Instructie bediening stoplichten 

Korte omschrijving werkzaamheden:

 1. Het samen met de TC continu waarborgen van de veiligheid van de ljepper, TC en harker met behulp van de stoplichten.
 2. Het bedienen van de stoplichten.
 3. Het aangeven aan TC wanneer een ljepper door rood springt.
 4. Het volgen van instructies TC.

Omschrijving stoplichten:

 1. Als u op start drukt start het groene licht van de betreffende schans. 
 2. Na 1 minuut en 45 seconden springt het licht op oranje.
 3. Na 20 seconden gaat het oranje licht knipperen.
 4. Na 10 seconden springt het licht op rood.
 5. Als u op pauzeknop drukt stopt de tijd en gaat het licht dat op dat moment brandt langzaam knipperen.
 6. Als u op stop drukt springt het licht op rood.

Instructie:

 1. De begeleider/coach wisselt het eventuele opzetstuk (topje) en brengt de pols voor de schans.
 2. Zodra de pols voor de schans staat en de ljepper/coach begint met het zetten van de pols zet u het licht op groen.
 3. Onmiddellijk nadat de ljepper de schans heeft verlaten zet u het licht op rood. (Stop)
 4. Na 2 minuten en 15 seconden krijgt de ljepper rood licht en moet hij de schans hebben verlaten voor zijn sprong.
 5. De TC en de harker kunnen rood licht constateren maar u ziet dit als eerste en moet dit ook melden aan de TC.
 6. U kunt een gevaarlijke situatie constateren en moet dan onmiddellijk aan de TC melden.
 7. U kunt opdracht van de TC krijgen om het licht op pauze of rood licht te zetten.
 8. Bij een blessure in het zandbed zet u in overleg met de TC alle lichten op rood.