“Allegear sa wiis mei Eelke”: was de openingszin van de rouwbrief van de familie Scherjon bij de plotselinge dood van Eelke op 7 februari 2012..

in fleurige wylch is kapt”: de ferbjustere reactie by it hommels ferstjerre fan Eelke foar de leden fan de Ljeppersklup Burgum. Zijn doodskist was een door hemzelf uitgehouwen wilg.

In1978 was hij één van de oprichters van de Ljeppersklup Burgum. In september 2008 werd hij voor zijn inzet voor deze club als bestuurder en trainer onderscheiden met de de Gouden Keningshanger. Tot en met het seizoen 2011 was hij actief als trainer van de club. De week voor zijn overlijden werd hij benoemd tot erelid van de de club.

Al deze verdiensten hebben het bestuur van de Ljeppersklup Burgum doen besluiten om de naam van Eelke Scherjon te blijven verbinden aan het fierljeppen in Burgum.

Om die reden zal de jaarlijkse openingswedstrijd tot in lengte van jaren ‘De Eelke Scherjon Memorial’ worden genoemd.

Deze wedstrijd wordt dit jaar gehouden op zaterdag, 1 juni a.s. om 19.00 uur op de fierljepaccommodatie “De Jint” te Burgum. (achter het gemeentehuis)