Procedure vrijwilligers

De FLB kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zo zijn er (assistent-)trainers, Technische Commissieleden, wedstrijdsecretariaat, bestuursleden etc. nodig om zowel trainingen als wedstrijden te organiseren.

De Frysk Ljeppers Boun (FLB) is een vereniging welke het fierljeppen (polsstokverspringen) in Fryslân en eventueel daarbuiten nu en in de toekomst wil behouden en in goede banen wil leiden, zodat het fierljeppen –als Friese sport bij uitstek – blijft bestaan. De FLB kent uitsluitend “afdelingen” ofwel “verenigingen” als leden. De FLB kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zo zijn er (assistent-)trainers, Technische Commissieleden, wedstrijdsecretariaat, bestuursleden etc. nodig om zowel trainingen als wedstrijden te organiseren. Uitgangspunt is dat iedereen die het fierljeppen een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dan we nu en in de toekomst kunnen blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure

  • Het houden van kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur
  • De vrijwilliger wordt tijdens dit gesprek geattendeerd op de gedragsregels welke op de website van de FLB (fierljeppen.frl) zijn gepubliceerd
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten inleveren
  • In onderling overleg kunnen eventueel referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest

Vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met ons!