FLB wil inspraak bij ‘Arena Friese sporten’

Leeuwarden - Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) dringt deze maand bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân aan op inspraak, als er in het kader van Fryske Fiersichten beslist wordt over het tot stand komen van een Sport Experience Fryslân.

BRAM BURUMA

Friesch Dagblad, zaterdag 10 mei 2008

Leeuwarden – Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) dringt deze maand bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân aan op inspraak, als er in het kader van Fryske Fiersichten beslist wordt over het tot stand komen van een Sport Experience Fryslân.

Oud-fierljepper Evert Wilstra en FLB-voorzitter Jelle Roorda dienden eerder in het kader van Fryske Fiersichten het idee in om samen met andere Fryske cultuursporten te komen tot de realisatie van een ‘Arena voor Fryske sporten’, om deze sporten in allerlei opzichten op een hoger peil te kunnen brengen en te promoten naar het publiek.

Gedacht wordt daarbij aan een soort ‘Fryske Olympische Spelen’ te organiseren met onder meer fierljeppen, kaatsen en skûtsjesilen. Volgens Roorda van kan ook op andere momenten deze Arena worden benut, bijvoorbeeld in aansluiting bij het Frysk Festival, Oerol of de iepenloftspullen.

In april heeft het college van GS tien ,,duurzame, vernieuwende en Frysk eigen Beste Fiersichten” gedestilleerd uit liefst 668 ideeën en projecten. Besloten is toen dat het idee van de fierljeppers ondergebracht wordt in het thema Sport Experience Fryslân. Op 23 juni besluiten GS definitief welke ideeën verder uitgewerkt worden.

,,Dat juichen wij toe, maar toch bestaat bij ons zorg over de vervolgaanpak”, aldus Roorda. Het hoofdaccent ligt bij de Provincie op het realiseren van het Experience Center, maar het Frysk Ljeppers Boun en bijvoorbeeld ook de kaatsbond, het skûtsjesilen en Frysk damspul ontbreken vooralsnog in het rijtje van externe partijen die betrokken worden bij de verder ontwikkelen van het plan en zelfs het haalbaarheidsonderzoek.

Inmiddels heeft het bestuur van het FLB er bij Gedputeerde Staten schriftelijk op aangedrongen om te kunnen participeren. ,,Wij hopen dat het college ons wil zien als een volwaardig samenwerkings- c.q. overlegpartner en het FLB in ieder geval een uitnodiging krijgt voor deelname aan het vervolgproces. Hier ligt een geweldige kans om onze sport verder te ontwikkelen en die kans willen wij graag met andere enthousiaste partijen benutten”, aldus Roorda.

Volgens de voorzitter van het FLB past een nieuwe accommodatie voor het fierljeppen ook heel goed in Heerenveen. In die plaats werd immers al op 18 juni 1965 voor het eerst een wedstrijd georganiseerd over de Heeresloot en liefst 1700 toeschouwers volgden toen de verrichtingen in het centrum van het dorp. ,,Onze sport maakt een stormachtige ontwikkeling door en een compleet nieuwe accommodatie kan ons daar verder mee helpen”, aldus Roorda.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn