SNEEK In het bijzijn van Ljeppie de Ljip en de klassementswinnaars 2014 werden gisteravond de contracten getekend door Jouke Jansma (FLB) en Sjouke Tuinier (ROC) en dat betekent dat we de komende drie jaar weer volop kunnen genieten van de ROC Friese Poort competitie. Een samenwerking waar wij als Frysk Ljeppers Boun veel waarde aan hechten, mede vanwege het versterkende karakter.

Na het tekenen van de contracten was er voor de genodigden nog een diner in restaurant NU van ROC Friese Poort Sneek. Tijdens deze feestelijkheden werd onze aftredend penningmeester Johanna Deinum nog even door Sjouke Tuinier in het zonnentje gezet vanwege al haar werkzaamheden en goede samenwerking de afgelopen jaren.

Complimenten aan ROC Friese Poort en Restaurant Nu voor een zeer geslaagde avond.