Het HB-van het FLB heeft drie topljeppers uitgenodigd voor uitzending naar Busan. Het betreft; Anna-Jet Leyenaar, Jacob Scherjon en Bart Helmholt.

De Nederlandse Fierljep Bond heeft onlangs een uitnodiging ontvangen om met een delegatie fierljeppers/polsstokspringers namens Nederland deel te nemen aan de 4de Busan TAFISA World Sports For Alle Games, welke van 26 september tot 2 oktober in Zuid Korea zullen worden gehouden. Voor alle duidelijkheid het gaat hier niet om fierljepwedstrijden, maar om demonstraties van het fierljeppen aan het publiek, met de mogelijkheid tot publieksdeelname. In Busan zal 1 demoschans worden gebouwd.

Pieter Bult is door het NFB aangewezen als teamcaptain. De vraag om deel te willen nemen is vervolgens door het NFB voorgelegd aan het PBH en het FLB bestuur. Beide besturen staan positief tegenover dit initiatief. Conform het voorstel van de NFB heeft het FLB, evenals de PBH besloten hieraan medewerking te verlenen en een drietal ljeppers –zijnde de klassementwinnaars 2007 bij de senioren, dames en junioren- , evenals een bondsbegeleider in de persoon van Klaas Haanstra, hiervoor te benaderen.

Op de Games in Busan zal vooral het verbroedering en de kennismaking van de verschillende volken en culturen centraal staan. Voor de fierljepbonden is daarnaast ook de promotie van de fierljepsport van belang. Het afvaardigen van de eventuele klassementswinnaars van 2008 is wel overwogen, maar bleek geen haalbare optie i.v.m. de uiterste aanmeldingstermijn en vanwege de noodzakelijke voorbereidingen en formaliteiten.