Basisschoolkinderen maken kennis met Fryske sporten
Op 16 september verzorgde gedeputeerde de heer Schrier het startmoment van het initiatief Fryske sport yn dyn klasse in de nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden. Scholen kunnen zich via één site direct aanmelden voor sportclinics en het Fryske sporten lespakket gebruiken. Kinderen van groep 5 t/m 8 maken op drie manieren kennis met de Fryske sporten: lear: via het lespakket, doch via de sportclinics en belibje door bezoek aan wedstrijden en/of museum.

Start
Tijdens het startmoment presenteerde Sport Fryslân, met de Fryske bonden, de Afûk, Cios Heerenveen/Leeuwarden en de ijshallen het project Fryske sport yn dyn klasse. De gedeputeerde gaf een cheque ter waarde van € 2.000 aan de Friese scholen voor de kosten van de clinics. Dit is een stimulans om kennis te maken met keatsen, fierljeppen, (skûtsje) silen, Frysk Damjen, Fryske hynstesport en reedriden. De 100 aanwezige groepsleerkrachten, directeuren en buurtsportcoaches konden vervolgens de Fryske sporten zelf uitproberen in de Elfstedenhal.

Provinciale samenwerking
De initiatiefnemers* hebben de ambitie dat ieder kind dat de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten. Door de samenwerking die Sport Fryslân geïnitieerd heeft met alle Fryske bonden, de ijshallen en het onderwijs is er een integraal aanbod waardoor een hogere effectiviteit, meer kwaliteit en een groter bereik mogelijk is. Zo kunnen de scholen via een centraal punt, fryskesportyndynklassel.frl, efficiënter de sportactiviteiten inplannen. Ook worden er via de buurtsportcoaches directe verbindingen met de basisscholen gelegd en de doorstroom van kinderen naar de sportverenigingen wordt bevorderd. Foto’s ©Martin de Jong

* Dit is een initiatief van Sport Fryslân, de Fryske sportbonden, Fryske ijshallen, onderwijskoepels,
CIOS Heerenveen/Leeuwarden en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.