Omrop Fryslân: Fierljepprimeur Burgum
7 juny, 2013 – 23:51 –Burgum hie freed de primeur mei de earste fierljepwedstriid yn de nasjonale kompetysje. Dy kompetysje is op fersyk fan de bêste ljeppers fan it Fryske en it Hollânske bûn opset om sa faker tsjininoar te springen. lees meer>>