Albert-Jan Venema is dit jaar nog ongeslagen en daarmee bezig met een opmerkelijke zegereeks. In Winsum was hij voor de achtste opeenvolgende keer de sterkste. De vraag die dan opkomt is in hoeverre deze zegereeks uniek is.

Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in een reeks overwinningen inclusief de Tweekamp, NFM en NK en een reeks overwinningen zonder de "specials", dus van alleen klassementswedstrijden van het FLB.

De eerst genoemde lijst (dus inclusief de "specials") ziet er als volgt uit:

Naam Jaar Aantal
Bart Helmholt 2002 13
Alwin Fonk 2007 12
Pieter Coehoorn 1999 11
Antke van der Wal 2000 11
Rein van der Wal 1996 10
Piet Scherjon 2001 10
Pieter Coehoorn 1999 8
Piet Scherjon 2003 8
Albert-Jan Venema 2009 8

Er is ook een lijst opgemaakt waarbij alleen de klassementswedstrijden van het FLB zijn meegenomen. Dit levert het volgende overzicht op:

Naam Jaar Aantal
Antke van der Wal 2000 14
Alwin Fonk 2007 13
Antke van der Wal 1996 11
Bart Helmholt 2002 11
Pieter Coehoorn 1999 10
Piet Scherjon 2003 10
Gerard Vlieger 1983 9
Ben Helmholt 1992 9
Rein van der Wal 1996 9
Martijn van der Werf 1997 9
Piet Scherjon 2001 9