HEERENVEEN – Met financiële ondersteuning van de Provincie Fryslân, start CIOS Heerenveen dit voorjaar met een uniek fierljepproject. De Provincie Fryslân wil de Fryske Sporten verankeren in het onderwijs.

Aanleiding:
Het fierljeppen is op dit moment een sport in opkomst en wordt in de huidige sportwereld geassocieerd met innovatie, spektakel en moderne sportbeleving.In lokale en landelijke media is de sport alom vertegenwoordigd. De huidige trend is dat de sport constant en in de volle breedte – polsstokken, accommodaties, competitievormen, kleding en trainingsmethoden – vernieuwt.
Het FLB, frysk ljeppers boun, is hierin stuwend bezig. Het resultaat van de inspanningen is dat het fierljeppen onder de jeugd een zeer populaire sport is geworden. In sudwest fryslan is het zelfs met grote voorsprong, 250 aanmeldingen in het “sportsnuffelproject”, de meest gewilde sport voor een kennismakingsles.

Het nadeel van deze ontwikkeling is dat de verenigingen moeite hebben om genoeg, goed opgeleid kader te vinden om deze toestroom goed op te vangen
Het CIOS Heerenveen hanteert de visie “Opleiden, activeren, op gang helpen, stimuleren, begeleiden en uit handen geven” en streeft in het fierljepproject de volgende doelstelling na: Opleiden van kader om, met name jeugdleden, kwalitatief goed op te leiden. Hiervoor is het eerst noodzakelijk cursisten van het CIOS Heerenveen te interesseren voor de sport. Daarvoor worden in de komende maanden kennismakingslessen aan alle cursisten uit het eerste jaar gegeven.

Bij voldoende interesse is het mogelijk een klein profiel (keuzevak) fierljeppen aan te bieden, waarin cursisten worden opgeleid tot trainer fierljeppen. De formule is dezelfde die gehanteerd wordt bij kaatsen. Cursisten volgen eerst binnen het CIOS de opleiding tot trainer en gaan daarna lessen verzorgen aan basischoolleerlingen, gevolgd door trainingen bij verenigingen.

Het programma bestaat uit een binnen- (theorie en praktijk) en buitendeel. Na het binnenprogramma, dat plaatsvindt in de sporthallen van het CIOS, gaan de cursisten naar buiten.
Eerst wordt met een droge schans op zand geoefend, waarna er over echt water wordt gesprongen.
De lessen worden gegeven door huidige en oud- topljeppers.

FLB:
Dhr. J. Roorda, voormalig vz FLB: “Het FLB zet zich in voor samenwerking tussen het fierljeppen en beroepsonderwijs via de beide ROC’s: Friese Poort en het Friesland College. Sinds 2004 is ROC Friese Poort hoofdsponsor van het FLB en al even lang worden er ieder jaar wel enkele “leerling” samenwerkingsprojecten opgezet en met succes gerealiseerd. Hierin geeft de bond het voorbeeld en treedt stimulerend en ondersteunend op naar de aangesloten verenigingen. Het project van het CIOS spreekt het FLB bijzonder aan, omdat hierin de leerlingen specifieke kennis en vaardigheden kunnen leren m.b.t. de fierljepsport, welke zij op hun beurt -tijdens stages en/of als fierljepbegeleider/trainer- op de (aspirant-) jeugdleden kunnen overbrengen. Hierbij verwachten wij dat er zowel voor de CIOS leerlingen als de fierljepbond en haar verenigingen, sprake zal zijn een van een win-win situatie, vandaar dat wij dit initiatief van harte toejuichen”!