Afdeling Winsum heeft komende Zaterdag voor de ljeppers twee masseurs van gezondheidscentrum HET WANT uit Franeker beschikbaar.Het gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van diverse (para) medische diensten.

Gezondheidscentrum Het Want bestaat uit 3 locaties in Franeker:

 • Locatie Het Want (hoofdlocatie)
 • Locatie Bloemketerp
 • Locatie Het Vliet

Hun visie is dat door samenwerking tussen de verschillende hulpverleners betere zorg wordt verleend.
Door korte onderlinge lijnen is het mogelijk om snel en gericht gebruik te maken van een ieders specifieke deskundigheid.
Zo is men altijd verzekerd van de beste zorg.

Fierljep Feriening Winsum e.o. is met Het Want de samenwerking aangegaan om er zorg voor te dragen dat op het FK de ljeppers gebruik kunnen maken van een stukje specifieke en specialistische zorg.

De masseurs / specialisten Arjen Wassenaar en Richard Piersma kunnen de ljeppers op verschillende manieren bijstaan met raad en daad. Ook kunnen de ljeppers zich laten masseren voor, tijdens en/of na de wedstrijd.

Bij HET WANT heeft men verschillende mogelijkheden:

 • Bekkenfysiotherapie
 • Cesar / Mensendiek
 • Creatieve therapie / coaching
 • Diëtist
 • Fysiotherapie
 • Homeopathie
 • Logopedie
 • Mesologie
 • Mondhygiënist
 • Osteopathie
 • Pedicure
 • Podotherapie
 • Psychologie
 • Sportarts

Al met al een zeer uitgebreid pakket wat men de sporters kan bieden.

Voor inlichtingen en of meer informatie: http://www.hetwant.nl/