Het fierljepseizoen is alweer een tijdje ten einde. Toch vierden we woensdag 25 november nog een klein fierljepfeestje tijdens de officiële uitreiking van de klassementsprijzen 2015. Kunstschilder Gosse Koopmans uit Eastermar schilderde, dit keer in It Heidenskip, een treffend fierljeptafereel. Sjouke Tuinier reikte de fierljepschilderijen uit aan de klassementswinnaars van 2015.

Klassementswinnaars 2015

Senioaren: Oane Galama uit Wiuwert
Junioaren: Sytse Bokma uit Hindeloopen
Froulju: Marrit van der Wal uit It Heidenskip
Jonges: Jarich Wijnstra uit Tzum

Famkes: Maureen Poiesz uit Sneek

Na de uitreiking werden de klassementswinnaars en het bestuur van het Frysk Ljeppers Boun tijdens een diner culinair verrast worden door de studenten van de opleiding Horeca.Maureen, Marrit, Jarich, Sytse en Oane: gefeliciteerd met jullie titel en het unieke fierljepschilderij van kunstschilder Gosse Koopmans!