Burgum – Het plan is opgevat om in 2012 een Fryske Olympiade te gaan organiseren. Het idee is om op een dag op een locatie zowel het fierljeppen, het kaatsen en het skutsjesilen te tonen. Een van de initiatiefnemers is oud-ljepper Evert Wilstra. De locatie waar het evenement plaats gaat vinden is zeer waarschijnlijk aan de Wide Ie. De Provincie heeft inmiddels € 134.500 beschikbaar gesteld. Er wordt door de Olympiade nog gezocht naar andere geldschieters. Het evenement moet duizenden toeschouwers gaan trekken.