Burgum – De Technische Commissie van het Frysk Ljeppers Boun heeft besloten de aanvankelijk als buiten de tijd geregistreerde afstand van 19.07 meter van Ysbrand Galama, alsnog aan hem toe te kennen. Dit op grond van het gegeven dat in deze wedstrijd werd geëxperimenteerd met een kortere tijdslimiet van 2:15 minuut, er daardoor rood licht werd geconstateerd, maar Ysbrand wel binnen de reglementair vastgelegde en formeel geldende maximaal 2:30 minuut heeft gesprongen.