Altijd gezellig op de H(ietkamp)-side!

Iedere zich zelf respecterende sport, kent een harde kern ofwel de F-side. Bij het fierljeppen kennen we geen F-side maar wel echte fans. Dit zijn de tweelingboers de Hietkamps en hun vrienden uit Kollummerzwaag e.o. Zij bezoeken trouw alle wedstrijden, ook die in Holland, met een flinke groep. Deze bestaat altijd uit Ab en Wybren Hietkamp, verder; Hotze, Wybrand, Philip, Ybele, Sieb, Baukje, Grietje en Elizabeth.

Iedere zich zelf respecterende sport, kent een harde kern ofwel de F-side. Bij het fierljeppen kennen we geen F-side maar wel echte fans. Dit zijn de tweelingboers de Hietkamps en hun vrienden uit Kollummerzwaag e.o. Zij bezoeken trouw alle wedstrijden, ook die in Holland, met een flinke groep. Deze bestaat altijd uit Ab en Wybren Hietkamp, verder; Hotze, Wybrand, Philip, Ybele, Sieb, Baukje, Grietje en Elizabeth.

De Hietkamps volgen al 35 jaar het fierljeppen. Tijdens de fierljepwedstrijden vallen ze altijd op. Dit door hun kleding maar, vooral door hun enthousiaste aanmoedigingen en humoristische commentaar. Wybren is te herkennen aan een guitig hoedje en Ab aan de pet met de grote klep. De heren zijn beide bijzonder vlotte praters en hun opmerkingen zijn altijd gevat. Hun commentaar tijdens de wedstrijden is soms wel scherp, maar positief bedoeld. Ook als de wedstrijd even stil ligt of even saai is, blijft je toch lachen! Het is dan ook altijd gezellig om in de nabijheid van H(ietkamp)-side op “de Bult” te zitten en het fierljeppen te beleven.

Doorgaans zijn de broers te vinden dichtbij of voor de commentaarbus, dit ter hoogte van de 15 meter lijn die in het zandbed ligt. Dit is een strategische plek, want van hier kun je gelijk zien hoe ver er is geljept. Een leuke bijkomstigheid is dat de meeste ljeppers hier langs lopen, nadat zij hun sprong hebben gemaakt. De emotie van vreugde en teleurstelling is dan nog van hun gezicht af te lezen.

De heren spelen hier gelijk op in, zij reageren met een grapje in de bemoedigende zin, veelal ook met tips voor de volgende sprong. Ze proberen de ljeppers, zodanig op te peppen, dat deze tenminste een pr of een nieuwe record gaan springen. De ljeppers waarderen de opmerkingen van de broers kennelijk wel, want nog nooit is een ljepper boos op hun geworden, zeggen beide broers eensgezind. Hun specialiteit is het afsluiten van weddenschappen met de ljeppers, meestal gaat het om een kratje bier. Het maakt niet uit wie er gelijk krijgt, want het bier wordt gezamenlijk ‘burgemeester gemaakt”.

Daarnaast vinden de broers het leuk om de commentatoren “behulpzaam” te zijn, of -als het nodig is- van repliek te dienen. Ze reageren doorgaans rechtstreeks en ongezouten, op de (soms) foutieve of uitdagende uitspraken van de commentatoren.

De commentatoren kunnen dit “meedenken” van de Hietkamps c.s. wel waarderen. Vooral Hendrik Murk Haanstra maakt er doorgaans een spel van, door de H-side bij het commentaar te betrekken of door hun grappigste opmerkingen over te nemen. (uit de FLB fierljepcourant 2008)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn