Primeur in 2013: een nationale fierljepcompetitie
Leeuwarden – De fierljepsport krijgt komend seizoen een nationale competitie. Het Frysk Ljeppersboun (FLB) en de Polsstokbond Holland (PBH) zijn dat overeen gekomen. De beide bonden organiseerden tot nu toe apart van elkaar een eigen competitie, maar al langer was er bij veel betrokkenen de wens om tot een gezamenlijke competitie te komen. In 2013 […]