JOURE – Met een afstand van19.58 meter won Ysbrand Galama woensdagavond in Joure deachtste fierljepwedstrijd vanhet seizoen.

lees meer >>