Wybe Valkema onderscheiden

Wybe Valkema uit Joure is maandag j.l. door het Frysk Ljeppers Boun (FLB) onderscheiden, omdat hij zich langdurig zeer verdienstelijk voor het fierljeppen heeft gemaakt, aldus voorzitter Jelle Roorda.

Wybe Valkema uit Joure is maandag j.l. door het Frysk Ljeppers Boun (FLB) onderscheiden, omdat hij zich langdurig zeer verdienstelijk voor het fierljeppen heeft gemaakt, aldus voorzitter Jelle Roorda. Zo was hij vele jaren als trainer betrokken bij het opleiden van de jeugd en bestuurslid bij fierljepvereniging “De Lege Walden”. Hij verzorgde daarnaast vele fierljepdemonstraties voor het FLB in binnen- en buitenland, waaronder in 1999 in Japan. Tevens maakte hij deel uit van de jubileumcommissie rond de viering van het 50-jarige bestaan. Wybe is maar liefst 27 jaar als fierljepper actief geweest en maakte ook wat dit betreft de nodige successen mee. Zo werd hij Nederlands Kampioen in 1985 bij de jongens en Fries Kampioen en bij de junioren en in 1993 bij senioren. “Hij gaf het ljeppen jarenlang mede kleur, was altijd enthousiast, hulpvaardig en hield van een geintje”, aldus Roorda, die hem het “sulveren polske”opspelde. Ook zijn echtgenote Riemke Valkema-Atsma werd in de eer betrokken, omdat zij e.e.a. mede mogelijk heeft gemaakt. Wybe van harte gefeliciteerd!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn