Historie

1957 Op 10 augustus 1957 organiseert De Fryske Ljeppers Kommisje (FLK), onder auspiciën van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), de eerste officiële fierljepwedstrijd te Winsum.

Inhoudsopgave

Initiatiefnemers:

Sjoerd Span voorzitter BFVW en Lykele Miedema, directeur van Miedema’s landbouwwagenfabriek.Deze heren vormden daartoe de Fryske Ljeppers Kommisje, met daarin leden van de Vogelwacht, afdeling Winsum. Het FLK bestond uit de leden: Feije Broersma, Geert Dijkstra, Klaas Jepma en Sybren Bakker en Sjoerd Span en Lykele Miedema. Sjoerd Span werd voorzitter.2de wedstrijd; 31.08.1957 te Birdaard, georganiseerd door de Jeugdvogelwacht aldaar.1958 2de wedstrijd te Winsum (FK) idem idem1959 Frysk Ljeppers Kommisje (FLK) Bond Voor Friese Polsstokverspringers(BVFP) organiseerden beide fierljepwedstrijden, waaronder twee Fries Kampioenschappen in hetzelfde jaar. Het FLK te Winsum en het BVFP te Rottevalle. De BVFP is op 31 januari 1959 opgericht.1960 Op 13 januari 1960 is uit een fusie van het FLK en het BVFP de Vereniging: “Frysk Ljeppers Boun” ontstaan.Statuten: 28.06.1978 gevestigd te Winsum, voor het laatst gewijzigd; 26.04.1988.

Doelstelling FLB:

Het fierljeppen (polsstokverspringen) in Friesland en eventueel daarbuiten nu en in de toekomst te behouden en in goede banen te leiden, zodat het fierljeppen –als bij uitstek Friese sport – blijft bestaan. De FLB kent uitsluitend “afdelingen” ofwel “verenigingen” als leden.

Fierljep Afdelingen FLB:

Oprichtingsdatum Geljept Perm. outdoor accom.
vlgs statuten sinds sindsBuitenpost, : 6 april 1976 (1959) 1976
Burgum, : 1 juni 1978 (1969) 1974
Grijpskerk, : 2 april 1980 (1968) 1977
It Heidenskip, : 3 december 1980 (1975) 1983
Joure, * : 4 oktober 1984 Akmarijp (1965) Akmarijp 1973 Joure 1992
IJlst, : 25 april 1986 (1973) 1986
Winsum, : 6 september1984 (1957) 1986
Zwaagwesteinde*: 22 maart 1984 Westergeest (1969) Westergeest 1971 Zwaagwesteinde 1998
: Indoor accom. Zwaagwesteinde 2004

* Van deze beide fierljepverenigingen is de vestigingsplaats gewijzigd; Joure had t/m 1991 domicilie in Akmarijp
en Westergeest is sinds 22 juli 1997 De Westerein te Zwaagwesteinde.
Helaas is de afdeling Zwaagwesteinde inmiddels opgeheven.

Officiële benaming:

Buitenpost: Fierljepvereniging Achtkarspelen;
Burgum: (Vereniging) Ljeppersklup Burgum;
Grijpskerk: Fierljepvereniging Grijpskerk e.o.;
It Heidenskip: Fierljepforiening It Heidenskip;
Joure; Fierljepferiening De Lege Wâlden; IJlst:
Fierljepferiening Drylts e.o.;
Winsum: Stichting Fierljep-akkomodaasje Winsum;
Zwaagwesteinde: Fierljepvereniging De Westerein.