De wedstrijdagenda 2009 is definitief vastgesteld. Kijk voor meer info op Competitieagenda.