Winsum – Het was een paar uur voor aanvang van het FK fierljeppen in Winsum. Hans Ulco de Boer keek zijn vriendin Klaske Nauta eens diep in de ogen. En zei: ,,Aan het einde van de middag staan we beiden als Fries kampioen op het podium.” Het bleek een vooruitziende blik. Want toen de prijzen werden verdeeld, stonden de Wesley en Yolanthe van het Friese fierljeppen daadwerkelijk allebei met een krans om hun nek.

Toegegeven: waar Nauta net als De Boer actief in het fierljeppen is, is Yolanthe dat in het voetbal niet zoals Wesley. Maar zoals die laatste twee het meest besproken stel van de voetballerij zijn, zo zijn Nauta en De Boer dat van het fierljeppen. Zeker zaterdag, na hun fraaie gezamenlijke Friese titelsucces in Winsum.

Nauta bleef met slechts 14.39 meter Fries recordhoudster Hilianne van der Wal en Grytsje Abma voor (beiden 13.91). De Boers 18.47 was genoeg om rivalen Age Hulder (17.98) en Sytse Bokma (17.40) te verslaan bij de junioren.
Nauta had haar vriend De Boer in de ochtenduren meewarig aangekeken toen die haar zei dat ze beide het FK gingen winnen. ,,Hij had er meer vertrouwen in dan ik”, zei de fierljepster uit IJlst. Van der Wal was bij de dames de favoriete, omdat ze uitgerekend in Winsum drie weken geleden het Friese record verbeterde: 16.47 meter. ,,Ik hoorde het toen ik op reis was in Canada (tot 27 juli, red.)”, keek Nauta terug. ,,Ik heb daar in die weken niet getraind en daarom zag ik mezelf niet als een grote kandidate voor deze Friese titel. Gelukkig was 14.39 genoeg.”

De Boer troefde op zijn beurt bij de junioren zijn tegenstrevers Hulder en Bokma af. De winnende afstand van 18.47 viel tegen. De Boer: ,,Ik dacht dat een negentienmeternotering nodig zou zijn. Maar ach, winnen is winnen.” Hulder zei dat hij last had van de wind. ,,Voor mij was het een spelbreker. Het is maar net wie er het beste mee om gaat.” De Boer haalde er zijn schouders over op. ,,De wind? Och, ik vond het niet harder waaien dan normaal.”
Het zou een mooie huiskamervraag zijn: wie was het laatste liefdespaar dat gezamenlijk zegevierde tijdens het FK? Het antwoord is niet te geven; wie weet hoeveel heimelijke liefdes er door de jaren heen zijn geweest. Heimelijk is de liefde tussen De Boer en Nauta niet. Bekend wel, groot ook en gelukkig eveneens. Ze delen de passie voor elkaar, maar ook voor de sport. En ze delen de status van Fries kampioen. De Boer, met een knipoog: ,,Zei ik toch?”