassers, junioren en vrouwen voort te zetten. Totdat Marrit van der Wal haar eerste voorrondesprong uitvoerde. De inwoonster van It Heidenskip leverde een perfecte uitvoering van een fierljepsprong af. Met haar kracht en souplesse was de aanloop en insprong optimaal, het klimmen straalde macht over de polsstok uit en de uitsprong en landing waren maximaal. ,,Nei twa slaggen tocht ik ‘dit moat him wêze’. It fielde sa goed, al hie ik doe’t ik útsprongen hie net op in nasjonaal rekord rekkene’’, bekende Van der Wal. Dat het ver was, was duidelijk. Maar zo ver, daar keek iedereen toch van op. Het scorebord gaf 17,60 aan, een verbetering van het record van Dymphie van Rooijen met 10 centimeter. Zoals de regels melden moet een record echter nagemeten worden. Dat leverde Van der Wal een negatieve marge van 2 centimeter op, zodat het nieuwe nationale vrouwenrecord op 17 meter 58 werd vastgesteld. Van der Wal kon er niet mee zitten. Haar persoonlijk record staat wel op 17,60 en de sprong was voor haar de bevestiging dat het nog veel verder kan. ,,Dit rekord ha ik mei in pols fan 12 meter sprongen. Dêrnei ha‘k mei in maksimale polsstok (13,25 meter, red.) sprongen. Kinst begripe dat as ik dy ek útklimme kin, ik noch folle fierder kom.’’ Als er een ljepster in staat is om die grote polsstok te beheersen, dan is het Van der Wal wel.

Marrit van der Wal begint prijzenseizoen met verste sprong ooit


De 18 meter bedwingen is een kwestie van tijd. Het zal een race tussen Van der Wal en haar Hollandse opponente Van Rooijen worden. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden, wordt de komende tijd duidelijk. Vooral de NFM over twee weken in It Heidenskip en het NK eind augustus in Grijpskerk worden directe krachtmetingen. De mooie fierljepweken zijn dus aanstaande. Om de eerste aansprekende prijs werd zaterdag gesprongen. Het Keningsljeppen, waarin elke springer drie voorronde sprongen heeft om zich te plaatsen voor de finale die op nul begint met nogmaals drie sprongen, is traditioneel de opening van het ‘prijzenseizoen’. Van der Wal mocht zich voor de derde keer tot Keninginne laten kronen. ,,Moai,mar it rekord seitfansels folle mear. Keninginne wêze is leuk, mar it nasjonaal rekord is echt top.’’ Bij de mannen kreeg Nard Brandsma de krans. In een zeer matige wedstrijd was de Workumer de minst falende ljepper. De winnende afstand van de nieuwe Kening was uiteindelijk 19,66. Hij zag Jarich Wijstra uit Tzum de titel van Prins veroveren.

Sluiten

Marrit van der Wal ljept mei 17.58 Nederlânsk rekôr

Marrit van der Wal ljepte sneontejûn in nij Nederlânsk rekôr by it keningsljeppen yn Burgum. De Heidenskipster kaam yn har earste sprong nei 17 meter en 58 sintimeter yn it sânbêd.
Lees meer
Marrit van der Wal ljepte sneontejûn in nij Nederlânsk rekôr by it keningsljeppen yn Burgum. De Heidenskipster kaam yn har earste sprong nei 17 meter en 58 sintimeter yn it sânbêd. Dymphie van Rooijen fan 'e Polstokbond Holland wie rekôrhâldster mei 17.50 meter. Yn de finale, by it keningsljeppen begjinne alle finalisten wer sûnder ôfstân, ljepte Van der Wal 15.76, genôch foar de titel keninginne. Nard Brandsma waar kening mei 19.66 en Jarich Wijnstra de prins mei 16.29.
Sluiten

Bokma hoopt in de schaduw op prijs

Buitenpost |Met een Nederlands record nog vers in het geheugen is de eerstvolgende fierljepwedstrijd niet altijd om de vingers bij af te likken. Zo ook zaterdag in Buitenpost, waar Bart Helmholt zich deze keer niet enorm hoefde in te spannen om met 20,15 meter opnieuw de beste te zijn.
Lees meer

Buitenpost |Met een Nederlands record nog vers in het geheugen is de eerstvolgende fierljepwedstrijd niet altijd om de vingers bij af te likken. Zo ook zaterdag in Buitenpost, waar Bart Helmholt zich deze keer niet enorm hoefde in te spannen om met 20,15 meter opnieuw de beste te zijn. Het was misschien wel de uitgelezen kans voor Sytse Bokma omzijnsterke debuutjaar bij de senioren met een eerste dagzege op te sieren. Voorlopig blijft de ljepper uit Hindeloopen echter nog even in de luwte. Bijna geruisloos heeft de eerstejaars senior zich dit seizoen meteen in het rijtje beste topklassers geschaard. ,,Gek?” retourneerde Bokma de vraag. ,,Ik denk van niet. Voor het seizoen zeiden Oane, Ysbrand (de Galama-broers, red.) en Hannes (Scherjon, red.) al dat ik niets verliezen had. Zo spring ik nu ook.”

In het seizoensklassement verrast hij vooralsnog met een knappe vierde plaats, maar - belangrijker nog - Bokma heeft ook letterlijk zijn grenzen verlegd. Dik een maand geleden sprong hij immers voor het eerst over die inmiddels vermaledijde twintig metergrens, de afstand waar hij als succesvol junior zo tegenaan hikte. In de derde wedstrijd van het seizoen - op de thuisschans van It Heienskip - reikte Bokma pardoes tot 20,53. Zaterdag was die afstand voldoende geweest voor de dagzege in Buitenpost, maar Bokma werd met 18,33 op gepaste afstand van Helmholt (20,15) en Age Hulder (19,18) derde. De winnende Helmholt was zaterdag dus de enige die de twintig meter wiste te passeren, misschien ook wel omdat met Oane Galama en Thewis Hobma niet de minsten ontbraken. ,,Ik had de afstand van Bart kunnen hebben, maar ik ben net weer op weg terug na een paar mindere wedstrijden. Nu wil ik weer zo snel mogelijk over die twintig meter heen”, zei Bokma. Gemiste kans voor hem of niet: de ljepper uit Hindeloopen vertrokhoe danookmet eengoed gevoel uit Buitenpost. De veelbelovende entree op de seniorenschans roept ook de vraag op of Bokma straks, bij de grote wedstrijden, zijn debuutseizoen kan bekronen met één of meer dagsuccessen.

Stokje voor zege
 
Met zijn recordsprong in It Heidenskip was Bokma al eens heel dichtbij, maar toen stak Nard Brandsma nog een stokje voor Bokma’s eerste zege bij de grote mannen. Op één wedstrijd na - afgelopen woensdag in It Heidenskip - behoorde Bokma wel altijd tot de finalisten. ,,Er zijn ook jongens die in het seizoen na de overgang uit de junioren rustig aan doen. Maar dat had vaak ook met blessures te maken. Daar heb ik nog geen last van gehad. Ik vind het mooi dat ik er nu weer echt tegenaan moet om iets te bereiken. En als ik weer verder ga springen, zit een zege er echt nog wel in.” In de klasse waarin Bokma vorig jaar zo’n klasse apart was, deed Freark Kramer zaterdag weer eens van zich spreken. De Heidenskipster won de strijd bij de junioren met zijn 17,96 uit de voorronde. Jan Teade Nauta kwam in zijn laatste finalesprong nog dichtbij (17,81), maar uiteindelijk ging de IJlster enkel Rutger Piersma uit Molkwerum (17,18) nog voorbij in de top-drie.

Minne Smit sloeg bij de jongens twee grote vliegen in één klap. De Winsumer verpulverde al in zijn eerste poging zijn pas twee weken oude persoonlijk record van 15,00 met meer dan een meter (16,07). Smit pakte bovendien ook zijn eerste dagtitel ooit, al kwam Hessel Haanstra in de finale nog gevaarlijk dichtbij met 16,06 meter. Numemr drie Sietse van der Meer noteerde overigens ook een persoonlijk record. De ljepper uit Heeg reikte tot 15,90.

Bij de vrouwen kwam er niemand in de buurt van de soeverein winnende Marrit van der Wal. Zonder de geblesseerde concurrente Klaske Nauta greep de ljepster uit It Heidenskip de zege met 15,90 meter. Akke Talsma uit Brantgum (14,14) en Workumse Melanie Heins (14,07) bleven bijna twee meter van de winnende afstand verwijderd. Sigrid Bokma was met 14,84 in de finale weer eens de beste bij de meisjes. De ljepster uit Hindeloopen bleef Inge Demmer (13,77) en Fardau van Akker (13,36) ruim voor.

Sluiten

Kenners: ljeprecord(s) nog jaren in handen van Helmholt

BUITENPOST Na de fabuleuze verbetering van het Nederlands record (21,64) won Bart Helmholt zaterdag ook de tiende FLB-ljepperij. In Buitenpost volstond een magere 20,15.
Lees meer
EDWIN FISCHER

BUITENPOST Na de fabuleuze verbetering van het Nederlands record (21,64) won Bart Helmholt zaterdag ook de tiende FLB-ljepperij. In Buitenpost volstond een magere 20,15.

Op de schansen van Joure wordt dit seizoen geen FLB-wedstrijd meer gesprongen. Die club is op sterven na dood en dus werden de drie ljepperijen die daar dit jaar gehouden zouden worden, verdeeld over enkele andere schansen. Zaterdag had Buitenpost het extraatje. De ljeppers trokken zich niets van de verandering van de locatie aan. De meesten sprongen Joure-waardige (lees: magere) afstanden. Slechts een enkeling haalde zijn of haar reguliere niveau en er viel zowaar een verdwaald persoonlijk record te noteren.Geheel in Joure-stijl.Aan de andere kant, het was ook ‘the game after’. Het was de wedstrijd na woensdag in It Heidenksip. Waar Bart Helmholt weer eens historie schreef. Waar de Burgumer zichzelf en de hele fierljepwereld versteld deed staan met een prachtige verbetering van het Nederlands (lees: mondiaal) record. Hij bracht de topafstand op 21,64.

Drie dagen na dato is een blik op de toekomst relevant. Wie slaagt er, buiten de recordljepper zelf, ooit in om verder dan Helmholt te komen? Hoe lang zal het record blijven staan dat Helmholt uiteindlijk neerzet? Helmholt zelf zegt serieus dat ook dat zijn enige doel is. ,,As it no dizze 21,64 is of in noch fierdere sprong, ik wol it sa skerp sette dat myn rekord minstens sa lang stiet as it rekord fan Aart de With.’’ Op 24 augustus 1991 sprong die legendarische polsstokverspringer uit Benschop op het NK in Linschoten een nationaal record van 19,40 meter. Pas in 2006, vijftien jaar na dato en met een carbon polsstok in plaats van de aluminium waarmee De With spong, wist Bart Helmholt in uitgerekend weer Linschoten die 19,40 uit de boeken te springen: 19,48. Carbon en aluminium zijn niet vergelijkbaar, De With en Helmholt wel. Beiden zijn helden in hun sport. Meesters van de techniek, fantastische (wedstrijd)mentaliteit en bovenal bovenmatig getalenteerd voor de complexe fierljepsport.

De drijfveer van Helmholt om een Nederlands record achter te laten dat minstens zo lang gaat staan als dat van De With, wordt daarmee verklaard. Sjoerd Huitema, sinds 1987 al aan het FLB-wedstrijdsecretariaat verbonden, kon een lachje niet onderdrukken. ,,Bart is noch net oan syn maks.’’ De 22-metergrens gaat geslecht worden, voorspelt Huitema. ,,It kin absolút fierder as de 21,64 en ik tink dat Bart wol oer de 22 meter springe kin. Sjoch nei de sprong fan woansdei en wat Bart der sels oer seit. En ik tink net dat der yn jierren ien wêze sil dy’t fierder komme kin’’, aldus Huitema. Misschien kan Nard Brandsma, de dit seizoen zo sterk springende teamgenoot van Helmholt, ooit verder komen. Huitema: ,,Alle toppers ha harren pr sprongen yn de jierren dat se tritich jier of âlder wienen. Dus Nard syn toptiid komt ek noch.’’ Een andere reden waarom Helmholt ooit voorbij gesprongen zou kunnen worden, kan een verandering en dus verbetering van het materiaal zijn.

Theun Scherjon denkt dat er pas over een jaar of tien weer vernieuwd materiaal zal komen. De ‘uitvinder’ van de carbonpolsstok is stiekem alweer aan het prakkiseren. ,,Der is wol materiaal dêr’tik mei eksperimentearje wol. Mar it is of te djoer of noch net foar hannen. Mar mei dizze polsstok en dizze rigels fan in maksimale polslengte fan 13,25 meter, sil it rekord fan Bart, dizze of in noch fierdere, troch net ien ferbettere wurde’’, denkt Scherjon. Helmholt hoort het met graagte aan. Hij weet dat hij zijn eigen concurrentis en is erop gebrand zichzelf te verslaan. ,,22 meter bliuwt wol in motifator.’’
Sluiten