Auteur: @min

Wybe Valkema onderscheiden

Wybe Valkema uit Joure is maandag j.l. door het Frysk Ljeppers Boun (FLB) onderscheiden, omdat hij zich langdurig zeer verdienstelijk voor het fierljeppen heeft gemaakt, aldus voorzitter Jelle Roorda.

Lees Meer

Nieuw sponsorcontract

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort is met ingang van het seizoen 2009 opnieuw voor 3 jaar de hoofdsponsor van het Frysk Ljeppers Boun.

Lees Meer

Fierljepsprongen voortaan digitaal

Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) heeft een historische beslissing genomen, door over te gaan op "het digitaal meten". Historisch in de zin dat hiermee een einde komt aan ruim 50 jaar handmatig meten.

Lees Meer

Nieuws Archief