Siauliai, 7 februari 2012

Pieter Bult, voorzitter van de Nederlandse Fierljep Bond en teamcaptain van de Nederlandse fierljepdelegatie en Reinder Steenbeek demo coördinator van het Frysk Ljeppers Boun zijn deze week in Litouwen om kwartier te maken voor 5e TAFISA World Sport for All Games. Dit evenement zal plaatsvinden in Siauliai, Litouwen van 5 t/m 11 juli 2012.

De beide heren hebben tot nu toe goede zaken gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid wordt niet alleen in Siauliai maar ook in 2 nabij gelegen regio´s het Kursenai district en het Kelme district deze zomer geljept.

Naast een presentatie en het geven van tekst en uitleg over het fierljeppen en de mogelijke demo´s en clinics voor de organisatoren van het evenement staan er deze week ook ontmoetingen met de pers, het organisatiecomitè en de Burgemeesters van Siauliai en de beide districten op het programma.

”Wij hebben vanmiddag echter wel eerst even een kruisje opgehangen voor de familie Scherjon en Eelke in het bijzonder” op de hill of crosses in de buurt van Siauliai aldus beide heren.