De tredde fierljepwedstriid fan dit seizoen yn Winsum is wûn troch Ysbrand Galama fan It Heidenskip mei 19.67 meter, foar Bart Helmholt (19.30) en Nard Brandsma (19.11).

lees meer>>