Alle info over de eerste Fryske olympiade is nu te vinden op:

www.Fryskeolympiade.nlof volg via twitter en Facebook