Hoe zal het fierljeppen er in 2015 uitzien, was de centrale vraag het afgelopen vergaderseizoen tijdens de rondetafelbijeenkomsten van het FLB om te komen tot een nieuw beleidsplan. Het waren nuttige bijeenkomsten, waarin een groot aantal waardevolle punten naar voren zijn gebracht, maar ook plezierige bijeenkomsten door de goede begeleiding door Atze de Groot, consulent van Sport Fryslân.

Plezierig en nuttig was het ook van een onafhankelijk deskundige te horen, hoe deze tegen het fierljeppen aankijkt en de sport ervaart. Het FLB promotiebeleid maakt dan ook een professionele indruk en de resultaten zijn zondermeer aansprekend. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de groei van het aantal jeugdleden, is deze opmerkelijk: thans bijna 200 actieve kinderen.

Er bestaat binnen het fierljeppen veel enthousiasme en betrokkenheid voor de sport. Volgens voorzitter Jelle Roorda heeft de bond zich de afgelopen jaren goed weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, maar dit wil niet zeggen dat wij nu op onze lauweren kunnen gaan rusten. Een proactieve houding is volgens hem erg belangrijk voor een gezonde toekomst van de fierljepsport. Er ligt nu een ambitieus en uitdagend beleidsplan “Innovatief Ljeppershiem 2011-2015” met een 16-tal concrete beleidsdoelstellingen waar we trots op mogen zijn, maar nu komt het op de uitwerking aan.

Het hoofdbestuur en alle geledingen hebben unaniem besloten gezamenlijk de kar te gaan trekken. Gelijk na afloop van het komende fierljepseizoen wordt in kleine commissies met de uitwerking aan de slag gegaan. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn ondermeer: de organisatie, vrijwilligersbeleid, communicatie, accommodaties, opleidingen, financiën en pr/sponsoring.