Tijnje – Afgelopen maandagavond werd er tijdens de Algemene Leden Vergadering de voorzittershamer, nog gemaakt door Eelke Scherjon, overgedragen aan interim voorzitter Pieter Bult en werd er afscheid genomen van FLB voorzitter Jelle Roorda en secretaris Hans Helmholt.

Beide heren hebben zich de afgelopen jaren vanuit het hoofdbestuur, maar ook daaromheen, zeer verdienstelijk gemaakt voor het fierljeppen en het FLB is hen daarom zeer erkentelijk.

Als blijk van grote waardering ontvingen beide ”topbestuurders” van interim voorzitter Pieter Bult ”it sulveren polske”.

Ook werd er tijdens de ALV voor het eerst de "Sjoerd Span Award" uitgereikt. Deze jaarlijkse Award is op initiatief van Jelle Roorda in het leven geroepen om onze vrijwilligers, die zich met volle overtuiging belangeloos inzetten, eens goed in het zonnetje te zetten en ze de waardering te geven die ze verdienen. Het allereerste exemplaar mocht na zorgvuldig beraad van de jury worden uitgereikt aan Ate Westerhof.

Tot slot kon men nog genieten van een fantastisch optreden van de Fryske troubadour: Piter Wilkens.

Deze kreeg na zijn optreden van aftredend voorzitter Jelle Roorda, het boek Fryslân Sportief uitgereikt.