Giet it wer oer de 21 meter?
FK Fierljeppen: sneon 13 augustus It Frysk kampioenskip Fierljeppen yn Winsum is de lêste jierren útgroeid ta ien fan de tradisjonele eveneminten dêr’t Omrop Fryslân wiidweidich oandacht oan jout. It ljeppen sit al jierren yn de lift, net yn it minst troch de yntroduksje fan de karbon pols. De ôfstannen dy’t de ljeppers springe binne […]