Privacybeleid

Toestemmings verklaring (persoonsgegevens) AVG regelgeving

Conform de privacy wetgeving (per 24 mei 2018) is het noodzakelijk dat u toestemming geeft voor het vastleggen van persoonsgegevens. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om de fierljepsport goed te kunnen organiseren.

De persoonsgegevens worden vastgelegd in het zogenaamde fierljepplatform wat beheerd wordt door de Nederlandse Fierljepbond. Afdelingen en districten krijgen alleen inzicht in/ toegang tot de persoonsgegevens van de eigen leden. Voor bestuurders zijn dit alleen leesrechten. Voor ledenadministrateurs en wedstrijdadministrateurs betreft dit ook mutatierechten. Bij mutaties wordt vastgelegd wie deze mutatie wanneer heeft doorgevoerd.

Daarnaast worden persoonsgegevens (uitgezonderd contactgegevens en adresgegevens) beschikbaar gesteld aan fierljep gerelateerde websites voor het tonen op de eigen website (denk hierbij aan wedstrijduitslagen) Hieronder staan de persoonsgegevens die vastgelegd worden inclusief de bewaartermijn na beëindiging van het lidmaatschap.

PersoonsgegevenBewaartermijnUit te schakelen
Contactgegevens5 jaar 
Adresgegevens5 jaar 
GeboortedataOnbeperkt in verband met statistieken wedstrijddata 
FamilierelatiesOnbeperkt in verband met historie sport 
FunctiesOnbeperkt in verband met historie sport 
Foto’sOnbeperkt in verband met historie sportJa
SpringergegevensOnbeperkt in verband met historie sport 
WedstrijddataOnbeperkt in verband met historie sport 
PersoonskaartOnbeperkt in verband met historie sportJa

De rechten van personen zoals deze gelden aangaande de privacy wetgeving zijn uiteraard van toepassing. Hierbij geldt de bijzonderheid dat het “recht op vergetelheid” beperkt is voor zover het wedstrijduitslagen betreft. 

Ljeppers die meedoen aan wedstrijden blijven in de wedstrijduitslag staan. De doorlink naar de persoonlijke pagina kan op verzoek uitgeschakeld worden.