AMERSFOORT – Bart Helmholt heeft zaterdag voor de Amersfoortse Koppelpoort een officieus record gesprongen. Tijdens de tweede editie van de Red Bull Fierste Ljepper zette de Burgumer een afstandvan 22.34 meter neer. Hij deed dat wel met een langere polsstok, een hogere afzet en in dieper water. ,,Mei in pols dy’t hast in meter langer is as wend bist, komst sa ekstreem fier’’, sprak Helmholt.,,Dat jout in besûnder gefoel. Dêrnei sjochst al dy minsken. Wow, sa moai.”

Artikel