Geen 7 weken Catshuis maar 10 dagen na de ALV in Tijnje hebben wij weer een volledig FLB bestuur.
Wij kunnen u de verheugende mededeling doen dat het FLB een nieuwe interim voorzitter en secretaris mag verwelkomen.

Jouke Jansma uit Winsum heeft de functie van voorzitter aanvaard en Froukje Hoekstra uit IJlst wordt de nieuwe secretaris. Beide bestuurders hebben veel ervaring en affiniteit met het fierljeppen. Jouke Jansma is voormalig voorzitter van de afdeling Winsum en Froukje Hoekstra is bestuurssecretaresse bij de gemeente ZWF, tevens moeder van fierljepper Tom Hoekstra.

Het FLB verheugt zich op de samenwerking en wenst hen veel succes in het uitvoeren van hun taken.

Voor vragen en achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. P. Bult
Frysk Ljeppers Boun (FLB)
tel: 06-22421242