Uitnodiging Cursus Fierljeptrainer 2024

Data: zaterdag 9 maart, 23 maart, 6 april, 13 april, 20 april en vrijdag 17 mei (examen).
Locatie volgt nog.
Meld je aan bij annamarthavdmei@gmail.com / 0629080771.

Voor wie?
De instapeis voor deze cursus is een diploma van de cursus assistent-trainer en twee jaar ervaring met het assisteren bij of geven van trainingen en/of clinics. Een vrijstelling is eventueel mogelijk als je eerder een trainersopleiding voor een andere sport gevolgd hebt of in het bezit bent van een bevoegdheid voor het geven van sportlessen in het onderwijs.

Wat kan ik er mee?
De cursus fierljeptrainer leidt op voor het begeleiden bij wedstrijden en het zelfstandig geven van trainingen of clinics aan zowel beginners als gevorderde ljeppers. Omdat we graag nieuwe trainers op willen leiden, betalen de FLB en je afdeling samen de kosten van de cursus voor jou!

Hoeveel tijd ben ik kwijt?
De totale studiebelasting bedraagt ca 80 uren inclusief stage. Er zijn 6 cursusdagen van 3,5 uur plus voorbereiding en nawerk. Daarnaast geeft iedere cursist als stage gedurende het seizoen 20 trainingen of demo’s. Ook hierbij ben je wat tijd kwijt aan de voorbereiding en de evaluatie. Van de trainingen moet een logboek worden bijgehouden dat in je portfolio komt.

Hoe ziet het examen er uit?
Voor het examen moet het cursusboek bestudeerd worden om vragen te kunnen beantwoorden. 
Tot slot zal er een examenles gegeven worden van 45 minuten.

Wat leer ik dan?
De meeste aandacht gaat naar het ‘leren en trainen van het fierljeppen’ en de ‘techniek van het fierljeppen’, met daarbij het analyseren en corrigeren van fouten. Er is ook aandacht voor EHBO, communicatie en conflicthantering. Omdat het belangrijk is dat het geleerde meteen in de praktijk gebracht kan worden wordt van de deelnemers verwacht dat ze zelf ideeën en ervaringen in brengen. Iedereen leert van elkaar en er wordt aangesloten bij de behoefte van de deelnemers.


Trainer / coach Klaske Nauta:
Yn dizze kursus learst it ljeppen op in leuke, strukturearre en feilige manier oer te bringen.
In goeie ljepper wêze is ien, mar om it oan oaren te learen is in fak apart!
De kursus is rjochte op de didaktyk yn it algemien: “Hoe bou ik in goede les op?”. En dan foaral op hoe’t dat wurket yn ús moaie sport it fierljeppen; de opbou fan in sprong, de differensjaasje en de technyk.
It is in kursus wêr’st learst yn de praktyk, mei en fan oaren, troch te dwaan en te ûnderfinen.