Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Friese ‘eilandjes’ laten zich verrassen in Burgum

BURGUM | Vier natsprongen op rij. Oane Galama wist niet eens of het hem ooit eerder was overkomen. Het kostte de Friese ljeppers de winsttegen Holland in de jaarlijkse Tweekamp. Volledig door het dolle heen doken de Hollandse polsstokspringers zaterdag van de schansen in Burgum. Niet alleen om af te koelen natuurlijk, maar vooral om hun historische overwinning in de Tweekamp te vieren.
Lees meer
BURGUM Vier natsprongen op rij. Oane Galama wist niet eens of het hem ooit eerder was overkomen. Het kostte de Friese ljeppers de winsttegen Holland in de jaarlijkse Tweekamp. Volledig door het dolle heen doken de Hollandse polsstokspringers zaterdag van de schansen in Burgum. Niet alleen om af te koelen natuurlijk, maar vooral om hun historische overwinning in de Tweekamp te vieren.

Het was namelijk sinds 1979 (toen in Makkum) niet meer gebeurd dat de Friese ljeppers op eigen grond werden verslagen. Het verschilwasuiteindelijkminimaal: 2,09 meter, een marge die Oane Galama met één fatsoenlijke sprong makkelijk had kunnen wegwerken.Maar inal zijnvier pogingen kwam de man uit Wiuwert niet in het zandbed terecht. ,,Ik hie der in soad fan ferwachte, dus dit is net prettich”, zei hij, weggekropen in de schaduw. Hij was hevig teleurgesteld, en dan vooral over zijn persoonlijke prestatie. ,,Normaal pakst wol in sprong van 18 meter. Dit wie gewoan in komplete offday. In oar wurd is der netfoar. Ik wit net iens oft ik ea earder sa’n minne dei hân ha.”

Ergens voelde Galama wel dat hij de ploeg in de steek liet, tijdens de enige wedstrijd in het seizoen waarin Friesland en Holland in teamverband tegenover elkaar staan. ,,No bale ek oaren mei dy mei. Mar earlik sein bin ik bliid datit my no oerkomt en net by in Nederlânsk of Frysk kampioenskip.” Wantfierljeppen, zo stipte Galama nog maar eens aan, is en blijft een individuele sport. Wat voor sausje er ook overheen gegooid wordt. ,,Foar Hollân is dizze wedstryd in hichtepunt yn it seizoen, foar my net.” Hij had dan ook geen zin om zich om 13.00 uur al te melden in het clubhuis in Burgum, om daar met de andere Friezen de laatste details door te nemen en een beetje groepsgevoel te kweken. ,,Dit warme waar leit my net. Dan gean ik net ek noch twa oeren wachtsjen oant ik springe mei. Ik wie hjir pas let, om sa koel mooglik te bliuwen. En dat slagge ek net iens, want doe moasten se it sânbêd ek noch freze. Ik kakte hielendal yn. Dat holp fansels ek net.”

De beste sprong van de dag kwam van Bart Helmholt (19,95 meter), die na afloop zijn teleurstelling over de natsprongen van Galama zeker niet verborg. ,,Ik tink datst as topklasser yn fjouwer sprongen dochs wol 17,5 meter del sette kinst. Sels ast op safe giest, giet it normaal al gau nei de 19,5 meter.” Bij de junioren verbeterde Erwin Timmerarends (Montfoort) in de slotsprong van de dag het schansrecord: 17,93 meter. Bij de jongens was Workumer Jesper Demmer de opvallendste ljepper. Hij brak tot drie keer toe zijn persoonlijk record en zette het op 16,41 meter.
Sluiten

Hollanners winne twakamp fan Fryslân by fierljeppen Burgum

De fyftichste jiergong fan de twakamp fierljeppen yn Burgum is sneon wûn troch de Hollânske ljeppers. De Hollanners fersloegen de Fryske ljeppers mei 2 meter en 9 sintimeter.
Lees meer

De fyftichste jiergong fan de twakamp fierljeppen yn Burgum is sneon wûn troch de Hollânske ljeppers. De Hollanners fersloegen de Fryske ljeppers mei 2 meter en 9 sintimeter. By de manlju wie Bart Helmholt de bêste ljepper mei 19.95 meter. By de froulju slagge Marrit van der Wal der net yn har konkurrinte Dymphie van Rooijen te ferslaan. Van Rooijen ljepte nei 15.89 meter, Van der Wal waard twadde mei 15.63 meter.

By de junioaren wie Erwin Timmerarends mei 19.73 de bêste. By de jonges ljepte Jesper Demmer fan Warkum trije kear in pr.Syn fierste ôfstân 16.41. De Fryske senioaren wûnen mei in ferskil fan 1 meter en 53 sintimeter. Opfallend wie de misse dei fan topljepper Oane Galama. Hy gong fjouwer kear kopke ûnder. Yn de oare kategoryen wiene de ljeppers út Hollân krekt better. De Fryske froulju ferlearen mei in ferskil fan 1 meter en 25 sintimeter, de junioaren mei 1 meter en 39 sintimeter en de Fryske jonges mei 98 sintimeter. © foto Martin de Jong
Hollanners ljeppe fierder as Friezen op twakamp yn Burgum


Bart Helmholt


Oane Galama
Sluiten

Thomas Helmholt vaart wel bij extra rust

BUITENPOST | Een teenblessure bezorgde Thomas Helmholt een valse start van het seizoen. Gisteravond won hij in Buitenpost. ,,Hat de ekstra rêst dochs goed west.’’ Al jaren kent Helmholt zijn beste wedstrijden aan het begin van het fierljepseizoen. Zo ook het vorig ljepjaar. © Foto Henk Jan Dijks
Lees meer

EDWIN FISCHER

BUITENPOST Een teenblessure bezorgde Thomas Helmholt een valse start van het seizoen. Gisteravond won hij in Buitenpost. ,,Hat de ekstra rêst dochs goed west.’’ Al jaren kent Helmholt zijn beste wedstrijden aan het begin van het fierljepseizoen. Zo ook het vorig ljepjaar.


Hij won toen de tweede en vierdewedstrijd van het seizoen. ,,En dêrnei gong it allinnich mar minder’’, herinnert de Burgumer zich. Hij nam zich al eerder voor om in de winter en vooral de laatste weken voor aanvang van het seizoen niet keihard te trainen, maar zette die insteek deze voorbereiding echt door. Alwas het vooral met krachttraining lastig. ,,Dat kinst eins net op 80 persint dwaan.’’ Een op onnozel wijze gebroken teen deed zijn seizoenstart enkele weken uitstellen. ,,Mar ik bin wat te betiid begûn’’, grijnst Helmholt. Die ietwat ondoordachte motivatie van Helmholt wierp hem terug.

Naweer enkeleweken gedwongen extra rust begon het seizoen eigenlijk pas zaterdag in Joure. Met meteen een goed gevoel. ,,Ik hie it gefoel yn de stok, wylst ik tocht dat dat wol in pear wiken duorje soe. En dat hie ik hjoedwer, dat iswol it meast posityf’’, aldus Helmholt. Dat gevoel leverde al in zijn tweede voorrondesprong 19,93 meter op. Het zou de winnende afstand op een verder weinig verheffende fierljepavond zijn, waarmee de naar de senioren A gedegradeerde ljepper alle topklassers het nakijken gaf. ,,Myn doel is no om sa gau mooglik in klassemint te hawwen dêr’t ik maklik yn de topklasse mei werom kom. Want ik wol fuort wer nei de topklasse ta’’, verteldeHelmholt. Logisch, dat is ook het niveau waar hij op thuis hoort.

Omdat Helmholt ook nu feitelijk zijn tweede wedstrijd van het seizoen als winnaar van de schansen stapte, is het wellicht een optie voor hem om in 2016 pas de laatste wedstrijd voor het Fries kampioenschap met zijn seizoen te starten. ,,It is wol sa dat ik dan pas topfit wêze wol.’’ Dat streven heeft ook broer Bart. Hij had een offday, maar was blij dat Thomas de familie-eer redde. ,,Ik bin der wer yntrape’’, sprak Bart Helmholt met zelfspot. ,,Eins woe ik dizze wedstriid oerslaan om rêst te nimmen. Mar it waar wie sa goed, dat ik dochs kaam bin. Ik hie thúsbliuwe moatten.’’

Dat is it doel fan eltse wedstriid, mar as it net slagget is it net erch of sa


Dat was wellicht ook beter geweest voor Marrit van der Wal. De kersvers nationaal recordhoudster sprong de voorronde wel, maar haakte toen af. Een oude blessure aan het scheenbeen, waar ze enkele jaren terug een scheenbeenvliesontsteking aan had, speeldeweer op. ,,Ik hie der hjoed echt in soad lêst fan’’, zei de Heidenskipse. Haar 15,23 was echter genoeg voor de dagtitel. ,,Al hie ik eins in 16 meter springe wold. Dat is it doel fan eltse wedstriid, mar as it net slagget is it net erch of sa. Ik wit dat ik mei in 15 meter ek winne kin.’’

Ze sloeg de finale in Buitenpost bewust over. Zoals ze ook vrijdag op de clubkampioenschappen in It Heidenskip en zaterdag in Burgum tijdens de Tweekamp waarschijnlijk niet de volledige wedstrijd gaat springen. ,,Ik moat hjir foarsichtich mei wêze’’, geeft Van der Wal aan. ,,As ik in moaie sprong makke ha, dan stopje ik fuort. De belangrykstewedstriden komme allegear noch en dan moat ik fit wêze. Dus no niks foarsearje.’’

© Foto Henk Jan Dijks

Sluiten

Fierljepper Thomas Helmholt pakt deititel yn Bûtenpost

Fierljepper Thomas Helmholt is dwaande mei in sterke come-back. Earder dit seizoen bruts hy in tean en moast in soad wedstriden misse. Hy degradearre út de topklasse nei de A-klasse, mar woansdei wie hy mei 19.93 de fierste fan de jûn.
Lees meer

Fierljepper Thomas Helmholt is dwaande mei in sterke come-back. Earder dit seizoen bruts hy in tean en moast in soad wedstriden misse. Hy degradearre út de topklasse nei de A-klasse, mar woansdei wie hy mei 19.93 de fierste fan de jûn. It betsjut syn earste deititel dit seizoen. Topklasser Nard Brandsma kaam yn de finale it tichtste by mei 19.45.

By de froulju gie de winst nei Marrit van der Wal (15.23) en Sytse Bokma wie de sterkste junior mei 18.98. Sigrid Bokma wûn by de famkes (14.72) en Jos Bethlehem (15.79) pakte de jongestitel.

Thomas Helmholt pakt deititel mei 19.93

Thomas Helmholt pakt earste deititel

Klassemintslieder Oane Galama oer it seizoen oant no ta

Sluiten

Vier grote fouten om van te leren

De leiderstrui van de jongenscategorie bleef, ondanks een beroerde prestatie in Joure, stevig om de schouders van Jos Bethlehem. De fierljepper uit IJlst besefte dat hij nog veel te leren heeft.
Lees meer

De leiderstrui van de jongenscategorie bleef, ondanks een beroerde prestatie in Joure, stevig om de schouders van Jos Bethlehem. De fierljepper uit IJlst besefte dat hij nog veel te leren heeft.

EDWIN FISCHER|


Tot zaterdag was Jos Bethlehem, die het seizoen met een pr van 14.83 meter begon en nu al op 16.30 staat, de revelatie van het fierljepjaar in de jongste categorie. De nu nog vijftienjarige springer uit IJlst, hij wordt over precies tien dagen zestien, won vijf van de acht wedstrijden en was ook de grootste kanshebber op de zege in Joure, zaterdag. Niet de nummer twee in het klassement Folkert Veldstra of de twee andere ljeppers die dagtitels wonnen (Jesper Demmer en Hessel Haanstra) waren de grootste concurrenten zaterdag. Dat bleek Bethlehem zelf te zijn.

Met alle drie zijn voorronde sprongen ging iets faliekant mis. Het kostte Bethlehem een plek in de finale, inmiddels zijn status onwaardig. Enigszins beschaamd beschreef de jongeling zijn optreden op de Jouster schansen. ,,Bij de eerste sprong had ik mijn leertje niet om mijn voet. Ik was nog helemaal niet klaar voor mijn sprong, ook al wistik dat ik als allereerste moest. Ik was dus niet goed met de wedstrijd bezig’’, bekende de tiener, die meteen aangaf dat als een goed leermoment te hebben ervaren.


Een tweede leermoment kwam vlot daarna. Bij de tweede sprong gleed hij na de insprong bij zowel de eerste als tweede klimslag naar beneden, in plaats van grote winst in de polsstok te boeken. ,,Ook dat was mijn eigen verantwoordelijkheid en schuld’’, stak hij de hand in eigen boezem. ,,De trainer zet in eerste instantie de stok wel, maar ik moet zelf zorgen dat de stok droog is voor ik ga springen. Ik had hem dus niet goed afgedroogd.’’ Het leverde Bethlehem twee mislukte sprongen op en bij aanvang vande derde enlaatste poging omde finale te halen moest het dus gebeuren. Fout drie werd daarbij gemaakt, al was deze op zich positief. Er moest en zou nu een verre sprong gemaakt worden, de motivatie droop eraf.

Toptalent Jos Bethlehem komt zichzelf tegen op schans in Joure

Het gevolg was dodelijk. Bethlehem: ,,Ik wilde te graag. Dat gaat dan ten koste van de aanloop en insprong. Als ik te snel aanloop, dan spring ik ook verkeerd in. Dat de polsstok meteen scheef ging was daar het gevolg van.’’ En dus bleef het publiek in Joure bij de jongens verstoken van een finaleoptreden van de leider in het jongensklassement. Bethlehem baalde daarvan. ,,Natuurlijk baal ik, maar aan de andere kant gun ik het de andere jongens ook wel’’, zei de IJlster. Fout nummer vier was gemaakt. Bart Helmholt is geen topper geworden door een ander ook wat te gunnen. Bethlehem keek bedremmeld bij die opmerking. ,,Ik moet nog wel meer de wil krijgen om te winnen. Maar op het mentale vlak word ik ook nog niet gecoacht.’’ Maar dat zullen zijn trainers Niels Koetsier, Rimmer Abma en Thewis Hobma ongetwijfeld snel oppakken.

Bethlehem zag uiteindelijk achter op de schans toekijkend hoe Gerard Hooisma met een fraai pr van 16.73 de dagzege pakte. Bij de topklassers bleek de zon zoals altijd bij een avondontmoeting te veel van invloed. De winnende afstand van Oane Galama was slechts 19.65 meter. De 18.32 meter waarmee Jan Teade Nauta bij de junioren won, was voor Jouster begrippen prima. Marrit van der Wal won met 15.12 meter bij de vrouwen, bij de meisjes was Maureen Poiesz met 14.63 meter de sterkste.

Sluiten

Helmholt heeft nu ook op scorebord smaak te pakken

It Heidenskip | Fierljepper Bart Helmholt heeft eindelijk zijn eerste dagzege te pakken. De Burgumer sprong gisteren in It Heidenskip en passant meteen de eerste 21 meter van het seizoen (21,04). Hoewel die bewuste finalepoging niet meetelt voor het seizoensklassement, was Helmholt niet minder blij. Voor hem was het vooral een bevestiging dat hij ook vroeg in het seizoen al kan vlammen. Want het piekmoment – zo verkondigde de houder van het Nederlands record bij de senioren al meerdere malen – ligt voor Helmholt pas in augustus.
Lees meer
Ernst Slagter

It Heidenskip | Fierljepper Bart Helmholt heeft eindelijk zijn eerste dagzege te pakken. De Burgumer sprong gisteren in It Heidenskip en passant meteen de eerste 21 meter van het seizoen (21,04). Hoewel die bewuste finalepoging niet meetelt voor het seizoensklassement, was Helmholt niet minder blij. Voor hem was het vooral een bevestiging dat hij ook vroeg in het seizoen al kan vlammen. Want het piekmoment – zo verkondigde de houder van het Nederlands record bij de senioren al meerdere malen – ligt voor Helmholt pas in augustus.

Dat liet onverlet dat de Burgumer in de laatste vijf jaar nog nooit zo lang moest wachten op zijn eerste overwinning in een seizoen. Daar was hij zich naar eigen zeggen niet eens van bewust. ,,Puur omdat de focus niet ligt op dit gedeelte van het seizoen”, zei Helmholt. ,,Maar dat neemt niet weg dat het mooi is dat het er nu voor het eerst echt uitkomt. Arend Tjeerd (Hofstee, Helmholts coach, red.) zei telkens al: ‘Blijf nu maar rustig. Als het dan toch gebeurt, heb je meteen een 21 meter te pakken’.”

Hofstee kreeg het gelijk gisteren dus aan zijn zijde. Technisch gezien ontbrak er volgens Helmholt niet eens zoveel aan zijn sprongen in de openingsweken van het seizoen. ,,Het ging best goed, maar de goede afstanden kwamen maar niet. Dan zwiepte de stok terug en dan ging ik weer te snel, of scheef. Nu had ik die pech niet.” Die winnende sprong had overigens nog wel verder dan 21,04 kunnen reiken, meende de Burgumer. ,,Hij had zelfs verder gemóéten. De twee laatste klimslagen waren te klein en daardoor kreeg ik een zwieper van de stok tegen. Datis puur omdatik dit seizoennognooit zohoog in de stok heb gezeten. Het is weer wennen aan dat gevoel.” Helmholt stak bij de senioren Oane Galama de loef af. De Heidenskipper kwam op zijn thuisschans niet verder dan 19,99 in de serie en ging in de finale twee keer te water. Zijn in de eerste klasse teruggekeerde tweelingbroer Ysbrand Galama werd derde met 18,97.

Sytse Bokma schreef de wedstrijd bij de junioren op zijn naam met een nieuw persoonlijk record. De ljepper uit Hindeloopen kwam net tekort voor de eerste 20 meternotering uit zijn leven met 19,99. ,,Ach, die ene centimeter. Die springen we er dit seizoen nog weleens bij”, zei Bokma vastberaden. ,,Het gaat tot nu toe sowieso al hartstikke goed. Ik heb deze winter enorm veel aan krachttraining en mijn aanloop gedaan. Daar begin ik nu de vruchten van te plukken.” Bij de jongens won IJlster Jos Bethlehem met een nieuw persoonlijk record van 16,30. Marrit van der Wal uit It Heidenskip was de sterkste bij de vrouwen (15,46), terwijl Sigrid Bokma uit Hindeloopen bij de meisjes zegevierde (14,32).


IT HEIDENSKIP.
Senioren: 1. Bart Helmholt (Burgum) 21,04, 2. Oane Galama (Wiuwert) 19,99, 3. Ysbrand Galama (It Heidenskip) 18,97, 4. Nard Brandsma (It Heidenskip) 18,54, 5. Thomas Helmholt (Burgum) 18,21.
Junioren: 1. Sytse Bokma (Hindeloopen) 19,99, 2. Jan Teade Nauta (IJlst)18,08, 3. Bobby Zwaagman (IJlst) 17,61. Jongens: 1. Jos Bethlehem (IJlst) 16,30, 2. Wietse Nauta (IJlst) 15,58, 3. Gerard Hooisma (Oudehaske).
Vrouwen:1. Marrit vanderWal (It Heidenskip) 15,46, 2. Klaske Nauta (IJlst) 15,13, 3. Tessa Kramer (It Heidenskip) 14,42. Meisjes: 1. Sigrid Bokma (Hindeloopen) 14,32, 2. Bente Vlas (Heeg) 13,64, 3. Lisanne Haitsma (Achlum) 13,55.
Sluiten

Ysbrand Galama weer terug waar hij hoort

 ,,It is persys in jier ferlien dat ik opereare bin oanmyn hernia’, vertelt Ysbrand Galama. Hij had niet gedacht nu al terug te zijn in de topklasse. Galama begon het seizoen, zoals elke ljepper die het seizoen ervoor geen klassement gesprongen heeft, in de tweede klasse.
Lees meer

EDWIN FISCHER

 ,,It is persys in jier ferlien dat ik opereare bin oanmyn hernia’, vertelt Ysbrand Galama. Hij had niet gedacht nu al terug te zijn in de topklasse. Galama begon het seizoen, zoals elke ljepper die het seizoen ervoor geen klassement gesprongen heeft, in de tweede klasse. ,,Eins ha ik it gefoel dat ik der noch net klear foar bin, want as ik yn de topklasse sping, wol ik ek meidwaan om’e prizen. Dan moatst in topôfstân springe kinnen en sa fier bin ik noch net’’, aldus de Heidenskipper voorafgaand aan de achtste ljepperij van het seizoen.

Tot zijn verbazing mocht hij ruim twee uur later toch een bekertje in ontvangst nemen. Zijn sprong van 18.97 was voldoende voor een derde plaats. ,,Moai meinommen’’, mompelde Galama. ,,Want op dy iene sprong nei gong it net hiel geweldich.’’ Het was de gedreven sportman die er in hem schuilgaat. Als hij iets IT HEIDENSKIP De topklasse mocht gisteravond een oude ster in de gelederenwelkomheten. Ysbrand Galama keerde na een hernia terug in de spotlights van het fierljeppen. doet, wil hij dat zo optimaal mogelijk doen, op het hoogst haalbare niveau.


,,Eins wie dit foar myn gefoel pas de earste wedstriid fan it seizoen’’, vond Ysbrand Galama. Ofwel, de wedstrijden in de tweede klasse hadden hem geen enkele voldoening gegeven, laat staan dat hij er voor gemotiveerd was. Begrijpelijk overigens, als je jaren aan de top gesprongen hebt en een blessure je noopt op een niveau te starten dat ver onder het level ligt dat je gewend bent. ,,Dywedstriden yn de twadde klasse ha ik meast as in training beskôge. As ik droech oer kaam, hie ik ek al wûn’’, vertelde Galama. Dus was een wedstrijd met echte tegenstand een verademing, ook al was er woensdagavond sprake van een matig optreden van de meeste topklassers.

Het was de gedreven sportman die er in hem schuilgaat

Alleen BartHelmholt slaagde er in omeen topsprong temaken. Hij pakte met een knap seizoensrecord van 21.04 meter zijn eerste dagtitel van dit ljepjaar. ,,Oant de lêste twa slaggen by it klimmen wie it technysk in hiel beste sprong. Hie ik dernei wol goed trochklommen,dan wie ik ticht by it nasjonaal rekord kaam’’, bromde Helmholt. Toch was hij blij met zijn verre afstand, net zoals hij opgetogen was over de terugkeer van Ysbrand Galama. ,,Der kinne net ljeppers genôch wêze fan it niveau fan Ysbrand. Jonges dy’t hiel maklik 19 meter springen en ek samar oer de 20meter ljeppen kinnen ha wy nedich yn de topklasse. It is moai dat hy metien wer yn de topklasse werom is.’’ Maar ook Galama was weer blij met Helmholt als opponent. ,,Bart hatmy sa faak dwars sitten,marmist him dochswol yn inwedstriid hear’’, zei Galama met een brede lach, al onderbrak hij zijn ‘biecht’ nogwel even.

Op de juniorenschans zag Galama zijn clubgenoot Sytse Bokma in de allerlaatste sprong van de dag nog een prachtig persoonlijk record springen. Al kon er bij de junior uit Hylpen slechts een kleine glimlach af. Met 19.99 passeerde hij jet niet die magische grens. ,,Mar dat doarret net lang mear’’, was de terechte opmerking die Bokma maakte.

Sluiten

Van der Wal slecht magische grens

Fierljepster Marrit van der Wal viel zaterdagavond eeuwige roem ten deel. Zij sprong als eerste fierljepster verder dan 17 meter
Lees meer

Fierljepster Marrit van der Wal viel zaterdagavond eeuwige roem ten deel. Zij sprong als eerste fierljepster verder dan 17 meter.

HARM POSTMA

Drievoudig olympisch schaatskampioen Ard Schenk reed in 1971 als eerste man sneller dan 15 minuten een 10 kilometer. Sergei Boebka, polsstokhoogspringer uit Oekraïne (35 wereldrecords), sprong in 1985 als eerste mens 6 meter hoog en Bart Helmholt ljepte in 2009 als eerste Nederlander verder dan 21 meter (21.01). Het waren stuk voor stuk mijlpalen in de sportgeschiedenis. Zaterdagavond schaarde de pas zestienjarige Marrit van derWal zich in het lijstje met sporters dat schier onmogelijke prestaties neerzette.

DeHeidenskipster sprong even na half negen op een nagenoeg windstille avond in IJlst als eerste vrouw ooit verder dan 17 meter. Met een afstand van 17.02 meter (het record was 16.91 en stond op naam van Dymphie van Rooijen uit Harmelen) verpulverde de nog maar zestienjarige ljepster haar eigen Friese record (16.57). Ze schreef daarmee geschiedenis. ,,Einliks’’, zei ze zelf.

De ontlading was meteen na de magische sprong groot. Bij het publiek, bij de collega-ljeppers en bij Van derWal zelf. Johannes Haanstra, speaker van dienst, bleef lang in vervoering. Marrits vader, voormalig topljepper Rients van der Wal, liep na afloop stralend rond. ,,Hjir rint in grutske heit”, zei hij. PakeDouwe uit Oppenhuizen omhelsde trots zijn kleindochter. Hij had de sprong helaas niet gezien. Pake Siebe en beppe Janke uitWorkum wel. Zij zagen het gebeuren. Iedereen wist dat er iets bijzonders plaatsvond. Marrit van derWal zelf besefte een uur na haar recordsprong niet dat ze historie had geschreven. Ze was wel opgelucht. ,,Ik bin gewoan bliid”, zei ze nuchter. Doel bereikt. Klaar.

Zo zelfverzekerd stond ze erbij. ,,De druk is derôf”, vertelde Van der Wal. Druk die ze zichzelf had opgelegd. Zij wilde beslist de 17 metergrens slechten. Omdat ze wist dat het erin zat. Dat vertelde trainer Pieter Haanstra haar immers vaak. ,,Ik hie al twa kear 16.50 meter sprongen. Beide kearen mei in skeve sprong. As ‘Ik bin de earste dy’t oer 17 meter springt, dat pakke se my noait wer ôf’ ik rjocht oer gean soe, dan moast it kinne. Dat wist ik.” Ze wilde bovenal als eerste vrouw over de 17 meter springen. ,,In Frysk kampioenskip winne is moai. Mar dat kinst ek mei in minne sprong dwaan. De striidomde 17 meter is altyd in striid. Bist de earste dan pakke se dy dat noait wer ôf. Dêr wie it my om te dwaan.”

 ,,No is ’t slagge’’, vervolgde ze. ,,Dat jout sa ’n grutte kick en in bulte adrenaline.” Die heeft ze nodig ook. ,,Yn it begjin fan it seizoen tink ik wolris: wêr begjin ik oan?Wa hat dit betocht?” Na haar prestatie besefte ze: ,,Ikwol noait mear stopje. Dit is sa ’n moaie sport. Hjir fiel ik my altyd thús. It is ien grutte famylje.” Oane Galama, topklasser uit It Heidenskip en zaterdag met 20.52 meter winnaar bij de mannen, hoort bij die familie. Hij kent Van der Wal haar hele leven al. ,,Foarmy is dit gjin ferrassing. Bûten har ljeptalint hat se in geweldige mentaliteit. Se is fanatyk, se klimt eltse dei en se giet der altyd foar. Dat ûntbrekt der by oaren wolris oan.” Er zit nog veel meer in, denkt Galama. ,,Hjoed gie se skeef en te snel oer. Hâldt se de stok rjocht dan springt Marrit samar 17.50 meter.

Sluiten

Marrit van der Wal earste fierljepster oer de 17 meter

Fierljepster Marrit van der Wal is de earste frou dy't de magyske grins fan 17 meter trochbrutsen hat. Yn Drylts kaam de Heidenskipster ta 17.02 yn har tredde sprong. Dat is rom fierder as har eigen âlde Fryske rekôr (16.57), en ek as it Nederlânske rekôr fan Dymphie van Rooijen (16.91).
Lees meer

Fierljepster Marrit van der Wal is de earste frou dy't de magyske grins fan 17 meter trochbrutsen hat. Yn Drylts kaam de Heidenskipster ta 17.02 yn har tredde sprong. Dat is rom fierder as har eigen âlde Fryske rekôr (16.57), en ek as it Nederlânske rekôr fan Dymphie van Rooijen (16.91).

Yn de Topklasse gie de winst nei Oane Galama (20.52), foar Bart Helmholt (19.54) By de junioaren pakte Jan Teade Nauta de winst mei in nij pr fan 19.23. Jos Bethlehem wûn by de jonges (15.79) en by de famkes wûn Marije Reitsma mei 14.60 de earste priis.

Marrit van der Wal ljept yn Drylts as earste frou oer de 17 meter

Harkje nei Marrit van der Wal

Sluiten
17-06-2015 

Wedstrijd Grijpskerk afgelast

GRIJPSKERK - De 1e klasse wedstrijd in Grijpskerk op woensdag 17 juni 2015 is vanwege regen afgelast. De wedstrijd wordt ingehaald op donderdag 18 juni om 19:00 uur.

Oane Galama sterkste yn winerige nasjonale kompetysje

Oane Galama hat de earste nasjonale fierljepkompetysjestriid yn Winsum wûn. Nettsjinsteande de hurde wyn kaam Galama ta 19.82. It twadde plak wie foar syn broer Ysbrand mei 19.01. Thewis Hobma waard tredde mei 18.96. Jaco de Groot út Woerden einige as fjirde (18.84) en Bart Helmholt waard sechsde (18.26).

Lees meer

Oane Galama hat de earste nasjonale fierljepkompetysjestriid yn Winsum wûn. Nettsjinsteande de hurde wyn kaam Galama ta 19.82. It twadde plak wie foar syn broer Ysbrand mei 19.01. Thewis Hobma waard tredde mei 18.96. Jaco de Groot út Woerden einige as fjirde (18.84) en Bart Helmholt waard sechsde (18.26).


Jan Teade Nauta wûn by de junioaren mei in pr fan 18.64, flak foar Ricardo Faaij út Haastrecht (18.63) en Freark Kramer (17.95). Dymphy van Rooijen wûn by de froulju mei 15.85, foar Marrit v.d. Wal (15.56) en Klaske Nauta (14.97).


Oane Galama sterkste yn winerige nasjonale kompetysje

Galama sterkste yn WinsumGalama sterkste yn Winsum


Winst en nij pr Jan Teade NautaHollânske topljepper Jaco de Groot neist poadium
Sluiten

Ljepper Galama deelt nationaal eerste tikje uit

WINSUM Oane Galama won zaterdagavond onder belabberde omstandigheden met overmacht de eerste wedstrijd van de nationale competitie.
Lees meer

HARM POSTMA

Onder de fierljeppers leeft de nationale competitie behoorlijk. Tijdens het evenement dat voor het derde jaar op de fierljepkalender staat, vechten de Friezen en de Hollanders in een competitie over vier wedstrijden uit wie de beste ljepper van Nederland is. Het is een prestigieuze prijs. Eentje die telt, voor de ljeppers tenminste. Voor de supporters minder. Die WINSUM Oane Galama won zaterdagavond onder belabberde omstandigheden met overmacht de eerste wedstrijd van de nationale competitie. lieten zaterdag in Winsum massaal verstek gaan. Als er veertig man publiek zat, dan was het veel. Al waren de omstandigheden daar ook flink debet aan. Het leek wel herfst op fierljepaccommodatie Sint Japik. De gure, harde wind kwam van de zijkant en bepaalde het beeld van de wedstrijd.

Grootmeester Bart Helmholt (Burgum), die de nationale competitie twee keer won, kreeg de polsstok maar niet onder controle. De Burgumer ging drie keer te water en haalde de finale niet eens. ,,Bart die mar wat. Hy is sykjende”, zei Oane Galama uit Wiuwert . Galama heeft de vorm wel te pakken. Hij won dit seizoen al drie keer. Van een tweestrijd tussen Helmholt en De Groot is geen sprake meer ,,Ik rin ien op twa. Dat helje ik by it biljerten net iens”, zei hij lachend. Hij biljart namelijk nooit. In Winsum zette Galama de wedstrijd met 18.93 meteen op scherp. Broer Ysbrand uit It Heidenskip (19.01) en Harlinger Thewis Hobma (18.96) sprongen later verder, maar Oane Galama bleek uiteindelijk ongenaakbaar. Hij won met een sprong van 19.82 meter en deelde daarmee een tikje uit aan alle concurrenten.

Zo liet Galama Jaco de Groot uit Woerden ver achter zich. De Groot, al ruim tien jaar heersend in de Hollandse competitie en voorheen de grote rivaal van Helmholt, haalde met 18.84 de finale ook niet. ,,De vorm moet nog komen. Komt goed”, aldus De Groot. Galama: ,,Ik ha de boel foarich jier al flink op skerp set. Fan in twastriid tusken Jaco en Bart is gjin sprake mear. Dat is dúdlik.” De klassementsleider van Friesland is content met de nieuwe competitie, zei hij. Voor de eindwinnaars zit er ook nog een lucratief tintje aan. Zij mogen volgend jaar deelnemen aan de Wereldspelen in Jakarta. ,,Dêr hoech ik net hinne”, zei Galama. ,,As in oare ljepper my in pear sinten jout, kin hy in myn plak”, zij hij met een lach.

Jan Teade Nauta (IJlst) won verrassend bij de junioren in een dik persoonlijk record van 18.64m (was 18.30). Hij pakte de winst in zijn allerlaatste sprong, en bleef daarmee Ricardo Faaij (Haastrecht) een centimeter voor. ,,Einliks stie de stok rjocht en ferbetterje ik myn p.r.. Dat stie al jierren. Ik bin tefreden. Lit Jakarta mar komme!” Alleen de vrouwenklasse kende een Hollandse winnaar. Dymphie van Rooijen uit Harmelen won met 15.85 meter voor Marrit van der Wal uit It Heidenskip

Sluiten

Vader loopt niet achter dochter aan

Terwijl Marrit van der Wal op de kleine schans weer een goede sprong aflevert, is vader Rients druk met een andere fierljepper. ,,In bern nimt fan in heit wat minder oan as fan in oar.’’ 
Lees meer

Terwijl Marrit van der Wal op de kleine schans weer een goede sprong aflevert, is vader Rients druk met een andere fierljepper. ,,In bern nimt fan in heit wat minder oan as fan in oar.’’ 

EDWIN FISCHER

Rients van der Wal benadrukt dat het zijn eigen keuze is om niet als coach op te treden van zijn dit seizoen succesvolle dochter. ,,Foar myn gefoel moat ik dat net dwaan’’, zegt hij. ,,Marrit woe it wol, mar ik woe it sels net. Fan in heit nimme se wat minder oan. Mar ik motivearje har wol hear, en ik jou ek wol oanwizings.’’ Hij is deze zaterdag op de FK-locatie in Winsum een druk baasje. Met handen en voeten geeft hij de fierljepjeugd van It Heidenskip aanwijzingen. Voorts is hij in de weer met het klaarzetten van polsstokken en corrigeert waar nodig de polshouder.

 ,,Coache en training jaan is echt ûntspanning foar my’’, zegt de voormalige fierljeptopper, die meteen na het beëindigen van zijn glansrijke carrière het trainersvak instapte. ,,Ik wurkje fjirtjin, fyftjin oeren deis yn ús fouraazjehannel. Dan fyn ik it hearlik om mei dit spultsje de holle fris te krijen.’’ De aanpak van de voormalig Nederlands kampioen werkt, zo blijkt uit de resultaten. Sigrid Bokma (14.64 meter), juniorbroer Sytse (18.46) enMarrit vanderWal(zijwint bij de vrouwen met15.33) bezorgen It Heidenskip weer een mooie dag in het nog prille seizoen. Dat Oane Galama het succes met een prachtige zege (20.87) bij de senioren topklassers compleet maakt, is Van der Wal bijna ontgaan.

 ,,Ik belibje de wedstriid op myn eigen wize. Fan de sprongen op de grutte barte krij ik net safolle mei. Ik hear de speaker en sjoch betiden fan út de eachhoeken nochris in spronkje, mar ik bin eins dwaande mei myn eigen dingen.’’ Maar ondanks de successen ontbreekt er iets op het terrein. ,,Ik mis Ate wol hiel bot’’, zegt Van der Wal. Hij doelt op Ate Westerhof. De Sneker overleed twee maanden geleden na een ernstige ziekte. ,,It wie sa noflik as Ate der wie. Hy hie altyd tips, seach in protte en wie posityf. Skande dat hy der net mear is.’’ Het fierljeppen gaat door en Westerhof zou hebben genoten van de Heidenskipster successen.

Fierljeppen in It Heidenskip floreert door combinatie van training en sfeer


 ,,Wy winne in protte en dat komt benammen troch de trainingsomstannichheden’’, aldus Rients van der wal. ,,Wy moasten froeger alles sels dwaan. No ha se trainers, kinne se krêfttraining dwaan, gean se nei sprinttraining by AV Horror yn Snits en lizze de skânsen yn It Heidenskip der altyd krekt sa by as foar in wedstriid.’’

De belangrijkste factor voor succes is volgens Van der Wal echter de sfeer. ,,It is in yndividuele sport, mar se binne in team. Ek bûten de sport om binne se allegear freonen. Se helpe mekoar en gunne mekoar it sukses.’’Van der Wal rept niet over de rol van zichzelf en die van collega-trainer Pieter Haanstra. De fierljeppers weten beter. Zij kunnen Van der Wal en Haanstra aan het einde van dit seizoen belonen. ,,Wy winne no in protte, mar prizen pakke op it FK en NK soe hiel moai wêze.’’

Sluiten

Oane Galama wint fierljeppen yn Winsum mei seizoenrekôr

Oane Galama hat yn Winsum it fierljeppen wûn mei de fierste ôfstân fan it seizoen: 20.87. Yn de bêste wedstriid oant no ta bleau Galama dêrmei Bart Helmholt foar, dy't yn 'e finale mei 20.52 it sulver pakte.
Lees meer
Oane Galama hat yn Winsum it fierljeppen wûn mei de fierste ôfstân fan it seizoen: 20.87. Yn de bêste wedstriid oant no ta bleau Galama dêrmei Bart Helmholt foar, dy't yn 'e finale mei 20.52 it sulver pakte. Thewis Hobma waard tredde mei 19.97, dyselde ôfstân sette Alwin Fonk del. Foar Fonk wie dat in nij pr. Sytse Bokma pakte de winst by de junioaren mei 18.46. By de froulju gie de titel nei Marrit van der Wal (15.33) en by de jonges wie Jos Bethlehem de sterkste mei in pr fan 15.88. Sigrid Bokma wûn yn de finale by de famkes mei 14.64.

Oane Galama wint yn Winsum mei 20.87


Oane Galama


Sytse Bokma


Sluiten

Bynt Sport met Bart en Thewis

Mei it moaie simmerwaar fan hjoed is it tiid foar in echte simmersport. Jûn prate wy oer it fierljeppen. Dat dogge wy mei twa fan de bêste Fryske ljeppers, te witten Bart Helmholt en Thewis Hobma.

Lees meer

Mei it moaie simmerwaar fan hjoed is it tiid foar in echte simmersport. Jûn prate wy oer it fierljeppen. Dat dogge wy mei twa fan de bêste Fryske ljeppers, te witten Bart Helmholt en Thewis Hobma.

Wat is de takomst fan de sport? Hoe besykje sy de jeugd by it ljeppen te heljen? Binne de jongeren eigentlik wol entûsjast te krijen foar it fierljeppen?
Ek ús eigen analist op it mêd fan it fierljeppen, Gerrit de Boer, skoot oan. Wat ferwachtet hy fan takom seizoen?

Dat en folle mear jûn yn Bynt Sport. Sa hat Bart Helmholt in moaie priis tasein dy’t wy ferlotsje meie yn de Kwis en gean wy del foar Myn Klup by de ljeppers fan It Heidenskip.


Sluiten

Fierljeppers maken van Joure een openluchtbad

JOURE Hadden de fierljeppers eindelijk een zonnetje, stond er voor het eerst dit seizoen geen wind, moesten ze naar Joure toe. ,,Ferskriklik jammer’’, aldus Thomas Helmholt.

Lees meer

JOURE Hadden de fierljeppers eindelijk een zonnetje, stond er voor het eerst dit seizoen geen wind, moesten ze naar Joure toe. ,,Ferskriklik jammer’’, aldus Thomas Helmholt.

Want wat de toppers en het aanstormende talent ook probeerden gisteravond op de schansen van Joure, ze maakten bijna allemaal water. Bij de senioren A gingen veertien van de achttien sprongen nat, bij de gevestigde orde belandden er liefst elf sprongen in het water. De oorzaak? De laaghangende zon die de ljeppers urenlang verblindde. Zodoende leek het alsof Joure er gisteravond een openluchtzwembad bij had.

Velen gleden te vroeg van hun polsstok. ,,Het is’’, zei Hugo Bosgraaf uit Grijpskerk, die drie keer nat ging, ,,alsof je bij je aanloop naar de stok in de laatste drie meter een lichtflits te verwerken krijgt. Je ziet hier helemaal niets meer.’’ Dat werd beaamd door Thomas Helmholt die met een zonnebril het probleem dacht op te lossen, maar al zijn pogingen bleven ver onder zijn niveau. De Burgumer haalde de finale niet. ,,Je besykje wat, mar je witte ek, dit is De Jouwer, dit is in âld probleem. Op wei hjir nei ta yn de auto seine we al: it waar is einlings goed, moatte wy wer nei De Jouwer.’’

Het probleem in Joure ontstond een jaar of tien geleden toen onbekende vandalen een van de hoge bomen kapten die de accommodatie omringen. Uitgerekend die boom hield het zonlicht tegen voor de ljeppers op de JOURE Hadden de fierljeppers eindelijk een zonnetje, stond er voor het eerst dit seizoen geen wind, moesten ze naar Joure toe. ,,Ferskriklik jammer’’, aldus Thomas Helmholt. seniorenschans. Omdat een nieuwe boom niet in een decennium volgroeid is, lijkt het net of er een gat in een muur is geslagen. Waar iedereen snakt naar een beetje zon, is die voor de ljeppers eenvijand. ,,Spitich dat dat se hjir op De Jouwer net yn oplossingen tinke’’, aldus Helmholt. ,,It is eltse kear itselde. Wêrom hingje se gjin kamûflaazjenet hjir heech yn ’e beammen? Wêrom wurde de wedstriden yn De Jouwer net gewoan op sneontemiddei hâlden? Jûns kin echt net mear, it wurdt hjir sa noait in echte wedstriid.’’

Om Helmholts betoog te staven, werd op de schans naast die van de toppers de verste sprong van de avond gemeten. Sytse Bokma, een junior nog maar, ljepte voor de tweede achtereenvolgende keer verder dan bijvoorbeeld Nard Brandsma, winnaar van de elitegroep met 19,03 meter. Bokma uit Hindeloopen kwam tot liefst 19,12 meter, een juniorenschansrecord dat op 19,06 meter stond (Age Hulder in juni 2011).

Ook bij de vrouwen, die geen last hadden van het zonlicht, werd een schansrecord gebroken. Marrit vanderWal(ItHeidenskip) kwam tot 16,55 meter waarmee ze het record van Lisanne Hulder uit 2013 uit de boeken gumde. Bij de jongens won Jesper Demmer (Workum) met 15,55 meter, bij de meisjes Sytse Bokma’s zusje Sigrid: 14,10 meter. ,,Je ziet hier gewoon niets’’, zei Bas Tolboom, ljepper uit Niehove die ook geen enkele keer droog de wal haalde. ,,Maar goed, klagen heeft geen zin. Hier moet je het mee doen. Elke accommodatie heeft z’n gebrek.’’

Sluiten

Marrit van der Wal en Sytse Bokma wer klasse apart

Marrit van der Wal en Sytse Bokma wiene woansdeitejûn op De Jouwer in klasse apart by de fjirde fierljepwedstriid fan it seizoen. Van der Wal sprong by de froulju mei 16.55 in nij skânsrekôr. Ofrûne sneon die se itselde mei deselde ôfstân op It Heidenskip. Sytse Bokma ljepte krekt as sneon de fierste ôfstân fan de jûn.
Lees meer

Marrit van der Wal en Sytse Bokma wiene woansdeitejûn op De Jouwer in klasse apart by de fjirde fierljepwedstriid fan it seizoen. Van der Wal sprong by de froulju mei 16.55 in nij skânsrekôr. Ofrûne sneon die se itselde mei deselde ôfstân op It Heidenskip. Sytse Bokma ljepte krekt as sneon de fierste ôfstân fan de jûn. Syn 19.12 wie in skânsrekôr by de junioaren. By de topklassers, dy't lêst fan de sinne hiene, gong de winst nei regearend Nederlânsk kampioen Nard Brandsma mei 19.03. Alwin Fonk waard twadde mei 18.56.

De winst by de jonges wie foar Jesper Demmer fan Warkum mei in pr fan 15.55. Gerard Hooisma fan Aldehaske waard mei 15.52 (ek in pr) twadde. Sigrid Bokma wûn by de famkes mei 14.10. 

Sluiten

Junior Sytse Bokma ljept alle topklassers derút

Sytse Bokma fan Hylpen ljepte sneontejûn op It Heidenskip nei de fierste ôfstân fan de jûn. Mei in prachtich persoanlik rekôr fan 19.62 wie er alle topklassers de baas.
Lees meer

Sytse Bokma fan Hylpen ljepte sneontejûn op It Heidenskip nei de fierste ôfstân fan de jûn. Mei in prachtich persoanlik rekôr fan 19.62 wie er alle topklassers de baas. Topklasser Thewis Hobma wûn mei in meagere 18.95 by de senioaren. Oane Galama waard twadde mei 18.91. By de froulju wûn Marrit van der Wal mei in nij skânsrekôr fan 16.55. Jos Bethlehem wie mei in pr fan 15.64 de bêste by de jonges, Sigrid Bokma wie mei 14.80, ek in pr, de bêste by de famkes.

De prestaasje by de froulju fan Marrit van der Wal is opmerklik. It is noch mar de tredde wedstriid dit seizoen, mar mei har 16.55 bliuwt de Heidenskipster mar twa sintimeter ûnder har eigen Fryske rekôr. Har grutte doel is en bliuwt om foar it earst de magyske grins fan 17 meter te trochbrekken.

Sluiten

Sytse Bokma smaakmaker op schansen It Heidenskip

IT HEIDENSKIP Sytse Bokma, Marrit van der Wal en de finalisten van de meisjescategorie waren zaterdagavond in It Heidenskip de smaakmakers. De topklassers presteerden ondermaats.
Lees meer

IT HEIDENSKIP Sytse Bokma, Marrit van der Wal en de finalisten van de meisjescategorie waren zaterdagavond in It Heidenskip de smaakmakers. De topklassers presteerden ondermaats.

EDWIN FISCHER

De derde fierljepwedstrijd van het nog prille seizoen was eigenlijk best saai. Opmerkelijk, omdat de omstandigheden zeker niet minder waren dan tijdens de eerste twee ljepperijen, die wel van een prima niveau waren. Maar op de fraaie schansen in It Heidenskip kwam de wedstrijd in geen enkele klasse op gang. Pas in de finale bij de meisjes was er sprake van enige opwinding. Mare Dijkstra IT HEIDENSKIP Sytse Bokma, Marrit van der Wal en de finalisten van de meisjescategorie waren zaterdagavond in It Heidenskip de smaakmakers.De topklassers presteerden ondermaats.

uit Molkwerum, Sigrid Bokma (Hindeloopen) en Bente Vlas uit Heeg wisselden daarin telkens van koppositie. Bente Vlas leidde bij aanvang van de strijd om de dagtitel met 13.11 meter. Sigrid Bokma kwam daar als eerste met 13.23 overheen, waarna Vlas de leidingweer terugpaktemet13.39. Daarna was het de beurt aan Mare Dijkstra. Zij benaderde met 13.93 de 14-metergrens. Sigrid Bokma antwoordde met een schitterend persoonlijk record. Haar 14.80, een verbetering van haar persoonlijk record met liefst 58 centimeter, was uiteindelijk voldoende voor de dagzege. Bente Vlas eindigde uiteindelijk als derde, maar verbeterde met 13.61 in haar laatste sprong ook haar pr.


Die prestatie leverde Sytse Bokma, broer van Sigrid, ook. De ljepper uit Hindeloopen leverde een prima serie af. Bokma starttenogwelmet een mislukte poging, maar was daarna met 18.03 en 18.78 een klasse apart bij de junioren. ,,It giet al hiel lekker dit seizoen’’, zei Bokma. Vorig jaar had hij in Age Hulder nog een waardige tegenstander, maar omdat die nu bij de senioren ljept, is er dit seizoen eigenlijk geen concurrentie meer. ,,Konkurrinsje is op himsels goed, mar yn myn lêste jier by de jonges wie it krekt as dit seizoen. En doe ha ik dochs in poerbêst jier hân. Dat moat ik no dus wer kinne.’’ Bokma had aan zijn eigen motivatie genoeg om in de finale te excelleren. In de eerste sprong kwam hij met 18.38 wederom goed voor de dag, maar in de tweede finalesprong liet hij het publiek eindelijk echt opveren. Bokma naderde met een schitterend pr van 19.62 zijn grote doel voor dit seizoen. ,,Ik wol oer de 20 meter ljeppe. Dêr ha’k hurd foar traind ôfrûne winter.’’

De topklassers trainden in de afgelopen maanden ook hard, maar die arbeid leverde zaterdag niet het gewenste resultaat op. Sterker, voor het eerst in jaren slaagde een junior er in om de verste afstand van de dag neer te zetten. Bokma, glunderend: ,,Itis wol ekstra moai datik fierder as dy mannen sprong ha.’’ Thewis Hobma, winnaar met de voor de topklasse schamele afstand van 18.95, tilde er niet zwaar aan. ,,Wy ha jierren lang elke wedstryd goeie winners hân mei poerbêste ofstannen”, zei hij. ,,Yn dizze wedstryd hie net ien fan ús de echte foarm, mar oare kear steane wy der gewoan wer hear.” Hij keek tijdens zijn uitleg met bewondering naar de kleine schans. Marrit van der Wal eindigde de vlakke ljepperij met spektakel. Vorige week pakte ze in Buitenpost het schansrecord. Dat deed haar weinig. Het schansrecord ophaar thuisbasis in It Heidenskip wilde ze wél heel graag op haar naam hebben. Ze kreeg dat in haar laatste poging voor elkaar. Met 16.55 verbeterde ze het record van Dymphie van Rooijen (16.50). ,,Ik gie der foar en dan is it machtich ast der ek noch yn slaggest om it rekord te pakken’’, zei Van der Wal blij.

Sluiten

Sytse Bokma zou nu al niet misstaan in topklasse

It Heidenskip | Het is de droom van elke fierljepper die nog in de juniorencategorie springt: tijdens de Friese titelstrijd een afstand neerzetten waarmee je alle senioren aftroeft en dus de Sulveren Pols wint.
Lees meer

Gerard Bos

It Heidenskip | Het is de droom van elke fierljepper die nog in de juniorencategorie springt: tijdens de Friese titelstrijd een afstand neerzetten waarmee je alle senioren aftroeft en dus de Sulveren Pols wint. Stiekem schoot dat scenario naar eigen zeggen ook even bij Sytse Bokma door het hoofd, afgelopen zaterdagavond in It Heidenskip. Want daar klopte de junior uit Hindeloopen met een nieuw persoonlijk record van 19,62 meter alle seniorenljeppers. Dat het ‘slechts’ een reguliere wedstrijd betrof en niet een FK, deed aan de knappe prestatie niets af. En het zegt ook veel over komend jaar, wanneer hij zijn debuut zal maken in de topklasse. Een podium waar Bokma nu al niet op zou misstaan.

 ,,De senioren verslaan, datis altijd leuk. Tijdens een FK zou het helemáál geweldig zijn, maar juist dan lukt het vaak niet. Ik heb er nog wel even aan gedacht, ja”, erkende Bokma met een grijns. Toch maakt de junior zich over een mogelijke Sulveren Pols bij het FK in augustus inWinsum nu nog geen illusies. Een beetje wegdromen; natuurlijk, dat moet kunnen. Maar nuchter als de twintigjarige ljepper uit Hindeloopen is, stelt hij zich liever concretere doelen in wat nu nog de beginfase van het seizoen kan worden genoemd. Een voorbeeld van zo’n doel is het zo spoedig mogelijk doorbreken van de twintigmetergrens, zo vertelde hij na zijn dagzege. ,,Ik kom er dicht bij, er zit nog rek in mijn sprongen”, oordeelde Bokma. Een ander streven is uiteraard het winnen van het Fries kampioenschap in zijn laatste juniorenjaar. ,,En nationaal gezien zou ik graag Erwin Timmerarends (zijn grote rivaal van de Polsstokbond Holland, red.) willen verslaan.” Bokma is het zoveelste voorbeeld van een juniorenspringer die op basis van leeftijd nog een jaar in de huidige categorie moet springen, maar die kwalitatief en qua talent al niet zou misstaan in de senioren-topklasse. Regels zijn echter regels en dus is het

Ik kom steeds dichter bij die 20-metersprong. Er zit nog rek in, dus het moet kunnen

voor Bokma een kwestie van geduld bewaren, het laatste jaar gebruiken om nog zoveel mogelijk juniorenprijzen aan de erelijst toe te voegen en om zich zodanig te ontwikkelen dat de stap naar de topklasse alleen maar gemakkelijker wordt. Het is een weg die recentelijk bijvoorbeeld Alwin Fonk en Age Hulder ook al bewandelden. Doordat zij echter geen junioren meer zijn en Bokma nog wel, is van enige spanning in de kweekvijver van het topljeppen geen spanning. Dat Bokma het klassement gaat winnen, is zonneklaar. Al na de derde wedstrijd heeft hij bijna vier meter voorsprong op de achtervolgers. Die kunnen in de persoon van Jan Teade Nauta, Freark Kramer, Bobby Zwaagman of Jelmar Wijnstra misschien nog wel eens uit de slof schieten, maar structureel zal Bokma dit seizoen onklopbaar zijn bij de junioren.Typerend was het grote verschil zaterdag met nummer twee Wijnstra (16,96) en nummer drie Kramer (16,63 en daarna 17,95 in finale). ,,De rest van de juniorenljeppers kan nu misschien nog even niet meekomen qua afstanden, maar dat wil niet zeggen dat ik alles ga winnen”, aldus Bokma, die zijn collega-junioren dus niet wil of zal onderschatten.

Hobma wint
De topklassers op hun beurt zullen Bokma niet gaan onderschatten in bijvoorbeeld een strijd om de Sulveren Pols later dit jaar. Zij kwamen bijna allemaal een meter tekort op de junior in It Heidenskip. Thewis Hobma greep de winstin het zelfbenoemde Fierljepdoarp. De Harlinger deed dat met 18,95, een afstand die in de finale door niemand verbeterd werd. Oane Galama kwam het dichtste bij met 18,91, gevolgd door Age Hulder (18,48). Bij de dames won Marrit Van der Wal opnieuw. Net als in Buitenpost vorige week deed ze dat in It Heidenskip met een forse zestienmeternotering: 16,55. Op haar staat vooralsnog geen maat. Bij de meisjes maakte Sigrid Bokma er een dubbel Hindeloopster succes van door in de finale ongekend ver te springen: 14,80. Bij de jongens was de winst met 15,64 voor Jos Bethlehem (IJlst).

Sluiten