Nieuw beleidsplan!
Het Frysk Ljeppers Boun presenteert met trots haar nieuwe beleidsplan voor de komende periode 2011-2015.Een actueel en functioneel beleidsplan is belangrijk voor de verdere ontwikkeling, professionalisering en een gezonde toekomst van de fierljepsport. We hebben ons gebogen over vragen als van: hoe ziet het fierljeppen eruit in 2015? lees meer >>