Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Nauta geeft Galama koekje van eigen deeg met eerste NK-winst

Nog voordat haar winnende afstand daadwerkelijk op het scorebord prijkte, maakte Klaske Nauta haar vreugderondjes al in het Vlister zandbed. De ljepster uit IJlst had zaterdag geen meetapparatuur nodig om te weten dat ze voor het eerst in haar leven de beste van Nederland was geworden.
Lees meer
Ernst Slagter

Nog voordat haar winnende afstand daadwerkelijk op het scorebord prijkte, maakte Klaske Nauta haar vreugderondjes al in het Vlister zandbed. De ljepster uit IJlst had zaterdag geen meetapparatuur nodig om te weten dat ze voor het eerst in haar leven de beste van Nederland was geworden. De wijze waarop dat geschiedde schurkte tegen de perfectie aan. Nauta was op pole-position de finale ingegaan met 15,77. Ook toen al was Hiske Galama met 15,41 de naaste achtervolgster, maar de uit Haule afkomstige ljepster zou het Nauta later nog veel lastiger maken.

De Hollandse troeven Dymphie van Rooijen,Wendy Helmes en Fabienne Overbeek figureerden slechts in het spektakel bij de vrouwen. Fries recordhoudster Marrit van derWal uit It Heidenskip haalde de eindstrijd niet eens. De schijnwerpers stonden enkel en alleen op Nauta en Galama. Die laatste had op het FK in Winsum in haar laatste sprong verrassend de titel in de wacht gesleept. Destijds ging het ten koste van Nauta en in Vlist leek Galama dat kunststukje zowaar te herhalen. Want weer ging Galama in haar laatste finalepoging aan Nauta voorbij met 15,97 meter. Vervolgens was alleen de latere kampioene uit IJlst nog aan de beurt.

,,Juist daarom had ik absoluut niet het gevoel dat de buit binnen was. Klaske kan altijd goed tegen de druk”, zei Galama. Dat bleek, want op dat allerlaatste moment sloeg Nauta kiezelhard toe. De ljepster uit IJlst sprong met 16,31meter verder dan ze ooit deed en kon haar geluk logischerwijs niet op. ,,Dit is echt een droom die uitkomt. Mooier kan ik het niet bedenken. Met 15,77 winnen was al super geweest, maar dit is het toppunt. Man, wat ben ik blij.” Galama toonde zich niet voor het eerst een sportief verliezer. ,,Klaske zei nog ‘sorry’ toen ik haar feliciteerde. Maar dat was toch nergens voor nodig? Ze heeft het geweldig gedaan en deze titel helemaal verdiend. Ik ben alsnog supertevreden en voel me ook een beetje kampioene. Dat ik aan het eind van het seizoen nog mee zou doen om de prijzen, had ik nooit verwacht.” Toch een jaar extra Mede doordat Galama in het eerste gedeelte van het seizoen in de marge acteerde, was ze van plan na dit seizoen te stoppen als ljepster.

Op dat besluit is ze na haar FK-winst en bijna NK-winst toch maar teruggekomen. ,,Ik plak er nog een jaartje aan vast. Nu ik hier sta, denk ik: is het seizoen nu alweer voorbij? Dat zegt genoeg. Ik heb er nu alweer zin in.” Voor Nauta kon het feestje in Vlist niet lang genoeg duren. ,,Er zijn mensen die gedacht hebben: waar is Klaske dit seizoen gebleven? Maar ik heb de Nationale Fierljepmanifestatie gewonnen, spring hier een persoonlijk record en pak de Nederlandse titel. En dat is nog niet eens alles. Ik ben vaak op het laatste moment voorbij gesprongen, maar nu was alles anders. Nu deed ik het zelf. En dat is een heerlijk gevoel, kan ik je vertellen.”

 
Sluiten

Wijnstra ziet Kastelein titel voor zijn neus wegkapen

Vlist | Jarich Wijnstra waande zich zaterdag al bijna Nederlands kampioen in de jongensklasse. De fierljepper uit Tzum had in de voorronde 16,89 meter neergezet en die afstand bleef lang overeind in Vlist.
Lees meer
Vlist | Jarich Wijnstra waande zich zaterdag al bijna Nederlands kampioen in de jongensklasse. De fierljepper uit Tzum had in de voorronde 16,89 meter neergezet en die afstand bleef lang overeind in Vlist. Totdat Zegvelder Gerwin Kastelein in zijn laatste finalesprong Wijnstra alsnog de loef afstak. Kastelein sloeg op het moment suprême toe door 17,17 te noteren. Wijnstra, die als koploper de eindstrijd was ingegaan, kreeg daarna nog één kans om de titel alsnog op te eisen. In die ultieme poging ging hij echter te water en was het pleit beslecht.

En dus stond Wijnstra er na afloop beteuterd bij. ,,17,17 is normaal gesproken nog wel te doen voor mij”, wees Wijnstra terecht op zijn persoonlijk record van 17,66. ,,Maar het was na die sprong van Kastelein wel heel druk in mijn hoofd. Je weet dat je op dat moment nog maar één kans hebt. Ik denk dat ik de stok net iets te scherp heb gezet.” Wijnstra debuteerde op het NK en heeft nog een mooie toekomst voor zich liggen. ,,Ik ben al blij dat ik meegesprongenheb en tot hetlaatste moment in de race was voor de titel. Maar ja, als je eenmaal zo dichtbij bent, wil je ’m pakken ook.” Achter Kastelein en Wijnstra legde Wietse Nauta beslag op de derde plaats. De IJlster moest zich tevreden stellen met 16,80 meter.
Sluiten

Klaske Nauta redt de Friese eer

Vijf jaar na zijn grootste fierljeptriomf ging Jaco de Groot op herhaling in Vlist. De Woerdenaar troefde op het NK alle Friezen af.
Lees meer

Vijf jaar na zijn grootste fierljeptriomf ging Jaco de Groot op herhaling in Vlist. De Woerdenaar troefde op het NK alle Friezen af.

EDWIN FISCHER


Jaco de Groot denkt niet in superlatieven, laat staan dat hij zich overdreven uit na een belangrijke zege. Natuurlijkwas de polsstokverspringer superblij, maar om nu te spreken van een droom die uitkomt, dat ging hem veel te ver. Hij pakte op de in een idyllisch landschap gesitueerde schansen van Vlist voor de tweede keer in zijn seniorenbestaan de Nederlandse titel. Commentator Wim Roskam repte over de mooiste titel, omdat hij eindelijk op de eigen Hollandse grond toesloeg. Op 28 augustus 2010 won hij in Buitenpost. De winnaar lachte er maar wat om. ,,Het is gewoon mooi om nationaal kampioen te worden”, zei hij. ,,Het is zeker genieten voor al dat eigen publiek, maar deze titel is niks specialer dan de eerste in 2010.’’ Wellicht had dat alles te maken met de afstand waarmee hij won. De Groot ging met 20,25 meter als beste de finale in, maar had niet gedacht dat die getallen genoeg waren voor de titel.

Jaco de Groot pakt na vijf jaar weer Nederlandse titel bij de mannen

En dat was ook het gevoel van de vier andere finalisten. Thewis Hobma (tweede met 20,10), Bart Helmholt (19,96), Oane Galama (19,88) en Thomas Helmholt (19,26) beten zich er op stuk. De laatste was nog het meest tevreden. De jongste Helmholt beleefde zijn laatste wedstrijd. Hij stopt er mee en nam derhalve in stijl afscheid. Reden: ,,Wat ik deryn stopje, krij ik net werom.’’ Ofwel: hij traint de hele winter keihard, is de hele zomer dag in dag uit met fierljeppen bezig, maar wint te weinig. ,,Wolst dysels beleane en dat bart fierstente min”, aldus Thomas Helmholt. ,,No is it genôch, ik sjoch myn maten fan alles dwaan yn de simmer. Dat wol ik no ek wolris.’’ De fierljepwereld gaat het spektakel van Thomas Helmholt missen. Hij was altijd atleet die geweldig in de stok zat, maar zelden een verre afstand neerzette. Zaterdag steeg hij, op de voor Friese ljeppers lastige steigerschansen in Vlist, boven zichzelf uit.

Dat kon ook van Thewis Hobma gezegd worden. Althans, voor wat betreft dit seizoen. Hobma sprong geen verre afstanden, maar was in Vlist wel de Friese deelnemer die de meeste aanspraak mocht maken op de titel. De Groot stak daar dus een stokje voor. De mannen maakten er geen beste finale van. De spanning was er eigenlijk alleen bij de deelnemers zelf, zo bleek. Het publiek zat er bij en keek er naar. Letterlijk.

De toeschouwers kwamen tijdens de finale pas in beweging toen de vrouwen op de barte verschenen. De vrouwelijke finalisten zorgden er voor dat het publiek toch kon juichen, dat er toch emoties loskwamen. Met dank aan metnameKlaske Nauta en Hiske Galama. De laatste ging met 15,41 als tweede de finale in, maar leek in haar slotsprong de titel voor zich op te eisen. Met een fraaie afstand van 15,97 nam ze de leiding over van Klaske Nauta. Diewas in de voorronde als beste geeindigd (15,77). In de allerlaatste sprong pakte de ljepster uit IJlst echter op spectaculairewijze haar eerste nationale titel. Nauta knalde over het balletje in het zandbed (indicatieteken van de verste afstand tot dan toe) en zag 16,31 op het scorebord verschijnen. ,,Winne mei in persoanlik rekord, in skânsrekord en in kampioenskipsrekord”, zei ze breed lachend met een verkoelende goudgele rakker en de glimmende beker in beide handen. ,,Moaier kin net, dit wurdt dronken wurde hjoed.’’ Ze was na dit NK de enige in het Friesekamp die uit euforie mocht drinken.

Sluiten

LC: Junioren kansloos tegen Timmerarends

VLIST De Friese junioren-ljeppers waren kansloos tegen Erwin Timmerarends. Sytse Bokma, vooraf gezienals kansrijk, wasnietinstaat partij te bieden.
Lees meer
VLIST De Friese junioren-ljeppers waren kansloos tegen Erwin Timmerarends. Sytse Bokma, vooraf gezienals kansrijk, wasnietinstaat partij te bieden.

Timmerarends bleek een klasse apart bij het NK, al was de winnende afstand die hij noteerde met 19,79 nog een kleine meter onder het Nederlands record (20,70) dat de Woerdenaar enkele weken geleden neerzette. Bobby Zwaagman uitIJlst werd op gepaste afstand tweede (18,29). Fries kampioen Sytse Bokma, die als favoriet aan het NK begon, werd slechts derde. De ljepper uit Hindeloopen kwam tot 18,29 en had vrede met de nederlaag. ,,Erwin hat mear as fertsjinne de titel pakt. Hy wie better en ik ha eins maksimaal sprongen op dizze skâns.’’ Ook bij de jongens ging de titel naar een springer uit het Hollandse kamp. Gerwin Kastelein uit Zegveld sloeg in de finale toe. Jarich Wijnstra uit Tzum leek kampioen te worden met een sprong van 16,89, maar de thuisspringer kwam in de laatste sprong tot 17,17 en kaapte de titel voor de neus van de Friese opponenten weg.
Sluiten

LC: Waarschuwing van Hollanders

VLIST Drie van de vier nationale titels werden zaterdag in Vlist opgeeist door polsstokverspringers. De Hollanders gaven de Friezen een wake-up call.
Lees meer

VLIST Drie van de vier nationale titels werden zaterdag in Vlist opgeeist door polsstokverspringers. De Hollanders gaven de Friezen een wake-up call.

Dertig jaar geleden wonnen de Hollandse polsstokverspringers ook drie van de vier te vergeven Nederlandse titels. Aart de With, Arja Helmes en Lambert Groothedde waren toen de Hollandse helden. Junior Wybe Valkema behoedde Friesland destijds voor volledig gezichtsverlies. In de drie decennia daarna verdeelden de Hollanders en de Friezen de titels elf keer. Negentien keer viel de balans uit in Fries voordeel. Met zelfs zes keer een ‘vernietigende’ 4-0 voor het Friese ljeppersgilde. Ook zaterdag had de strijd makkelijk in een gelijkspel kunnen worden. Gerwin Kastelein pakte pas op het laatste moment de jongenstitel en de winnende afstand van Jaco de Groot had ook zomaar door een Friese topklasser verbeterd kunnen worden.


Toch is de Hollandse overheersing qua titelverdeling bij het NK een signaal. ,,Wy binne yn de breedte noch wol better, mei tsien Fryske finalisten en seis Hollânske, mar de toppers yn Hollân binne miskien krekt wat better as by ús’’, vond Thomas Helmholt. Thewis Hobma had een andere verklaring, maar zag de drie Hollandse zeges zeker als een waarschuwing. ,,Se binne hjir folle mear mei syn allen dwaande’’, constateerde de nummer twee van dit NK. Hij kwamal voor de vierde keer dit seizoen in Vlist. De andere keren was Hobma als leider van de trainerscursus aanwezig. ,,Se binne hjir hiel fanatyk yn it opbouwen fan in breed kader. Dêrtroch binne se hjir hiel bot groeid.’’ In Holland zijn ze dus fanatiek en werken ze goed samen. ,,De ôfdielings by ús binne mear op harrensels. Wy hoege noch net ûngerêst te wurden, mar wy moatte al skerp bliuwe om wer mear kampioenen te krijen’’, waarschuwde Hobma

Sluiten

Samenvatting Omrop Fryslân NK2015 Vlist

Samenvatting van de Nederlandse kampioenschappen fierljeppen in Vlist (ZH). Van de 12 te verdienen medailles gingen er 8 naar Friesland. De Hollanders wonnen er vier, maar pakten wel 3 keer goud. 

Lees meer

Samenvatting van de Nederlandse kampioenschappen fierljeppen in Vlist (ZH). Van de 12 te verdienen medailles gingen er 8 naar Friesland. De Hollanders wonnen er vier, maar pakten wel 3 keer goud.


Sluiten

Klaske Nauta nasjonaal fierljepkampioene mei in pr yn Vlist

Klaske Nauta fan Drylts waard sneon nasjonaal kampioen fierljeppen yn Vlist. Nauta sprong yn har lêste finalesprong 16 meter 31. Dêrmei gie se Hiske Galama (15.97) foarby. Nauta is foar it earst Nederlânsk kampioen.
Lees meer

Klaske Nauta fan Drylts waard sneon nasjonaal kampioen fierljeppen yn Vlist. Nauta sprong yn har lêste finalesprong 16 meter 31. Dêrmei gie se Hiske Galama foarby. Nauta is foar it earst Nederlânsk kampioen.

Alle oare titels giene nei Hollânske ljeppers. Jaco de Groot wûn by de senioaren yn 20.25. Erwin Timmerarends wûn by de junioaren yn 19.79. Gerwin Kastelein wûn by de jonges yn 17 meter 17. By de senioaren waard Thewis Hobma twadde en Bart Helmholt tredde.

Ek yn de oare kategoaryen giene twadde en tredde plakken nei Fryske ljeppers. By de junioaren waard Bobby Zwaagman twadde en Sytse Bokma tredde. By de jonges wie it sulver foar Jarich Wijnstra en it brûns foar Wietse Nauta.

De kampioenen fan it NK Fierljeppen 2015


Klaske Nauta nei har earste nasjonale titel

Koos Wieling mei Klaske Nauta en Hiske Galama

Jarich Wijnsma en Bobby Zwaagman

Thewis Hobma

It ferslach fan de froulju op it NK fierljeppen

Sluiten

Thomas Helmholt hâldt op fan fierljeppen

Fierljepper Thomas Helmholt set in punt achter syn karriêre. De 28-jierrige Burgumer makke dat sneon bekend op it NK Fierljeppen yn Vlist. Helmholt naam stylfol ôfskie troch dêr knap de finale te heljen dêr't hy úteinlik as fyfde einige. Earder dit seizoen wûn Thomas Helmholt noch in nasjonale kompetysjewedstryd yn Zegveld mei 20.25 m.
Lees meer

Fierljepper Thomas Helmholt set in punt achter syn karriêre. De 28-jierrige Burgumer makke dat sneon bekend op it NK Fierljeppen yn Vlist. Helmholt naam stylfol ôfskie troch dêr knap de finale te heljen dêr't hy úteinlik as fyfde einige. Earder dit seizoen wûn Thomas Helmholt noch in nasjonale kompetysjewedstryd yn Zegveld mei 20.25 m.

Syn persoanlik rekôr stiet op 20.60 m, en op eardere NK's wist hy twa kear sulver te winnen. Thomas Helmholt komt nije wike sneon noch ien kear yn aksje op de finale fan de nasjonale kompetysje.

Dy wedstriid is yn Polsbroekerdam.

Thomas Helmholt hâldt op fan fierljeppen

Harkje nei Thomas Helmholt

Sluiten

LC: ‘Lege kop’ helpt Helmholt

GRIJPSKERK De klassementen waren in alle categorieën al opgemaakt. Dus ging het er zaterdag in de laatste competitiewedstrijd fierljeppen vooral om de vorm vast te houden voor het NK.
Lees meer

EDWIN FISCHER

GRIJPSKERK De klassementen waren in alle categorieën al opgemaakt. Dus ging het er zaterdag in de laatste competitiewedstrijd fierljeppen vooral om de vorm vast te houden voor het NK.

Bart Helmholt zocht de bevestiging dat hij nog altijd een topper is, die zaterdag in Vlist de nationale titel kan veroveren. Hoe hij dat moet doen, weet hij sinds zaterdag. ,,De kop moat leech wêze, ik moat blanko in wedstriid yngean’’, zei hij na zijn imponerende zege in Grijpskerk. Helmholt begon zaterdagavond met een sprong van 19,87 meter, noteerde hierna 20,67 om in de finale bijna 21 meter te springen: 20,94. Hoe hij ineens tot een van zijn beste wedstrijden van dit seizoen kwam, vertelde hij zaterdag met enigszins roodomrande ogen. ,,Ik ha de hiele nacht net sliept, ik bin gelyk fan it wurk nei dizze wedstriid kaam.’’ 

Fierljeptopper moet boef vangen en springt zonder nachtrust naar overwinning

Politieagent Helmholt werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingezet om een boef te vangen. Hij hoefde vervolgens van zijn commandant de administratie niet te doen, zodat hij naar Grijpskerk kon. Helmholt: ,,Op dizze manier hie ik it net oan tiid om oer itljeppen nei te tinken. Gewoan hinne gean en springe. Ik ha no de befestiging krigen dat ik gewoan noch hiel goed bin en dat ik in wedstriid domineare kin.’’ Hij bleef Oane Galama eindelijk weer eens voor. De Fries kampioen won wel het seizoensklassement bij de senioren met overmacht. Galama won tien van de 21 competitiewedstrijden. Toch was hij niet echt tevreden. ,,Foarich jier wie it better. Ik ha dit seizoen net in echte útsjitter hân. Dy mis ik echt. Ik ha in protte wedstriden wûn en ek it Frysk kampioenskip, mar ik ha noch net it bêste út mysels helle.’’ 


Naast Galama werden ook junior Sytse Bokma, Marrit van der Wal (vrouwen), meisjeskampioen Maureen Poiesz en Jarich Wijnstra als klassementswinnaars gehuldigd. Wijnstra besliste de strijd bij de jongens de laatste weken in zijn voordeel. De inwoner van Tzum kreeg plots de smaak te pakken en won de meeste wedstrijden met 17 metersprongen. ,,Ynienen hie ik it goeie gefoel. Hast wol it idee dat it der yn sit, mar it kaam der hieltyd net út’’, zei Wijnstra. Hij gaat zaterdag als favoriet naar het NK.

Sluiten

Bart Helmholt wint fierljeppen yn Grypstsjerk

Bart Helmholt hat it fierljeppen yn Grypstsjerk wûn. Mei 20.94 ljepte hy de fierste ôfstân. Twad waard Nard Brandsma mei 20.12. In skoftlang hie Hannes Scherjon de fierste ôfstân mei 19.92, mar hy waard úteinlik tredde.
Lees meer
Bart Helmholt hat it fierljeppen yn Grypstsjerk wûn. Mei 20.94 ljepte hy de fierste ôfstân. Twad waard Nard Brandsma mei 20.12. In skoftlang hie Hannes Scherjon de fierste ôfstân mei 19.92, mar hy waard úteinlik tredde. Marrit van der Wal wûn by de froulju mei 16.27 en dat wie in nij skânsrekôr. Se pakte dêrmei har 14e deititel. Twad waard Klaske Nauta en tred Hiske Galama. By de junioaren wie Sytse Bokma foar de 17e kear de bêste mei mar 16.64 meter. By de famkes wûn Maureen Poiesz mei 13.94. By de jonges wûn Jarich Wijnstra mei 17.08.

Foar it Frysk Ljeppers Boun wie dit de 21e en lêste earste klasse wedstriid fan it seizoen. Dat betsjut dat de winners fan de klasseminten oer de sân bêste ôfstannen ek bekend binne. By de senioaren gong krekt as ferline jier de winst nei Oane Galama mei 143 meter en 60 sintimeter. Marrit van der Wal wûn it klassemint by de froulju mei 114 meter en 29 sintimeter. Sytse Bokma wie fierwei de bêste junior mei 135.20, Jarich Wijnstra pakte it jongesklassemint mei 114.15 en Maureen Poiesz wie de bêste by de famkes mei 103.08. Woansdei wurdt der noch ljept yn Drylts om de Fryslân Cup, sneon 22 augustus is it Nederlânsk kampioenskip yn Vlist.

Bart Helmholt wint yn Grypstsjerk mei 20.94 m


Fierljeppen yn Grypstsjerk


Bart Helmholt


Marrit van der Wal


Sytse Bokma

Sluiten

LC: Ljeppersboun vreest einde ‘polzewein’

Nieuwe Europese regels leiden ertoe dat fierljeppers vanaf 1 januari niet meer de weg op mogen met de ‘polzewein’, een wagen voor het vervoeren van polsstokken. Dat vreest het Frysk Ljeppersboun (FLB). De Statenfractie van de FNP pleit in navolging van de bond voor een ontheffing voor de polzewein. Daarnaast willen de Frysk-nasjonalen dat er geld vrijgemaakt wordt voor speciale accommodaties voor het fierljeppen voor de jeugd. Dit blijkt uit vragen van de FNP’ers aan Gedeputeerde Staten.

LC: Galama imponeert in revanchewedstrijd

IT HEIDENSKIP Oane Galama, net gekroond tot Fries fierljepkampioen, eiste gisteravond ook de revanchewedstrijd voor zich op.
Lees meer

EDWIN FISCHER

IT HEIDENSKIP Oane Galama, net gekroond tot Fries fierljepkampioen, eiste gisteravond ook de revanchewedstrijd voor zich op.

Zijn fiets staat nog altijd in Winsum. Uiteraard bleef Oane Galama zaterdag lang hangen om zijn eerste Friese titel naar behoren te vieren. ,,Myn frou wie mei de auto, sy hat my mar thúsbrocht.’’ Het was niet omdat Oane Galama te veel gedronken had. ,,Gjin drip, want eins drink ik gjin alkohol.’’ Pas thuis in Wiuwert maakte hij een uitzondering. De buren hadden het huis en de straat versierd. Galama waardeerde dat enorm en wilde daarom met hen proosten. ,,In pear wodka’s’’, zei hij knipogend. Gisteravond zal de sterke drank niet op tafel zijn gekomen, maar de zege van Galama imponeerde nog meer dan zaterdag op het FK. Hij sprong al in de voorronde naar zijn tweede beste afstand van het seizoen; 20,88 meter. Hij deed daarmee goede zaken voor zijn klassement. Met alleen nog de ljepperij van zaterdag in Grijpskerk voor de boeg zit het verbeteren van zijn eigen Fries klassementsrecord er nog steeds in.

Fries kampioen stevent af op verbetering van eigen record

Galama zette dat vorig jaar (de beste zeven klassementssprongen opgeteld) op 144,09 meter. Met de sprong van gisteravond staat hij nu op 143,60. Hij heeftin Grijpskerk aan een sprong van 20,49 meter genoeg om het record te breken. ,,Eins bin ik dêr net mei dwaande’’, zei Galama. ,,Ik wol gewoan goeie dingen dwaan as ik spring. As ik dat doch, dan betsjut dat dat ik ek in goeie ôfstân delset. Dan komt dat rekord fansels.’’

Dat was ook de filosofie van Sytse Bokma. De veelvraat en kersvers Fries juniorenkampioen wist dat hij bij een voor zijn doen redelijke sprong het Fries klassementsrecord van Age Hulder kon verbeteren. De dit seizoen anoniem bij de senioren debuterende Burgumer zette dat record vorig seizoen op 134,87 meter. Bokma stond voor de wedstrijd van gisteravond op 134,73 en had al uitgerekend dat hij aan een sprong van 18,93 (zijn slechtste sprong in het klassement was 18,78) genoeg had om het record over te nemen. Hij slaagde met vlag en wimpel. Bokma ljepte naar 19,25 meter. ,,Al myn doelen ha ik no helle. Nee, da’s net wier. Eins wol ik noch oer de 20 meter springe. Mar ik ha de NFM en it FK wûn, dit rekord pakt en my fersekere fan in plakje yn de topklasse foar it oare ljepjier. It NK? Dat winne soe echt in bonus wêze’’, aldus Bokma.

Die bonus had Hiske Galama zaterdag al geïncasseerd. Toen won ze totaal onverwacht de Friese titel bij de vrouwen. Dat het geen toevalstreffer was, bewees ze in It Heidenskip. Ze won ook nu, met een prachtig persoonlijk record. In 2010 had ze dat op 16,33 meter gezet, vijf jaar later noteerde ze 16,47. Dat deed ze in een sprong waarin ze vergat om nog een extra klimslag te maken. En dus bleef er iets om te verbeteren over, concludeerde de inwoonster van Groningen lachend. ,,Fansels is it bale dat ik dy slach net makke ha’’, vond Galama. ,,Oan de oare kant wit ik no dat ik ek oer dy 17 meter kin. En dat is no it doel noch foar de pear wedstriden dy’t noch komme.’

Sluiten

FD: De koek is nog niet op voor een drietal Friese kampioenen

It Heidenskip | Hoewel het Fries kampioenschap van zaterdag voor fierljeppers het hoogtepunt van het seizoen was, is de koek nog niet bepaald op. Zo gaven Oane Galama, Hiske Galama en Maureen Poiesz hun FK-zeges gisteren in It Heidenskip een passend vervolg. Maar dat was zeker niet het enige spektakel, getuige de vijf persoonlijke records.
Lees meer
Ernst Slagter

It Heidenskip | Hoewel het Fries kampioenschap van zaterdag voor fierljeppers het hoogtepunt van het seizoen was, is de koek nog niet bepaald op. Zo gaven Oane Galama, Hiske Galama en Maureen Poiesz hun FK-zeges gisteren in It Heidenskip een passend vervolg. Maar dat was zeker niet het enige spektakel, getuige de vijf persoonlijke records.

Van die handvol pr’s viel er geen enkele te bewonderen bij de senioren. Tochwon Oane Galama inde topklasse met een fraaie 20,88 meter. De Wiuwerter deed dat in zijn tweede poging, waarna Nard Brandsma (19,39) en Bart Helmholt (19,39) vervolgens niet meer in de buurt kwamen. ,,Ik had net te weinig tijd om over de 21 meter te gaan”, zei Galama. ,,Jammer, maar met de techniek zit het de laatste weken wel snor.Wie weet wat er in de slotfase van het seizoen nog mogelijk is.”

Hiske Galama liet bij de vrouwen zien dat haar verrassende Friese titel van zaterdag geen toevalstreffer was. De in Groningen woonachtige ljepster sprong al in haar eerste poging naar een nieuw persoonlijk record van 16,47. Haar oude topafstand dateerde al weer van vijf jaar geleden, toen ze in Burgum 16,33 noteerde. Galama bleef ook maar luttele centimeters verwijderd van het schansrecord van Marrit van der Wal (16,55), die zich voor gisteren had afgemeld. Mede door haar afwezigheid waren er te weinig ljepsters present om een finale te houden. Galama won dus en bleef Klaske Nauta (15,34) en Tessa Kramer (13,96) ruim voor.

Bij de junioren kwam het om dezelfde reden als bij de vrouwen niet tot een finale. Toch liet ook FK-winnaar Sytse Bokma in de voorronde weer iets moois zien. Met zijn derde sprong van 19,25 meter nam Bokma het klassementsrecord bij de junioren over van Age Hulder. De springer uit Hindeloopen was in de wedstrijd Jan Teade Nauta (17,09) en Bobby Zwaagman (16,74) de baas.

In de jongensklasse nam Jarich Wijnstra de leiding inhet klassement over van Jos Bethlehem. De ljepper uit Tzum sprong in zijn tweede en derde poging in de voorronde naar respectievelijk 15,82 en 15,92. Dat was genoeg om Bethlehem, die niet verder kwam dan 14,64, voorbij te gaan. Een nieuwe tik voor Bethlehem dus, want de zo goed aan het seizoen begonnen IJlster zag zaterdag inWinsum nog de FK-titel aan zijn neus voorbijgaan. Daar werd Gerard Hooisma de kampioen, maar opvallend genoeg wist hettrio Wijnstra, Bethlehem en Hooisma zich gisteren niet eens te plaatsen voor de finale. Wietse Nauta deed dat wel en zette op zijn beurt zelfs de beste seizoensprestatie bij de jongens neer. Nauta reikte tot 17,96 - een dik persoonlijk record - en stak daarmee Hessel Haanstra (16,49) en Brend Kloosterman (16,29) de loef af. Haanstra en Kloosterman zetten echter wel allebei een knap persoonlijk record neer.

Fries kampioene Maureen Poiesz won ook gisteren bij de meisjes. De Sneekse sprong naar 14,63 en rekende daarmee andermaal af met Sigrid Bokma (14,12) en Bente Vlas (13,61).
Sluiten

Oane Galama wint FK fierljeppen yn Winsum

Oane Galama fan Wiuwert hat it FK fierljeppen yn Winsum wûn mei in ôfstân fan 20.22. It is de earste kear dat er de Sulveren Pols wint. Hannes Scherjon waard twadde mei 20.15.
Lees meer
Oane Galama fan Wiuwert hat it FK fierljeppen yn Winsum wûn mei in ôfstân fan 20.22. It is de earste kear dat er de Sulveren Pols wint. Hannes Scherjon waard twadde mei 20.15. Sânfâldich kampioen Bart Helmholt waard teloarstellend fiifde mei 19.48.
Sytse Bokma pakte de titel by de junioaren mei in nij skânsrekôr fan 19.91. Jan Teade Nauta helle mei in pr fan 19.44 it twadde plak. Hiske Galama út Grins is foar de tredde kear kampioen wurden by de froulju mei 15.44. Klaske Nauta waard mei 15.26 twadde, Marrit van der Wal mei 15.10 tredde.Maureen Poiesz fan Snits is kampioen wurden by de famkes mei 15.18 meter. Gerard Hooisma út Aldehaske is kampioen by de jonges mei 15.93.

Oane Galama wint FK fierljeppen yn Winsum


Oane Galama en Bart Helmholt


Maureen Poiesz en Gerard Hooisma


Sytse Bokma


Hiske Galama
Sluiten

LC: Fierljeppen blijft een familiesport

Fierljeppen is een familiesport. Neem de Van der Wals, de Galama’s, de Helmholts of de Nauta’s. En niet te vergeten de Bokma’s. Sytse en Sigrid uit Hindeloopen zijn vanmiddag in Winsum kanshebbers op een Friese titel.
Lees meer

Fierljeppen is een familiesport. Neem de Van der Wals, de Galama’s, de Helmholts of de Nauta’s. En niet te vergeten de Bokma’s. Sytse en Sigrid uit Hindeloopen zijn vanmiddag in Winsum kanshebbers op een Friese titel.

EDWIN FISCHER

De vreugde zit bij Sytse en Sigrid Bokma van binnen. De sterk op elkaar lijkende broer en zus zijn wars van uiterlijk vertoon. Mochten ze vanmiddag in Winsum een dubbelslag slaan op het FK, dan zal dat op gepaste wijze gevierd worden op de boerderij in Hindeloopen. De kans dat er in de avonduren een feestje gehouden wordt en dat heit Bokma twee overwinningskransen aan de voorgevel kan bevestigen, is levensgroot. Zowel Sytse als Sigrid grossiert in dagzeges dit seizoen. Om met ‘grote broer’ Sytse te beginnen, de twintigjarige springer is bij de junioren een klasse apart. Als hij een wedstrijd onverhoopt niet winnend afsluit, heeft hij eigenlijk verloren. Van zichzelf.

,,Dat is foar my ek it moaie fan ljeppen’’, zegt Sytse. ,,Kinst noait in oar de skuld jaan. Ast it ferprutst, hast it sels dien. Us trainer Pieter (Haanstra, red.) seit altyd ‘winners ha in plan, ferliezers in ekskús’. Sa is it ek en dat makket ljeppen myn sport.’’ Hij begon elf jaar geleden, omdat een neef van een vriendje van hem in It Heidenskip op ljeppen zat. Het virus bleek hardnekkig en bovendien, Sytse bleek getalenteerd. ,,Ast mar klimme kinst en dat ek yn ’e pols sjen litst, dan sjogge de trainers al rap datst talint hast’’, kijkt hij terug op zijn eerste fierljepschreden.

Ljeppers Sytse en Sigrid Bokma: ‘Winners ha in plan, ferliezers in ekskús

Die trainers waren Ysbrand en Oane Galama. De huidige topklassers leerden hem de kneepjes van het vak en leverden een uitstekende fierljepper af. In 2011 won hij bij de jongens in zijn laatste jaar de Friese titel. Vanmiddag wil hij op herhaling gaan. ,,It is no ekmyn lêste jier by de junioaren. Itmoat no barre.Want it silwol efkes duorje foardat ik by de senioaren kânshawwer bin.’’ Voor zus Sigrid ligt de situatie wat anders. Voor het eerst is er dit seizoen een meisjescategorie ingesteld. Een prima initiatief, om meisjes tot en met zestien jaar in een eigen klasse te laten springen en niet in een grote vrouwencategorie uit te laten komen.

Dat was vorig seizoen nog wel het geval. Toen sprong de pas dertienjarige Sigrid ook op het FK, maar was ze feitelijk bladvulling. Enige kans op het halen van de finale, laat staan een ereplaats,was er totaal niet. Met de invoering van de meisjescategorie, waarin zaterdag dus voor het eerst in de lange historie van het FK ook een heuse titel te vergeven is, kan Sigrid met een heel ander gevoel naar Winsum afreizen. ,,It is in stik spannender’’, weet de ljepster uit Hindeloopen. ,,It is net myn earste FK, mar dochst no mei foar de titel. It giet dit seizoen ek folle better as foarich jier, mar dat komt benammen omdat ik yn ’e groei sit. Ik bin in stik sterker wurden.’’

Tot nog toe won Sigrid meer dan de helft van de wedstrijden waaraan ze dit seizoen deelnam. Het maakt haar tot een topfavoriet, al was er woensdagavond even schrik. Tijdens de generale in IJlst zwikte ze door haar enkel. ,,Mar ik ha der net folle lêst mear fan, kin gewoan springe hear.’’ Sigrid leerde het ljeppen vooral van haar oudste broer. Ook de zeventienjarige Jetse is fierljepper, maar hij komt uit in de tweede klasse en is er inWinsum niet bij als deelnemer. Een triple zit er dus niet in, maar een dubbelslag zou al fantastisch zijn, vanmiddag in Winsum, traditioneel het decor van de Friese fierljepkampioenschappen. ,,Oft it in grut feest wurdt? Dat wit ik net, earst mar ris de wedstriid springe. As ik net sa goed bin en Jan Teade (Nauta, red.) hat syn dei, dan kin ik ek samar ferlieze’’, beschouwt Sytse voor. Zus Sigrid is ook ingetogen. ,,It sil by ús ek spannend wurde.’’ Maureen Poiesz en Bente Vlas zijn de voornaamste concurrenten. Maar als zowel Sytse als Sigrid kampioen wordt, dan zal een spontaan feestje losbarsten in Hindeloopen. Maarwel op de Bokma-wijze. ,,It sil net te mâl gean hear.’’

FOTO HENK JAN DIJKS

Sluiten

Generale belooft veel voor FK fierljeppen in Winsum

IJLST Als het cliché ‘een slechte generale is een goede uitvoering’ voor het FK fierljeppen gaat gelden, dan wordt het zaterdag een teleurstellende titelstrijd.
Lees meer

IJLST Als het cliché ‘een slechte generale is een goede uitvoering’ voor het FK fierljeppen gaat gelden, dan wordt het zaterdag een teleurstellende titelstrijd.


In alle vijf de categorieën waren de winnende afstanden immers zeer goed tot uitstekend. In de topklasse won Nard Brandsma met zijn beste seizoenprestatie. De sprong van 20,64 was voldoende om Oane Galama (20.12) voor te blijven. Ondanks de zege ziet Brandsma zich niet als favoriet voor de Friese titel. ,,Jonges as Oane en Bart(Helmholt, red.) kinne yn Winsum ferlieze, ik kin dêr winne.’’ Bart Helmholt deed niet mee in IJlst, hij was slechts toeschouwer. De laatste jaren was Helmholt de uitgesproken favoriet en won de laatste drie edities. ,,It sil dit jier in spannend FK wurde, dat kinst wol fan my oannimme.’’

Bij de vrouwen won Marrit van der Wal gisteravond ook met 16.59 meter. Bij de junioren zegevierde Jarich Wijnstra met een fraaie afstand van 17.15 meter.

Sluiten

Nard Brandsma wint aardige generale fan it FK fierljeppen

Nard Brandsma hat woansdeitejûn de fieljepgenerale fan it Frysk kampioenskip wûn. De Heidenskipster ljepte yn Drylts 20.64. Oane Galama waard twadde mei 20.12.

Lees meer

Nard Brandsma hat woansdeitejûn de fieljepgenerale fan it Frysk kampioenskip wûn. De Heidenskipster ljepte yn Drylts 20.64. Oane Galama waard twadde mei 20.12. By de froulju wie de winst foar Marrit van der Wal mei 16.59, folge troch Klaske Nauta mei 16.20. Sytse Bokma wie mei 19.24 wer oppermachtich by de junioaren. Freark Kramer bleau stykjen op 17.48. Jarich Wijnstra sprong mei 17.15 it fierst by de jonges, Maureen Poiesz wûn mei 15.11 de famkeskategory.

Sneon 8 augustus is yn Winsum de 59e edysje fan it Frysk kampioenskip. Alles oer dat kampioenskip is te folgjen op Omrop Fryslân radio en fan healwei trijen ôf ek op Omrop Fryslân telefyzje.

Nard Brandsma wint yn Drylts

De winnende sprongen yn Drylts

Sluiten
05-08-2015 

PRIMEUR OP FRIES KAMPIOENSCHAP FIERLJEPPEN.

Afdeling Winsum heeft komende Zaterdag voor de ljeppers twee masseurs van gezondheidscentrum HET WANT uit Franeker beschikbaar.Het gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van diverse (para) medische diensten.
Lees meer

Afdeling Winsum heeft komende Zaterdag voor de ljeppers twee masseurs van gezondheidscentrum HET WANT uit Franeker beschikbaar.Het gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van diverse (para) medische diensten.

Gezondheidscentrum Het Want bestaat uit 3 locaties in Franeker:

 • Locatie Het Want (hoofdlocatie)
 • Locatie Bloemketerp
 • Locatie Het Vliet

Hun visie is dat door samenwerking tussen de verschillende hulpverleners betere zorg wordt verleend.
Door korte onderlinge lijnen is het mogelijk om snel en gericht gebruik te maken van een ieders specifieke deskundigheid.
Zo is men altijd verzekerd van de beste zorg.

Fierljep Feriening Winsum e.o. is met Het Want de samenwerking aangegaan om er zorg voor te dragen dat op het FK de ljeppers gebruik kunnen maken van een stukje specifieke en specialistische zorg.

De masseurs / specialisten Arjen Wassenaar en Richard Piersma kunnen de ljeppers op verschillende manieren bijstaan met raad en daad. Ook kunnen de ljeppers zich laten masseren voor, tijdens en/of na de wedstrijd.

Bij HET WANT heeft men verschillende mogelijkheden:

 • Bekkenfysiotherapie
 • Cesar / Mensendiek
 • Creatieve therapie / coaching
 • Diëtist
 • Fysiotherapie
 • Homeopathie
 • Logopedie
 • Mesologie
 • Mondhygiënist
 • Osteopathie
 • Pedicure
 • Podotherapie
 • Psychologie
 • Sportarts

Al met al een zeer uitgebreid pakket wat men de sporters kan bieden.

Voor inlichtingen en of meer informatie: http://www.hetwant.nl/ 
Sluiten