It Heidenskip – Wim van der Meer uit Workum is zaterdag j.l. tijdens de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) door het Frysk Ljeppers Boun (FLB) onderscheiden. Eerst sprak Hendrik Bokke Haanstra, voorzitter van Fierljepferiening It Heidenskip.

Hij gaf aan dat Van der Meer al 25 jaar ljept en het fierljeppen al vele jaren op een geweldige manier mede op de kaart heeft gezet. Zo heeft hij jarenlang veel werk voor de vereniging verricht en is hij tevens één van de mensen van het eerste uur rond de NFM die inmiddels al 23 jaar bestaat.

Vervolgens sprak Jelle Roorda, voorzitter van het FLB zijn grote waardering uit voor wat Wim van der Meer allemaal voor de fierljepsport heeft gedaan. Hij is meerdere jaren bestuurslid van het FLB geweest en heeft op voortreffelijke wijze gestalte gegeven aan het pr-beleid, in de vorm van de realisatie van ondermeer de 1e bondswebsite en professionalisering van het fierljepdrukwerk, waarvoor hij bovendien een groot aantal prachtige foto’s heeft gemaakt, aldus Roorda.

Op grond hiervan heeft het Hoofdbestuur besloten hem te benoemen tot ‘lid van verdienste’ en is hem het bijbehorende ‘sulveren polske’ door de voorzitter opgespeld. Wim van harte gefeliciteerd!